TÌM KIẾM
Số lượt truy cập

Triển khai Dự án “Điều tra thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở” tại hai tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận
Triển khai Dự án “Điều tra thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở” tại hai tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận Trong khuôn khổ Dự án “Điều tra thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở”, từ ngày 14/7/2016 đến ngày 18/7/2016, Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ đã tổ chức tập huấn điều tra thực trạng thực hiện dân chủ tại 2 tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận.
Chi tiết
BÀN VỀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP THU HÚT VÀ TRỌNG DỤNG NGƯỜI CÓ TÀI NĂNG TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
Thu hút, trọng dụng người có tài năng luôn có vị trí quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và chấn hưng đất nước qua các thời kỳ. Do vai trò, tầm quan trọng cũng như mức độ phức tạp của hoạt động quản lý hành chính nhà nước, việc thu hút, tuyển dụng được những người có tài năng vào làm việc ngày càng có vai trò đặc biệt quan trọng khi hiện nay Việt Nam đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; phát triển nền kinh tế thị trườn...
Chi tiết
Hội nghị Giới thiệu, hướng dẫn sử dụng, khai thác Phần mềm quản lý văn bản và kiểm soát việc thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức tại Bộ Nội vụ
Hội nghị Giới thiệu, hướng dẫn sử dụng, khai thác Phần mềm quản lý văn bản và kiểm soát việc thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức tại Bộ Nội vụ Thực hiện Quyết định số 409/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 17/3/2016 của Chính phủ về Chính phủ điện tử tại Bộ Nội vụ. Sáng ngày 20/7/2016, tại Trụ sở 37A Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hà Nội, Trung tâm Thông tin, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị giới thiệu, hướng dẫn sử dụng, khai thác phần mềm quản lý văn bản và kiểm soát việc thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức (Phần mềm) cho công chức, viên chức của hai đơn vị l...
Chi tiết

Trang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước

Địa chỉ: 37A Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hai Bà Trưng, Hà Nội
ĐT: (04) 39740195 - Fax: (04) 39783952
Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn