TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Tạp chí Tổ chức và Công vụ

Tạp chí Tổ chức và Công vụ là cơ quan báo chí của Viện Khoa học tổ chức nhà nước, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực tổ chức và công vụ theo quy định của Luật Báo chí.

Việc thành lập Tạp chí Tổ chức và Công vụ là hoàn toàn phù hợp với vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Viện Khoa học tổ chức nhà nước, đồng thời đáp ứng được nhu cầu có một kênh thông tin chính thức và chuyên sâu về lĩnh vực khoa học tổ chức và công vụ. Tạp chí Tổ chức và Công vụ ra đời nhằm cung cấp những luận cứ khoa học, những kinh nghiệm thực tiễn trong và ngoài nước về khoa học tổ chức và công vụ; phổ biến và ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn xây dựng, hoạt động của bộ máy nhà nước tới lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước, cộng đồng các nhà khoa học và các tổ chức, cá nhân trong toàn xã hội.                                    

Tạp chí Tổ chức và Công vụ còn là diễn đàn khoa học của những người quan tâm nghiên cứu khoa học tổ chức và công vụ của các nhà nghiên cứu lý luận và hoạt động thực tiễn trong lĩnh vực tổ chức và công vụ, đồng thời đáp ứng nhu cầu thông tin chuyên ngành về khoa học tổ chức và công vụ của các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu, các tổ chức, cá nhân. Tạp chí cũng là nơi để công bố những công trình khoa học, những kết quả nghiên cứu của các đề tài, đề án, dự án về khoa học tổ chức và công vụ hướng đến ứng dụng thành quả nghiên cứu vào thực tiễn công tác tổ chức và công vụ.

Tạp chí Tổ chức và Công vụ sẽ là nguồn thông tin hữu ích giúp cho các cấp lãnh đạo, quản lý trong việc tham mưu, xây dựng và hoạch định chính sách về tổ chức và công vụ, cùng với các tạp chí chuyên ngành khác làm phong phú thêm cơ sở lý luận về khoa học xã hội, góp phần bổ sung và hoàn chỉnh các lý luận về chủ nghĩa xã hội trong trong tình hình mới, góp phần xây dựng một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam.


Trang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước

Địa chỉ: Số 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 62826778 - Fax: (024) 62826787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn