TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Hoạt động khoa học của Viện
Thông báo đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài NCKH cấp Bộ năm 2020
Chi tiết
Nghiệm thu Dự án: “Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức”
Nghiệm thu Dự án: “Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức” Ngày 28/3/2017, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu Dự án:“Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức” do Viện Khoa học tổ chức nhà nước là đơn vị chủ trì.
Chi tiết
Nghiệm thu Dự án: “Điều tra thực trạng, đề xuất giải pháp tổ chức quản lý các đơn vị kinh tế trong và ngoài nhà nước hoạt động tại Việt Nam”
Nghiệm thu Dự án: “Điều tra thực trạng, đề xuất giải pháp tổ chức quản lý các đơn vị kinh tế trong và ngoài nhà nước hoạt động tại Việt Nam” Ngày 17/3/2017, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước (Viện KHTCNN) đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu Dự án: “Điều tra thực trạng, đề xuất giải pháp tổ chức quản lý các đơn vị kinh tế trong và ngoài nhà nước hoạt động tại Việt Nam” (Dự án) do Viện KHTCNN chủ nhiệm.
Chi tiết
Nghiệm thu Dự án: “Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển đội ngũ viên chức khoa học và công nghệ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta”
Nghiệm thu Dự án: “Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển đội ngũ viên chức khoa học và công nghệ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta” Ngày 10/3/2017, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước (Viện KHTCNN) đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu Dự án: “Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển đội ngũ viên chức khoa học và công nghệ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta” (Dự án) do TS. Trần Văn Ngợi, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước làm Chủ nhiệm.
Chi tiết
Nghiệm thu dự án “Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp tổ chức, quản lý hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ta hiện nay”.
Nghiệm thu dự án “Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp tổ chức, quản lý hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ta hiện nay”. Ngày 23/01/2017, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước (Viện KHTCNN) đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu dự án “Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp tổ chức, quản lý hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ta hiện nay” (Dự án).
Chi tiết
Nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: “Hoàn thiện tiêu chí và phương pháp đánh giá công chức cấp xã đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính”
Nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: “Hoàn thiện tiêu chí và phương pháp đánh giá công chức cấp xã đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính” Ngày 20/6/2016, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Hoàn thiện tiêu chí và phương pháp đánh giá công chức cấp xã đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính” do ThS. Đoàn Nhân Đạo, Giảng viên Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức làm chủ nhiệm.
Chi tiết
Họp góp ý Danh mục nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ đăng ký thực hiện năm 2017 của Bộ Nội vụ
Họp góp ý Danh mục nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ đăng ký thực hiện năm 2017 của Bộ Nội vụ Ngày 29/4/2016, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức cuộc họp lấy ý kiến góp ý cho Danh mục nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đăng ký thực hiện năm 2017 của Bộ Nội vụ. TS. Trần Văn Ngợi, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo viện, lãnh đạo các phòng, trung tâm thuộc viện.
Chi tiếtTrang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước

Địa chỉ: Số 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 62826778 - Fax: (024) 62826787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn