TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Hoạt động khoa học của Bộ Nội vụ
Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ “Hoàn thiện thể chế đánh giá công chức lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước ở nước ta hiện nay”
Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ “Hoàn thiện thể chế đánh giá công chức lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước ở nước ta hiện nay” Ngày 14/11/2019, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Hoàn thiện thể chế đánh giá công chức lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước ở nước ta hiện nay” do ThS. Đào Thị Lanh, Nghiên cứu viên Phòng Quản lý khoa học, Viện Khoa học tổ chức nhà nước làm chủ nhiệm.
Chi tiết
Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ “Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông ngăn ngừa ảnh hưởng của "Tin lành Đêga" trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên”
Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ “Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông ngăn ngừa ảnh hưởng của Tin lành Đêga trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên” Ngày 05/11/2019, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông ngăn ngừa ảnh hưởng của "Tin lành Đêga" trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên”do ThS. Đào Huy Cường, Chuyên viên chính, Vụ Tin lành, Ban Tôn giáo Chính phủ làm chủ nhiệm.
Chi tiết
Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ “Hoạch định chính sách công dựa trên bằng chứng: kinh nghiệm của một số quốc gia và bài học cho Việt Nam”
Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ “Hoạch định chính sách công dựa trên bằng chứng: kinh nghiệm của một số quốc gia và bài học cho Việt Nam” Ngày 23/10/2019, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Hoạch định chính sách công dựa trên bằng chứng: kinh nghiệm của một số quốc gia và bài học cho Việt Nam” do PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển, Trưởng bộ môn Nguyên lý kinh tế, Khoa Quản lý nhà nước về Kinh tế và Tài chính công, Học viện Hành chính Quốc gia, Bộ Nội vụ làm chủ nhiệm.
Chi tiết
Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ “Huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam”
Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ “Huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam” Ngày 15/8/2019, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam” do TS. Bùi Thị Ngọc Hiền, Phó Trưởng khoa Khoa Hành chính học, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội làm chủ nhiệm.
Chi tiết
Nghiệm thu Dự án: “Khảo sát thực trạng đất đai, cơ sở thờ tự của các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam hiện nay – Giải pháp và kiến nghị”
Nghiệm thu Dự án: “Khảo sát thực trạng đất đai, cơ sở thờ tự của các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam hiện nay – Giải pháp và kiến nghị” Ngày 12/7/2019, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước (Viện KHTCNN) đã tổ chức nghiệm thu Dự án: “Khảo sát thực trạng đất đai, cơ sở thờ tự của các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam hiện nay – Giải pháp và kiến nghị” (Dự án) do TS. Lê Thị Liên, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chính sách tôn giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ làm Chủ nhiệm.
Chi tiết
Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ “Hoàn thiện quy định về sở hữu tài liệu lưu trữ ở Việt Nam hiện nay”
Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ “Hoàn thiện quy định về sở hữu tài liệu lưu trữ ở Việt Nam hiện nay” Ngày 04/7/2019, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Hoàn thiện quy định về sở hữu tài liệu lưu trữ ở Việt Nam hiện nay” do TS. Đoàn Thị Hòa, Trưởng phòng Phòng Quản lý khoa học và Sau đại học, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội làm chủ nhiệm.
Chi tiết
Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu lý thuyết quản trị địa phương và việc vận dụng vào Việt Nam”
Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu lý thuyết quản trị địa phương và việc vận dụng vào Việt Nam” Ngày 28/6/2019, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu lý thuyết quản trị địa phương và việc vận dụng vào Việt Nam” do TS. Ngô Sỹ Trung, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội làm chủ nhiệm.
Chi tiếtTrang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước

Địa chỉ: Số 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 62826778 - Fax: (024) 62826787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn