TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Hoạt động khoa học của Bộ Nội vụ
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Quản lý theo kết quả trong các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh”
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Quản lý theo kết quả trong các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh” Ngày 28/8/2020, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Đề tài khoa học “Quản lý theo kết quả trong các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh” do ThS. Đoàn Văn Tình, Phó Trưởng khoa Khoa Quản trị nguồn nhân lực, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội làm chủ nhiệm.
Chi tiết
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Cơ sở khoa học sửa đổi Luật viên chức năm 2010”
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Cơ sở khoa học sửa đổi Luật viên chức năm 2010” Ngày 20/8/2020, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Đề tài khoa học “Cơ sở khoa học sửa đổi Luật Viên chức năm 2010” do TS. Nguyễn Thị Ngọc Linh, Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý đào tạo sau đại học, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội làm chủ nhiệm.
Chi tiết
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Đổi mới công tác khen thưởng tổ chức, cá nhân nước ngoài đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế”
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Đổi mới công tác khen thưởng tổ chức, cá nhân nước ngoài đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế” Ngày 13/8/2020, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Đề tài khoa học “Đổi mới công tác khen thưởng tổ chức, cá nhân nước ngoài đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế” do ThS. Ngô Thị Việt Hà, Chuyên viên chính, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương làm chủ nhiệm.
Chi tiết
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Cơ sở khoa học xác định phạm vi quản lý đa ngành, đa lĩnh vực của các Bộ”
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Cơ sở khoa học xác định phạm vi quản lý đa ngành, đa lĩnh vực của các Bộ” Ngày 14/8/2020, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Đề tài khoa học “Cơ sở khoa học xác định phạm vi quản lý đa ngành, đa lĩnh vực của các Bộ” do PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng khoa Khoa Nhà nước - Pháp luật và Lý luận cơ sở, Học viện Hành chính Quốc gia làm chủ nhiệm.
Chi tiết
Nghiệm thu Dự án “Điều tra thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong cơ quan hành chính nhà nước ở nước ta”
Nghiệm thu Dự án “Điều tra thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong cơ quan hành chính nhà nước ở nước ta” Ngày 13/8/2020, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Dự án “Điều tra thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong cơ quan hành chính nhà nước ở nước ta” do Viện Khoa học tổ chức nhà nước làm đơn vị chủ trì.
Chi tiết
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu một số vấn đề sửa Luật tổ chức Chính phủ 2015”
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu một số vấn đề sửa Luật tổ chức Chính phủ 2015” Ngày 11/8/2020, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Đề tài khoa học “Nghiên cứu một số vấn đề sửa Luật tổ chức Chính phủ 2015” do ThS. Nguyễn Thị Quỳnh, Nghiên cứu viên, Phòng Nghiên cứu tổ chức, Viện Khoa học tổ chức nhà nước làm chủ nhiệm.
Chi tiết
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Văn phòng Bộ đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa hành chính”
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Văn phòng Bộ đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa hành chính” Ngày 30/7/2020, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Đề tài khoa học “Hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Văn phòng Bộ đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa hành chính” do TS. Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ tại Quảng Nam làm chủ nhiệm.
Chi tiếtTrang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước

Địa chỉ: Số 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 62826778 - Fax: (024) 62826787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn