TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Hoạt động khoa học của Bộ Nội vụ
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Quan hệ giữa Nhà nước với tôn giáo của một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm”
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Quan hệ giữa Nhà nước với tôn giáo của một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm” Chiều ngày 11/12/2018, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Quan hệ giữa Nhà nước với tôn giáo của một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm” do ThS. Lê Thị Liên, Quyền Viện trưởng Viện Nghiên cứu chính sách tôn giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ làm chủ nhiệm đề tài.
Chi tiết
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Kinh nghiệm phát triển đội ngũ viên chức ở một số nước trên thế giới”
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Kinh nghiệm phát triển đội ngũ viên chức ở một số nước trên thế giới” Chiều ngày 01/11/2018, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “ Kinh nghiệm phát triển đội ngũ viên chức ở một số nước trên thế giới” do TS. Trần Nghị, Phó Tổng biên tập Tạp chí tổ chức nhà nước làm Chủ nhiệm đề tài.
Chi tiết
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Cơ sở khoa học xây dựng chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức”
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Cơ sở khoa học xây dựng chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức” Ngày 01/11/2018, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu chính thức Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Cơ sở khoa học xây dựng chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức” do PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh, Nguyên Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, Bộ Nội vụ làm chủ nhiệm.
Chi tiết
Nghiệm thu Dự án: “Điều tra cơ bản thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng công chức đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước”
Nghiệm thu Dự án: “Điều tra cơ bản thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng công chức đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước” Ngày 11/10/2018, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Dự án: “Điều tra cơ bản thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng công chức đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước” (Dự án) do TS. Trần Thị Hạnh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội làm Chủ nhiệm.
Chi tiết
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Chính phủ nhỏ, xã hội lớn” trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập – xu hướng và những vấn đề đặt ra ở nước ta”
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Chính phủ nhỏ, xã hội lớn” trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập – xu hướng và những vấn đề đặt ra ở nước ta” Ngày 25/9/2018, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ ““Chính phủ nhỏ, xã hội lớn” trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập – xu hướng và những vấn đề đặt ra ở nước ta” do TS. Nguyễn Khánh Ly, Giảng viên Khoa Nhà nước và Pháp luật, Học viện Hành chính quốc gia làm chủ nhiệm.
Chi tiết
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Cơ sở khoa học xây dựng khung năng lực mẫu cho một số vị trí việc làm ở Bộ Nội vụ”
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Cơ sở khoa học xây dựng khung năng lực mẫu cho một số vị trí việc làm ở Bộ Nội vụ” Chiều ngày 14/9/2018, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “ Cơ sở khoa học xây dựng khung năng lực mẫu cho một số vị trí việc làm ở Bộ Nội vụ ” do ThS. Phạm Đức Toàn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế làm chủ nhiệm đề tài .
Chi tiết
Nghiệm thu Dự án: “Điều tra thực trạng, đề xuất giải pháp hoàn thiện chức năng, tổ chức của Bộ Quản lý đa ngành, đa lĩnh vực”
Nghiệm thu Dự án: “Điều tra thực trạng, đề xuất giải pháp hoàn thiện chức năng, tổ chức của Bộ Quản lý đa ngành, đa lĩnh vực” Ngày 17/8/2018, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Dự án: “Điều tra thực trạng, đề xuất giải pháp hoàn thiện chức năng, tổ chức của Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực” (Dự án) do TS. Trần Văn Ngợi, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước làm Chủ nhiệm.
Chi tiết

Trang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước

Địa chỉ: Số 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 62826778 - Fax: (024) 62826787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn