TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Giới thiệu

Viện Khoa học tổ chức nhà nước là đơn vị sự nghiệp khoa học công lập phục vụ quản lý nhà nước thuộc Bộ Nội vụ; là Viện nghiên cứu đầu ngành về khoa học tổ chức và tổ chức nhà nước; là đầu mối quản lý hoạt động khoa học, công nghệ của Bộ Nội vụ và Bộ Khoa học và Công nghệ.

Chi tiết

- Hội đồng khoa học Bộ Nội vụ. (Quyết định số 208/QĐ-BNV)

- Định hướng nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ đến năm 2025. (Quyết định số 1585/QĐ-BNV)

- Quy chế quản lý hoạt động khoa học, công nghệ của Bộ Nội vụ. (Quyết định số 286/QĐ-BNV)

- Quy định tạm thời tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ. (Quyết đinh số 18/QĐ-BNV)

Các tin hoạt động
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Cơ sở lý luận và thực tiễn nâng cao hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng của Bộ Nội vụ đến năm 2020”
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Cơ sở lý luận và thực tiễn nâng cao hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng của Bộ Nội vụ đến năm 2020” Ngày 14/6/2018, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Cơ sở lý luận và thực tiễn nâng cao hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng của Bộ Nội vụ đến năm 2020” do CN. Nguyễn Hữu Tuấn, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ làm chủ nhiệm.
Chi tiết
Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ “Cơ sở khoa học xây dựng mô hình tổ chức chính quyền ở các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt”
Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ “Cơ sở khoa học xây dựng mô hình tổ chức chính quyền ở các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt” Ngày 01/6/2018, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ “Cơ sở khoa học xây dựng mô hình tổ chức chính quyền ở các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt” do TS. Trần Văn Ngợi, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ làm chủ nhiệm Đề tài.
Chi tiết
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Chính phủ điện tử trong điều kiện đẩy mạnh cải cách hành chính tại Việt Nam”
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Chính phủ điện tử trong điều kiện đẩy mạnh cải cách hành chính tại Việt Nam” Ngày 18/5/2018, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ “Chính phủ điện tử trong điều kiện đẩy mạnh cải cách hành chính tại Việt Nam” do CN.Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc Trung tâm Thông tin- Bộ Nội vụ làm chủ nhiệm Đề tài.
Chi tiết
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định chuẩn đầu ra đối với các ngành đào tạo bậc đại học của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trước yêu cầu hội nhập và phát triển”
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định chuẩn đầu ra đối với các ngành đào tạo bậc đại học của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trước yêu cầu hội nhập và phát triển” Ngày 27/4/2018, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định chuẩn đầu ra đối với các ngành đào tạo bậc đại học của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trước yêu cầu hội nhập và phát triển” do ThS. Nguyễn Ngọc Linh, Phó Trưởng khoa Khoa Văn thư - Lưu trữ, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội làm chủ nhiệm.
Chi tiết
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Cơ sở khoa học xác định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền xã đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước”
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Cơ sở khoa học xác định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền xã đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước” Ngày 25/4/2018, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài cấp Bộ “Cơ sở khoa học xác định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền xã đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước” do ThS. Nguyễn Ánh Dương, Chuyên viên chính Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ làm chủ nhiệm. PGS. TS. Văn Tất Thu, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Chủ tịch Hội đồng đánh giá (Hội đồng).
Chi tiết
Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ:“Chuyển giao một số nhiệm vụ của các cơ quan hành chính nhà nước cho các Hội, tổ chức phi chính phủ”
Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ:“Chuyển giao một số nhiệm vụ của các cơ quan hành chính nhà nước cho các Hội, tổ chức phi chính phủ” Ngày 24/04/2018, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu chính thức Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: “Chuyển giao một số nhiệm vụ của các cơ quan hành chính nhà nước cho các Hội, tổ chức phi chính phủ” do TS. Quang Thị Ngọc Huyền, Nghiên cứu viên chính, Khoa Quản lý nhà nước về Xã hội, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội (Nguyên Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu hội, tổ chức phi chính phủ và đào tạo, Viện Khoa học tổ chức nhà nước) làm chủ nhiệm.
Chi tiết
Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ:“Kinh nghiệm quản lý công chức theo vị trí việc làm của các nước trên thế giới và việc vận dụng vào Việt Nam”
Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ:“Kinh nghiệm quản lý công chức theo vị trí việc làm của các nước trên thế giới và việc vận dụng vào Việt Nam” Ngày 20/04/2018, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu chính thức Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: “ Kinh nghiệm quản lý công chức theo vị trí việc làm của các nước trên thế giới và việc vận dụng vào Việt Nam” do ThS. Nguyễn Thị Kim Thảo, Chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế làm chủ nhiệm.
Chi tiết
Nghiệm thu Dự án: “Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động của hội đồng nhân dân các cấp đáp ứng yêu cầu tiếp tục đổi mới tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương”
Nghiệm thu Dự án: “Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động của hội đồng nhân dân các cấp đáp ứng yêu cầu tiếp tục đổi mới tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương” Ngày 18/04/2018, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước (Viện KHTCNN) đã tổ chức nghiệm thu Dự án: “Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động của hội đồng nhân dân các cấp đáp ứng yêu cầu tiếp tục đổi mới tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương” (Dự án) do TS. Trần Văn Ngợi, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước làm Chủ nhiệm.
Chi tiết
Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ "Mô hình tổ chức và hoạt động của cơ quan hành chính tại đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt trong điều kiện không tổ chức Hội đồng nhân dân ở cấp dưới đặc khu”.
Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ Mô hình tổ chức và hoạt động của cơ quan hành chính tại đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt trong điều kiện không tổ chức Hội đồng nhân dân ở cấp dưới đặc khu”.
Chi tiết

Trang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước

Địa chỉ: Số 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 62826778 - Fax: (024) 62826787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn