TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Giới thiệu

Viện Khoa học tổ chức nhà nước là đơn vị sự nghiệp khoa học công lập phục vụ quản lý nhà nước thuộc Bộ Nội vụ; là Viện nghiên cứu đầu ngành về khoa học tổ chức và tổ chức nhà nước; là đầu mối quản lý hoạt động khoa học, công nghệ của Bộ Nội vụ và Bộ Khoa học và Công nghệ.

Chi tiết

- Hội đồng khoa học Bộ Nội vụ. (Quyết định số 208/QĐ-BNV)

- Định hướng nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ đến năm 2025. (Quyết định số 1585/QĐ-BNV)

- Quy chế quản lý hoạt động khoa học, công nghệ của Bộ Nội vụ. (Quyết định số 286/QĐ-BNV)

- Quy định tạm thời tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ. (Quyết đinh số 18/QĐ-BNV)

Các tin hoạt động
Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ “Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động của đạo Cao Đài”
Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ “Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động của đạo Cao Đài” Ngày 02/8/2018, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu chính thức Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động của đạo Cao Đài” do TS. Đinh Quang Tiến, Phó Vụ trưởng Vụ Cao Đài, Ban Tôn giáo Chính Phủ làm chủ nhiệm.
Chi tiết
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Cơ sở khoa học xây dựng chương trình đào tạo quản trị địa phương”
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Cơ sở khoa học xây dựng chương trình đào tạo quản trị địa phương” Ngày 30/7/2018, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “ Cơ sở khoa học xây dựng chương trình đào tạo quản trị địa phương ” do TS. Trần Thị Lan Anh, Q. Trưởng phòng Phòng Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Bộ Nội vụ làm chủ nhiệm.
Chi tiết
Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ “Bồi dưỡng theo chức danh Chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp”
Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ “Bồi dưỡng theo chức danh Chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp” Ngày 04/7/2018, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu chính thức Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Bồi dưỡng theo chức danh Chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp” do PGS.TS. Vũ Trọng Hách, Giảng viên cao cấp Khoa Quản lý nhà nước về Xã hội, Học viện Hành chính Quốc gia làm chủ nhiệm.
Chi tiết
Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ “Hoàn thiện quy định pháp luật quản lý nhà nước về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, ở Việt Nam hiện nay”
Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ “Hoàn thiện quy định pháp luật quản lý nhà nước về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, ở Việt Nam hiện nay” Ngày 29/6/2018, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ “Hoàn thiện quy định pháp luật quản lý nhà nước về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, ở Việt Nam hiện nay” do ThS. Đặng Thị Mai Hương, Phó Trưởng phòng Quản lý khoa học và Đào tạo, Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính, Học viện Hành chính Quốc gia làm chủ nhiệm.
Chi tiết
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Đổi mới công tác đánh giá công chức theo hướng đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và gắn với kết quả công việc”
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Đổi mới công tác đánh giá công chức theo hướng đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và gắn với kết quả công việc” Ngày 22/6/2018, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Đổi mới công tác đánh giá công chức theo hướng đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và gắn với kết quả công việc” do ThS. Vũ Thị Hiền, nguyên Phó Viện trưởng Viện khoa học tổ chức nhà nước làm chủ nhiệm.
Chi tiết
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Cơ sở lý luận và thực tiễn nâng cao hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng của Bộ Nội vụ đến năm 2020”
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Cơ sở lý luận và thực tiễn nâng cao hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng của Bộ Nội vụ đến năm 2020” Ngày 14/6/2018, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Cơ sở lý luận và thực tiễn nâng cao hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng của Bộ Nội vụ đến năm 2020” do CN. Nguyễn Hữu Tuấn, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ làm chủ nhiệm.
Chi tiết
Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ “Cơ sở khoa học xây dựng mô hình tổ chức chính quyền ở các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt”
Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ “Cơ sở khoa học xây dựng mô hình tổ chức chính quyền ở các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt” Ngày 01/6/2018, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ “Cơ sở khoa học xây dựng mô hình tổ chức chính quyền ở các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt” do TS. Trần Văn Ngợi, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ làm chủ nhiệm Đề tài.
Chi tiết
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Chính phủ điện tử trong điều kiện đẩy mạnh cải cách hành chính tại Việt Nam”
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Chính phủ điện tử trong điều kiện đẩy mạnh cải cách hành chính tại Việt Nam” Ngày 18/5/2018, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ “Chính phủ điện tử trong điều kiện đẩy mạnh cải cách hành chính tại Việt Nam” do CN.Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc Trung tâm Thông tin- Bộ Nội vụ làm chủ nhiệm Đề tài.
Chi tiết
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định chuẩn đầu ra đối với các ngành đào tạo bậc đại học của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trước yêu cầu hội nhập và phát triển”
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định chuẩn đầu ra đối với các ngành đào tạo bậc đại học của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trước yêu cầu hội nhập và phát triển” Ngày 27/4/2018, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định chuẩn đầu ra đối với các ngành đào tạo bậc đại học của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trước yêu cầu hội nhập và phát triển” do ThS. Nguyễn Ngọc Linh, Phó Trưởng khoa Khoa Văn thư - Lưu trữ, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội làm chủ nhiệm.
Chi tiết

Trang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước

Địa chỉ: Số 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 62826778 - Fax: (024) 62826787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn