TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Giới thiệu

Viện Khoa học tổ chức nhà nước là đơn vị sự nghiệp khoa học công lập phục vụ quản lý nhà nước thuộc Bộ Nội vụ; là Viện nghiên cứu đầu ngành về khoa học tổ chức và tổ chức nhà nước; là đầu mối quản lý hoạt động khoa học, công nghệ của Bộ Nội vụ và Bộ Khoa học và Công nghệ.

Chi tiết

- Hội đồng khoa học Bộ Nội vụ. (Quyết định số 208/QĐ-BNV)

- Định hướng nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ đến năm 2025. (Quyết định số 1585/QĐ-BNV)

- Quy chế quản lý hoạt động khoa học, công nghệ của Bộ Nội vụ. (Quyết định số 286/QĐ-BNV)

- Quy định tạm thời tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ. (Quyết đinh số 18/QĐ-BNV)

Các tin hoạt động
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp bộ :“Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tôn giáo ở Việt Nam hiện nay”
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp bộ :“Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tôn giáo ở Việt Nam hiện nay” Ngày 17/10/2017, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Đề tài khoa học cấp bộ: “Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tôn giáo ở Việt Nam hiện nay” do TS. Nguyễn Tất Đạt, Quyền Trưởng khoa Tổ chức và xây dựng chính quyền, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội làm Chủ nhiệm Đề tài.
Chi tiết
Nghiệm thu chính thức Đề tài khoa học cấp Bộ: “Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng cho người lao động trực tiếp ở nước ta hiện nay”
Nghiệm thu chính thức Đề tài khoa học cấp Bộ: “Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng cho người lao động trực tiếp ở nước ta hiện nay” Ngày 09/10/2017, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức buổi nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ: “Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng cho người lao động trực tiếp ở nước ta hiện nay” do ThS. Phạm Thu Thủy, chuyên viên Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương làm Chủ nhiệm.
Chi tiết
Nghiệm thu chính thức Đề tài khoa học cấp Bộ: “Mô hình tự quản của cộng đồng thôn, làng, ấp, bản đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính”
Nghiệm thu chính thức Đề tài khoa học cấp Bộ: “Mô hình tự quản của cộng đồng thôn, làng, ấp, bản đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính” Ngày 26/9/2017, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức buổi nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ: “Mô hình tự quản của cộng đồng thôn, làng, ấp, bản đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính”(Đề tài) do TS. Hà Quang Ngọc, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội làm Chủ nhiệm.
Chi tiết
Nghiệm thu chính thức Đề tài khoa học cấp Bộ: “Về kiểm soát quyền lực nhà nước của cơ quan hành pháp với cơ quan lập pháp và cơ quan tư pháp ở nước ta”
Nghiệm thu chính thức Đề tài khoa học cấp Bộ: “Về kiểm soát quyền lực nhà nước của cơ quan hành pháp với cơ quan lập pháp và cơ quan tư pháp ở nước ta” Ngày 14/9/2017, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ: “Về kiểm soát quyền lực nhà nước của cơ quan hành pháp với cơ quan lập pháp và cơ quan tư pháp ở nước ta” (Đề tài) do PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng Khoa Lý luận cơ sở, Học viện Hành chính Quốc gia làm Chủ nhiệm.
Chi tiết
Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ: "Tổ chức và hoạt động của Công đoàn Bộ Nội vụ trong điều kiện bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực”
Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ: Tổ chức và hoạt động của Công đoàn Bộ Nội vụ trong điều kiện bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực” Ngày 29/8/2016, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: "Tổ chức và hoạt động của Công đoàn Bộ Nội vụ trong điều kiện bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực" do ông Vũ Viết Thịnh, nguyên Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nội vụ làm Chủ nhiệm.
Chi tiết
Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ: “Vấn đề giới trong quản lý cán bộ, công chức ở Việt Nam hiện nay”
Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ: “Vấn đề giới trong quản lý cán bộ, công chức ở Việt Nam hiện nay” Ngày 29/8/2017, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: “Vấn đề giới trong quản lý cán bộ, công chức ở Việt Nam hiện nay” do TS. Hoàng Mai, Phó Trưởng Khoa Sau Đại học, Học viện Hành chính Quốc gia, Bộ Nội vụ làm Chủ nhiệm Đề tài.
Chi tiết

Trang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước

Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội

ĐT: (04) 62826778 - Fax: (04) 62826787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn