TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Giới thiệu

Viện Khoa học tổ chức nhà nước là đơn vị sự nghiệp khoa học công lập phục vụ quản lý nhà nước thuộc Bộ Nội vụ; là Viện nghiên cứu đầu ngành về khoa học tổ chức và tổ chức nhà nước; là đầu mối quản lý hoạt động khoa học, công nghệ của Bộ Nội vụ và Bộ Khoa học và Công nghệ.

Chi tiết

- Hội đồng khoa học Bộ Nội vụ. (Quyết định số 208/QĐ-BNV)

- Định hướng nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ đến năm 2025. (Quyết định số 1585/QĐ-BNV)

- Quy chế quản lý hoạt động khoa học, công nghệ của Bộ Nội vụ. (Quyết định số 286/QĐ-BNV)

- Quy định tạm thời tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ. (Quyết đinh số 18/QĐ-BNV)

Các tin hoạt động
Nghiệm thu Dự án: “Điều tra thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở”
Nghiệm thu Dự án: “Điều tra thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở” Ngày 15/11/2017, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước (Viện KHTCNN) đã tổ chức nghiệm thu Dự án: “Điều tra thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở” (Dự án) do TS. Trần Văn Ngợi, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước làm Chủ nhiệm.
Chi tiết
Nghiệm thu chính thức Đề tài khoa học cấp Bộ: “Sử dụng ngôn ngữ trong văn bản hành chính (qua khảo sát văn bản hành chính của Ủy ban nhân dân cấp xã ở tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng)”
Nghiệm thu chính thức Đề tài khoa học cấp Bộ: “Sử dụng ngôn ngữ trong văn bản hành chính (qua khảo sát văn bản hành chính của Ủy ban nhân dân cấp xã ở tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng)” Ngày 06/11/2017, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức buổi nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ: “Sử dụng ngôn ngữ trong văn bản hành chính (qua khảo sát văn bản hành chính của Ủy ban nhân dân cấp xã ở tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng)”(Đề tài) do ThS. Trương Thị Thủy, giảng viên, phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Quảng Nam làm chủ nhiệm.
Chi tiết
Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ: "Mối quan hệ giữa Nhà nước với các hội trong điều kiện hội nhập quốc tế ở nước ta”
Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ: Mối quan hệ giữa Nhà nước với các hội trong điều kiện hội nhập quốc tế ở nước ta” Ngày 03/11/2017, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu chính thức Đề tài khoa học cấp Bộ: "Mối quan hệ giữa Nhà nước với các hội trong điều kiện hội nhập quốc tế ở nước ta” (Đề tài). Đề tài do PGS.TS Nguyễn Minh Phương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ làm Chủ nhiệm.
Chi tiết
Nghiệm thu chính thức Đề tài khoa học cấp Bộ: “Xây dựng khung đánh giá các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong điều kiện cải cách hành chính ở nước ta hiện nay”
Nghiệm thu chính thức Đề tài khoa học cấp Bộ: “Xây dựng khung đánh giá các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong điều kiện cải cách hành chính ở nước ta hiện nay” Ngày 02/11/2017, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức buổi nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ: “Xây dựng khung đánh giá các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong điều kiện cải cách hành chính ở nước ta hiện nay” (Đề tài) do PGS.TS Ngô Thành Can, Phó Trưởng Khoa Tổ chức và Quản lý nhân sự, Học viện Hành chính Quốc gia làm Chủ nhiệm.
Chi tiết
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp bộ :“Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tôn giáo ở Việt Nam hiện nay”
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp bộ :“Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tôn giáo ở Việt Nam hiện nay” Ngày 17/10/2017, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Đề tài khoa học cấp bộ: “Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tôn giáo ở Việt Nam hiện nay” do TS. Nguyễn Tất Đạt, Quyền Trưởng khoa Tổ chức và xây dựng chính quyền, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội làm Chủ nhiệm Đề tài.
Chi tiết
Nghiệm thu chính thức Đề tài khoa học cấp Bộ: “Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng cho người lao động trực tiếp ở nước ta hiện nay”
Nghiệm thu chính thức Đề tài khoa học cấp Bộ: “Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng cho người lao động trực tiếp ở nước ta hiện nay” Ngày 09/10/2017, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức buổi nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ: “Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng cho người lao động trực tiếp ở nước ta hiện nay” do ThS. Phạm Thu Thủy, chuyên viên Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương làm Chủ nhiệm.
Chi tiết

Trang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước

Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội

ĐT: (04) 62826778 - Fax: (04) 62826787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn