TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Giới thiệu

Viện Khoa học tổ chức nhà nước là đơn vị sự nghiệp khoa học công lập phục vụ quản lý nhà nước thuộc Bộ Nội vụ; là Viện nghiên cứu đầu ngành về khoa học tổ chức và tổ chức nhà nước; là đầu mối quản lý hoạt động khoa học, công nghệ của Bộ Nội vụ và Bộ Khoa học và Công nghệ.

Chi tiết

- Hội đồng khoa học Bộ Nội vụ

- Quyết đinh ban hành Quy chế quản lý Khoa học, công nghệ của Bộ Nội vụ năm 2019. (Quyết định số 1069/QĐ-BNV)

- Quy chế quản lý hoạt động khoa học, công nghệ của Bộ Nội vụ năm 2019

- Phụ Lục Quy chế quản lý khoa học, công nghệ của Bộ Nội vụ năm 2019

Các tin hoạt động
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng Bộ tiêu chuẩn chất lượng của mô hình một cửa, một cửa liên thông ở chính quyền địa phương”
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng Bộ tiêu chuẩn chất lượng của mô hình một cửa, một cửa liên thông ở chính quyền địa phương” Ngày 14/05/2020, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Đề tài khoa học “Nghiên cứu xây dựng Bộ tiêu chuẩn chất lượng của mô hình một cửa, một cửa liên thông ở chính quyền địa phương”do ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng, Chuyên viên chính, Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ làm chủ nhiệm.
Chi tiết
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Cơ sở khoa học tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập ở Việt Nam đến năm 2020”
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Cơ sở khoa học tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập ở Việt Nam đến năm 2020” Ngày 29/4/2020, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Đề tài khoa học “Cơ sở khoa học tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập ở Việt Nam đến năm 2020” do PGS.TS. Nguyễn Minh Phương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội làm chủ nhiệm.
Chi tiết
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu mô hình kiểm định chất lượng đầu vào công chức của một số quốc gia trên thế giới”
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu mô hình kiểm định chất lượng đầu vào công chức của một số quốc gia trên thế giới” Ngày 14/02/2020, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Đề tài khoa học “Nghiên cứu mô hình kiểm định chất lượng đầu vào công chức của một số quốc gia trên thế giới” do TS. Đặng Xuân Hoan, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia làm chủ nhiệm Đề tài.
Chi tiết
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Quản lý biên chế công chức trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh công chức, vị trí việc làm đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước”
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Quản lý biên chế công chức trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh công chức, vị trí việc làm đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước” Ngày 13/02/2020, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Đề tài khoa học “Quản lý biên chế công chức trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh công chức, vị trí việc làm đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước” do ThS. Đào Thị Hồng Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế làm chủ nhiệm Đề tài.
Chi tiết
Nghiệm thu Dự án: “Điều tra thực trạng và đề xuất giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền huyện đảo”
Nghiệm thu Dự án: “Điều tra thực trạng và đề xuất giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền huyện đảo” Ngày 21/01/2020, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Dự “Điều tra thực trạng và đề xuất giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền huyện đảo” (Dự án) do Viện Khoa học tổ chức nhà nước làm đơn vị chủ trì.
Chi tiết
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và công chức, công vụ ở Việt Nam hiện nay”
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và công chức, công vụ ở Việt Nam hiện nay” Ngày 08/01/2020, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Đề tài khoa học “Đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và công chức, công vụ ở Việt Nam hiện nay”do TS. Nguyễn Đức Thắng, Giảng viên Bộ môn Khoa học chính sách công, Khoa Hành chính học, Học viện Hành chính Quốc gia làm chủ nhiệm Đề tài.
Chi tiết
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực khen thưởng trong giai đoạn hiện nay”
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực khen thưởng trong giai đoạn hiện nay” Ngày 31/12/2019, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Đề tài khoa học “Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực khen thưởng trong giai đoạn hiện nay” do CN. Đỗ Thị Thanh Hà, Phó Chánh Văn phòng, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Bộ Nội vụ làm chủ nhiệm Đề tài.
Chi tiết
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Cơ sở khoa học và thực tiễn sửa đổi Luật Thi đua, khen thưởng ở nước ta hiện nay”
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Cơ sở khoa học và thực tiễn sửa đổi Luật Thi đua, khen thưởng ở nước ta hiện nay” Ngày 31/12/2019, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Đề tài khoa học “Cơ sở khoa học và thực tiễn sửa đổi Luật Thi đua, khen thưởng ở nước ta hiện nay” do ThS. Đoàn Trung Dũng, Chuyên viên chính, Vụ Nghiên cứu tổng hợp, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Bộ Nội vụ làm chủ nhiệm Đề tài.
Chi tiết
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Quan hệ công chúng trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước”
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Quan hệ công chúng trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước” Ngày 23/12/2019, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ “Quan hệ công chúng trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước” do PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu, Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Thông tin - Thư viện, Học viện Hành chính Quốc gia, Bộ Nội vụ làm chủ nhiệm Đề tài.
Chi tiếtTrang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước

Địa chỉ: Số 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 62826778 - Fax: (024) 62826787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn