TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Giới thiệu

Viện Khoa học tổ chức nhà nước là đơn vị sự nghiệp khoa học công lập phục vụ quản lý nhà nước thuộc Bộ Nội vụ; là Viện nghiên cứu đầu ngành về khoa học tổ chức và tổ chức nhà nước; là đầu mối quản lý hoạt động khoa học, công nghệ của Bộ Nội vụ và Bộ Khoa học và Công nghệ.

Chi tiết

- Hội đồng khoa học Bộ Nội vụ. (Quyết định số 208/QĐ-BNV)

- Định hướng nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ đến năm 2025. (Quyết định số 1585/QĐ-BNV)

- Quy chế quản lý hoạt động khoa học, công nghệ của Bộ Nội vụ. (Quyết định số 286/QĐ-BNV)

- Quy định tạm thời tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ. (Quyết đinh số 18/QĐ-BNV)

Các tin hoạt động
Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ: “Hoàn thiện cơ chế phối hợp công tác giữa các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ”
Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ: “Hoàn thiện cơ chế phối hợp công tác giữa các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ” Ngày 09/6/2017, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức buổi nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ: “Hoàn thiện cơ chế phối hợp công tác giữa các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ” (Đề tài) do TS. Lại Đức Vượng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ làm Chủ nhiệm.
Chi tiết
Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ: “Mô hình tuyển dụng công chức trên thế giới”
Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ: “Mô hình tuyển dụng công chức trên thế giới” Ngày 26/04/2017, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức buổi nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ: “Mô hình tuyển dụng công chức trên thế giới” (Đề tài) do TS. Đào Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Khoa Chính trị học, Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam làm Chủ nhiệm.
Chi tiết
Thông báo kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện đề tài NCKH cấp Bộ năm 2017
Chi tiết
Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ: “Xây dựng danh mục các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong công tác lưu trữ”
Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ: “Xây dựng danh mục các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong công tác lưu trữ” Ngày 18/04/2017, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức buổi nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ: “Xây dựng danh mục các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong công tác lưu trữ” (Đề tài) do ThS. Dương Thị Thanh Huyền, Phó trưởng Phòng Quản lý khoa học và công nghệ, Trung tâm Khoa học và Công nghệ Văn thư – Lưu trữ, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước làm Chủ nhiệm.
Chi tiết
Nghiệm thu Dự án: “Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức”
Nghiệm thu Dự án: “Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức” Ngày 28/3/2017, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu Dự án:“Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức” do Viện Khoa học tổ chức nhà nước là đơn vị chủ trì.
Chi tiết
Nghiệm thu Dự án: “Điều tra thực trạng, đề xuất giải pháp tổ chức quản lý các đơn vị kinh tế trong và ngoài nhà nước hoạt động tại Việt Nam”
Nghiệm thu Dự án: “Điều tra thực trạng, đề xuất giải pháp tổ chức quản lý các đơn vị kinh tế trong và ngoài nhà nước hoạt động tại Việt Nam” Ngày 17/3/2017, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước (Viện KHTCNN) đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu Dự án: “Điều tra thực trạng, đề xuất giải pháp tổ chức quản lý các đơn vị kinh tế trong và ngoài nhà nước hoạt động tại Việt Nam” (Dự án) do Viện KHTCNN chủ nhiệm.
Chi tiết

Trang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước

Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội

ĐT: (04) 62826778 - Fax: (04) 62826787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn