TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Giới thiệu

Viện Khoa học tổ chức nhà nước là đơn vị sự nghiệp khoa học công lập phục vụ quản lý nhà nước thuộc Bộ Nội vụ; là Viện nghiên cứu đầu ngành về khoa học tổ chức và tổ chức nhà nước; là đầu mối quản lý hoạt động khoa học, công nghệ của Bộ Nội vụ và Bộ Khoa học và Công nghệ.

Chi tiết

- Hội đồng khoa học Bộ Nội vụ

- Quyết đinh ban hành Quy chế quản lý Khoa học, công nghệ của Bộ Nội vụ năm 2019. (Quyết định số 1069/QĐ-BNV)

- Quy chế quản lý hoạt động khoa học, công nghệ của Bộ Nội vụ năm 2019

- Phụ Lục Quy chế quản lý khoa học, công nghệ của Bộ Nội vụ năm 2019

Các tin hoạt động
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Văn phòng Bộ đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa hành chính”
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Văn phòng Bộ đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa hành chính” Ngày 30/7/2020, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Đề tài khoa học “Hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Văn phòng Bộ đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa hành chính” do TS. Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ tại Quảng Nam làm chủ nhiệm.
Chi tiết
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng Luật về Hội”
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng Luật về Hội” Ngày 24/7/2020, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Đề tài khoa học “Cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng Luật về Hội” do ThS. Nguyễn Thị Thanh Loan, Chuyên viên cao cấp, Vụ Tổ chức phi chính phủ làm chủ nhiệm.
Chi tiết
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp thu thập tài liệu lưu trữ điện tử vào Lưu trữ cơ quan”
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp thu thập tài liệu lưu trữ điện tử vào Lưu trữ cơ quan” Ngày 09/7/2020, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Đề tài khoa học “Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp thu thập tài liệu lưu trữ điện tử vào Lưu trữ cơ quan” do ThS. Trần Danh Đại, Trưởng phòng Phòng Quản trị hệ thống và Cơ sở dữ liệu, Trung tâm Tin học, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước làm chủ nhiệm.
Chi tiết
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Cơ sở khoa học xây dựng mô hình tổ chức chính quyền thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương”
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Cơ sở khoa học xây dựng mô hình tổ chức chính quyền thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương” Ngày 03/7/2020, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Đề tài khoa học “Cơ sở khoa học xây dựng mô hình tổ chức chính quyền thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương” do TS. Lê Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ làm chủ nhiệm.
Chi tiết
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Biên niên Lịch sử Bộ Nội vụ giai đoạn 2006-2020”
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Biên niên Lịch sử Bộ Nội vụ giai đoạn 2006-2020” Ngày 29/06/2020, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Đề tài khoa học “Biên niên Lịch sử Bộ Nội vụ giai đoạn 2006 -2020” do TS. Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ làm chủ nhiệm.
Chi tiết
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Cơ sở khoa học sửa đổi Luật cán bộ, công chức 2008”
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Cơ sở khoa học sửa đổi Luật cán bộ, công chức 2008” Ngày 25/6/2020, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ “ Cơ sở khoa học sửa đổi Luật cán bộ, công chức 2008” do TS. Nguyễn Huyền Hạnh, Phó Viện trưởng, Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ làm chủ nhiệm.
Chi tiết
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu các giải pháp để công bố, giới thiệu tài liệu lưu trữ bằng các kênh truyên thông, mạng xã hội”
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu các giải pháp để công bố, giới thiệu tài liệu lưu trữ bằng các kênh truyên thông, mạng xã hội” Ngày 22/6/2020, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Đề tài khoa cấp Bộ “Nghiên cứu các giải pháp để công bố, giới thiệu tài liệu lưu trữ bằng các kênh truyên thông, mạng xã hội” do ThS. Trần Việt Hoa, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước làm chủ nhiệm.
Chi tiết
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Hoàn thiện tổ chức bên trong các Bộ, cơ quan ngang Bộ đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính”
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Hoàn thiện tổ chức bên trong các Bộ, cơ quan ngang Bộ đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính” Ngày 05/6/2020, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Đề tài khoa cấp Bộ “Hoàn thiện tổ chức bên trong các Bộ, cơ quan ngang Bộ đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính” do ThS. Nguyễn Thị Thu Huyền, Trưởng phòng Phòng Quản lý khoa học, Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ làm chủ nhiệm.
Chi tiết
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng Bộ tiêu chuẩn chất lượng của mô hình một cửa, một cửa liên thông ở chính quyền địa phương”
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng Bộ tiêu chuẩn chất lượng của mô hình một cửa, một cửa liên thông ở chính quyền địa phương” Ngày 14/05/2020, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Đề tài khoa học “Nghiên cứu xây dựng Bộ tiêu chuẩn chất lượng của mô hình một cửa, một cửa liên thông ở chính quyền địa phương”do ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng, Chuyên viên chính, Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ làm chủ nhiệm.
Chi tiếtTrang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước

Địa chỉ: Số 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 62826778 - Fax: (024) 62826787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn