TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Giới thiệu

Viện Khoa học tổ chức nhà nước là đơn vị sự nghiệp khoa học công lập phục vụ quản lý nhà nước thuộc Bộ Nội vụ; là Viện nghiên cứu đầu ngành về khoa học tổ chức và tổ chức nhà nước; là đầu mối quản lý hoạt động khoa học, công nghệ của Bộ Nội vụ và Bộ Khoa học và Công nghệ.

Chi tiết

- Hội đồng khoa học Bộ Nội vụ. (Quyết định số 208/QĐ-BNV)

- Định hướng nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ đến năm 2025. (Quyết định số 1585/QĐ-BNV)

- Quy chế quản lý hoạt động khoa học, công nghệ của Bộ Nội vụ. (Quyết định số 286/QĐ-BNV)

- Quy định tạm thời tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ. (Quyết đinh số 18/QĐ-BNV)

Các tin hoạt động
Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ: “Văn hoá công sở và xây dựng văn hoá công sở trong các cơ quan hành chính nhà nước”
Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ: “Văn hoá công sở và xây dựng văn hoá công sở trong các cơ quan hành chính nhà nước” Ngày 18/04/2018, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu chính thức Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: “Văn hoá công sở và xây dựng văn hoá công sở trong các cơ quan hành chính nhà nước” do ThS. Nguyễn Huyền Hạnh, Trưởng phòng Phòng Nghiên cứu tổng hợp, Viện Khoa học tổ chức nhà nước làm chủ nhiệm.
Chi tiết
Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ: “Các giải pháp bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan trong tuyển dụng công chức, viên chức ở nước ta”
Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ: “Các giải pháp bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan trong tuyển dụng công chức, viên chức ở nước ta” Ngày 13/04/2018, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu chính thức Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: “Các giải pháp bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan trong tuyển dụng công chức, viên chức ở nước ta” do ThS. Trần Thị Thơi, Phó trưởng phòng Phòng thông tin khoa học và HTQT, Viện Khoa học tổ chức nhà nước làm chủ nhiệm.
Chi tiết
Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ: “Cơ sở lý luận và thực tiễn về cơ chế hoạt động phi lợi nhuận của các đơn vị cung ứng dịch vụ công”
Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ: “Cơ sở lý luận và thực tiễn về cơ chế hoạt động phi lợi nhuận của các đơn vị cung ứng dịch vụ công” Ngày 19/01/2018, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu chính thức Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: “Cơ sở lý luận và thực tiễn về cơ chế hoạt động phi lợi nhuận của các đơn vị cung ứng dịch vụ công” do TS. Lê Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước làm chủ nhiệm.
Chi tiết
Nghiệm thu Dự án: “Điều tra đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện phân cấp quản lý nhà nước giữa Trung ương và địa phương”
Nghiệm thu Dự án: “Điều tra đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện phân cấp quản lý nhà nước giữa Trung ương và địa phương” Ngày 10/01/2018, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Dự án: “Điều tra đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện phân cấp quản lý nhà nước giữa Trung ương và địa phương” (Dự án) do TS. Trần Văn Ngợi, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước làm Chủ nhiệm.
Chi tiết
Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ: “Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Nội vụ”.
Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ: “Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Nội vụ”. Ngày 28/12/2017, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu chính thức Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: “Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Nội vụ” do TS. Vũ Thanh Xuân, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia làm chủ nhiệm.
Chi tiết
Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ: "Vấn đề tuổi trong quản lý nhà nước về cán bộ, công chức, viên chức”
Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ: Vấn đề tuổi trong quản lý nhà nước về cán bộ, công chức, viên chức” Ngày 28/12/2017, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức buổi họp nghiệm thu chính thức Đề tài khoa học cấp Bộ: “Vấn đề tuổi trong quản lý nhà nước về cán bộ, công chức, viên chức” do PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân, Trưởng khoa Văn bản và Công nghệ hành chính, Học viện Hành chính Quốc gia làm Chủ nhiệm.
Chi tiết
Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ: “Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số các tỉnh, thành phố khu vực Nam Bộ”
Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ: “Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số các tỉnh, thành phố khu vực Nam Bộ” Ngày 21/12/2017, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức buổi nghiệm thu chính thức Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: “Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số các tỉnh, thành phố khu vực Nam Bộ” do ThS. Nguyễn Huy Kiệm, nguyên Phó Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan đại diện, Văn phòng Bộ Nội vụ tại TP. Hồ Chí Minh làm Chủ nhiệm.
Chi tiết
Nghiệm thu Dự án: “Điều tra thực trạng quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động của Hội ”
Nghiệm thu Dự án: “Điều tra thực trạng quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động của Hội ” Ngày 21/12/2017, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước (Viện KHTCNN) đã tổ chức nghiệm thu Dự án: “Điều tra thực trạng quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động của Hội” (Dự án) do PGS. TS Nguyễn Minh Phương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội làm Chủ nhiệm.
Chi tiết
Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ: "Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức Bộ Nội vụ”
Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ: Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức Bộ Nội vụ” Ngày 15/12/2017, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức buổi nghiệm thu chính thức Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: “Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức Bộ Nội vụ” do TS. Tạ Ngọc Hải, Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước làm Chủ nhiệm.
Chi tiết

Trang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước

Địa chỉ: Số 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 62826778 - Fax: (024) 62826787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn