TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Giới thiệu

Viện Khoa học tổ chức nhà nước là đơn vị sự nghiệp khoa học công lập phục vụ quản lý nhà nước thuộc Bộ Nội vụ; là Viện nghiên cứu đầu ngành về khoa học tổ chức và tổ chức nhà nước; là đầu mối quản lý hoạt động khoa học, công nghệ của Bộ Nội vụ và Bộ Khoa học và Công nghệ.

Chi tiết

- Hội đồng khoa học Bộ Nội vụ

- Quyết đinh ban hành Quy chế quản lý Khoa học, công nghệ của Bộ Nội vụ năm 2019. (Quyết định số 1069/QĐ-BNV)

- Quy chế quản lý hoạt động khoa học, công nghệ của Bộ Nội vụ năm 2019

- Phụ Lục Quy chế quản lý khoa học, công nghệ của Bộ Nội vụ năm 2019

Các tin hoạt động
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và công chức, công vụ ở Việt Nam hiện nay”
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và công chức, công vụ ở Việt Nam hiện nay” Ngày 08/01/2020, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Đề tài khoa học “Đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và công chức, công vụ ở Việt Nam hiện nay”do TS. Nguyễn Đức Thắng, Giảng viên Bộ môn Khoa học chính sách công, Khoa Hành chính học, Học viện Hành chính Quốc gia làm chủ nhiệm Đề tài.
Chi tiết
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực khen thưởng trong giai đoạn hiện nay”
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực khen thưởng trong giai đoạn hiện nay” Ngày 31/12/2019, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Đề tài khoa học “Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực khen thưởng trong giai đoạn hiện nay” do CN. Đỗ Thị Thanh Hà, Phó Chánh Văn phòng, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Bộ Nội vụ làm chủ nhiệm Đề tài.
Chi tiết
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Cơ sở khoa học và thực tiễn sửa đổi Luật Thi đua, khen thưởng ở nước ta hiện nay”
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Cơ sở khoa học và thực tiễn sửa đổi Luật Thi đua, khen thưởng ở nước ta hiện nay” Ngày 31/12/2019, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Đề tài khoa học “Cơ sở khoa học và thực tiễn sửa đổi Luật Thi đua, khen thưởng ở nước ta hiện nay” do ThS. Đoàn Trung Dũng, Chuyên viên chính, Vụ Nghiên cứu tổng hợp, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Bộ Nội vụ làm chủ nhiệm Đề tài.
Chi tiết
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Quan hệ công chúng trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước”
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Quan hệ công chúng trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước” Ngày 23/12/2019, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ “Quan hệ công chúng trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước” do PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu, Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Thông tin - Thư viện, Học viện Hành chính Quốc gia, Bộ Nội vụ làm chủ nhiệm Đề tài.
Chi tiết
Nghiệm thu Dự án: “Điều tra thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công của Ủy ban nhân dân cấp xã đảm bảo sự hài lòng của người dân”
Nghiệm thu Dự án: “Điều tra thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công của Ủy ban nhân dân cấp xã đảm bảo sự hài lòng của người dân” Ngày 20/12/2019, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Dự án: “Điều tra thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công của Ủy ban nhân dân cấp xã đảm bảo sự hài lòng của người dân” do PGS.TS Nguyễn Minh Phương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội làm chủ nhiệm.
Chi tiết
Nghiệm thu Dự án: “Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công”
Nghiệm thu Dự án: “Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công” Ngày 20/12/2019, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Dự án: “Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công” do Viện Khoa học tổ chức nhà nước là đơn vị chủ trì.
Chi tiết
Viện Khoa học tổ chức nhà nước bảo vệ thành công kết quả nghiên cứu đề tài khoa học cấp Nhà nước “Nghiên cứu đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổ chức hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tại Việt Nam”
Viện Khoa học tổ chức nhà nước bảo vệ thành công kết quả nghiên cứu đề tài khoa học cấp Nhà nước “Nghiên cứu đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổ chức hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tại Việt Nam” Sáng ngày 19/12/2019, tại Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã bảo vệ thành công kết quả nghiên cứu đề tài khoa học cấp Nhà nước “Nghiên cứu đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổ chức hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tại Việt Nam” do TS. Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ làm chủ nhiệm. Hội đồng nghiệm thu đề tài gồm 09 thành viên do GS.TS Nguyễn Hữu Khiển làm Phó Chủ tịch Hội đồng.
Chi tiết
Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ “Hoàn thiện thể chế đánh giá công chức lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước ở nước ta hiện nay”
Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ “Hoàn thiện thể chế đánh giá công chức lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước ở nước ta hiện nay” Ngày 14/11/2019, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Hoàn thiện thể chế đánh giá công chức lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước ở nước ta hiện nay” do ThS. Đào Thị Lanh, Nghiên cứu viên Phòng Quản lý khoa học, Viện Khoa học tổ chức nhà nước làm chủ nhiệm.
Chi tiết
Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ “Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông ngăn ngừa ảnh hưởng của "Tin lành Đêga" trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên”
Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ “Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông ngăn ngừa ảnh hưởng của Tin lành Đêga trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên” Ngày 05/11/2019, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông ngăn ngừa ảnh hưởng của "Tin lành Đêga" trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên”do ThS. Đào Huy Cường, Chuyên viên chính, Vụ Tin lành, Ban Tôn giáo Chính phủ làm chủ nhiệm.
Chi tiếtTrang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước

Địa chỉ: Số 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 62826778 - Fax: (024) 62826787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn