TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Giới thiệu

Viện Khoa học tổ chức nhà nước là đơn vị sự nghiệp khoa học công lập phục vụ quản lý nhà nước thuộc Bộ Nội vụ; là Viện nghiên cứu đầu ngành về khoa học tổ chức và tổ chức nhà nước; là đầu mối quản lý hoạt động khoa học, công nghệ của Bộ Nội vụ và Bộ Khoa học và Công nghệ.

Chi tiết

- Hội đồng khoa học Bộ Nội vụ. (Quyết định số 208/QĐ-BNV)

- Định hướng nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ đến năm 2025. (Quyết định số 1585/QĐ-BNV)

- Quy chế quản lý hoạt động khoa học, công nghệ của Bộ Nội vụ. (Quyết định số 286/QĐ-BNV)

- Quy định tạm thời tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ. (Quyết đinh số 18/QĐ-BNV)

Các tin hoạt động
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Kinh nghiệm phát triển đội ngũ viên chức ở một số nước trên thế giới”
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Kinh nghiệm phát triển đội ngũ viên chức ở một số nước trên thế giới” Chiều ngày 01/11/2018, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “ Kinh nghiệm phát triển đội ngũ viên chức ở một số nước trên thế giới” do TS. Trần Nghị, Phó Tổng biên tập Tạp chí tổ chức nhà nước làm Chủ nhiệm đề tài.
Chi tiết
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Cơ sở khoa học xây dựng chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức”
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Cơ sở khoa học xây dựng chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức” Ngày 01/11/2018, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu chính thức Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Cơ sở khoa học xây dựng chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức” do PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh, Nguyên Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, Bộ Nội vụ làm chủ nhiệm.
Chi tiết
Nghiệm thu Dự án: “Điều tra cơ bản thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng công chức đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước”
Nghiệm thu Dự án: “Điều tra cơ bản thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng công chức đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước” Ngày 11/10/2018, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Dự án: “Điều tra cơ bản thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng công chức đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước” (Dự án) do TS. Trần Thị Hạnh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội làm Chủ nhiệm.
Chi tiết
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Chính phủ nhỏ, xã hội lớn” trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập – xu hướng và những vấn đề đặt ra ở nước ta”
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Chính phủ nhỏ, xã hội lớn” trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập – xu hướng và những vấn đề đặt ra ở nước ta” Ngày 25/9/2018, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ ““Chính phủ nhỏ, xã hội lớn” trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập – xu hướng và những vấn đề đặt ra ở nước ta” do TS. Nguyễn Khánh Ly, Giảng viên Khoa Nhà nước và Pháp luật, Học viện Hành chính quốc gia làm chủ nhiệm.
Chi tiết
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Cơ sở khoa học xây dựng khung năng lực mẫu cho một số vị trí việc làm ở Bộ Nội vụ”
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Cơ sở khoa học xây dựng khung năng lực mẫu cho một số vị trí việc làm ở Bộ Nội vụ” Chiều ngày 14/9/2018, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “ Cơ sở khoa học xây dựng khung năng lực mẫu cho một số vị trí việc làm ở Bộ Nội vụ ” do ThS. Phạm Đức Toàn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế làm chủ nhiệm đề tài .
Chi tiết
Nghiệm thu Dự án: “Điều tra thực trạng, đề xuất giải pháp hoàn thiện chức năng, tổ chức của Bộ Quản lý đa ngành, đa lĩnh vực”
Nghiệm thu Dự án: “Điều tra thực trạng, đề xuất giải pháp hoàn thiện chức năng, tổ chức của Bộ Quản lý đa ngành, đa lĩnh vực” Ngày 17/8/2018, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Dự án: “Điều tra thực trạng, đề xuất giải pháp hoàn thiện chức năng, tổ chức của Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực” (Dự án) do TS. Trần Văn Ngợi, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước làm Chủ nhiệm.
Chi tiết
Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ “Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động của đạo Cao Đài”
Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ “Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động của đạo Cao Đài” Ngày 02/8/2018, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu chính thức Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động của đạo Cao Đài” do TS. Đinh Quang Tiến, Phó Vụ trưởng Vụ Cao Đài, Ban Tôn giáo Chính Phủ làm chủ nhiệm.
Chi tiết
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Cơ sở khoa học xây dựng chương trình đào tạo quản trị địa phương”
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Cơ sở khoa học xây dựng chương trình đào tạo quản trị địa phương” Ngày 30/7/2018, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “ Cơ sở khoa học xây dựng chương trình đào tạo quản trị địa phương ” do TS. Trần Thị Lan Anh, Q. Trưởng phòng Phòng Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Bộ Nội vụ làm chủ nhiệm.
Chi tiết
Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ “Bồi dưỡng theo chức danh Chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp”
Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ “Bồi dưỡng theo chức danh Chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp” Ngày 04/7/2018, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu chính thức Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Bồi dưỡng theo chức danh Chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp” do PGS.TS. Vũ Trọng Hách, Giảng viên cao cấp Khoa Quản lý nhà nước về Xã hội, Học viện Hành chính Quốc gia làm chủ nhiệm.
Chi tiết





























Trang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước

Địa chỉ: Số 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 62826778 - Fax: (024) 62826787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn