TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Giới thiệu

Viện Khoa học tổ chức nhà nước là đơn vị sự nghiệp khoa học công lập phục vụ quản lý nhà nước thuộc Bộ Nội vụ; là Viện nghiên cứu đầu ngành về khoa học tổ chức và tổ chức nhà nước; là đầu mối quản lý hoạt động khoa học, công nghệ của Bộ Nội vụ và Bộ Khoa học và Công nghệ.

Chi tiết

- Hội đồng khoa học Bộ Nội vụ. (Quyết định số 208/QĐ-BNV)

- Định hướng nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ đến năm 2025. (Quyết định số 1585/QĐ-BNV)

- Quy chế quản lý hoạt động khoa học, công nghệ của Bộ Nội vụ. (Quyết định số 286/QĐ-BNV)

- Quy định tạm thời tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ. (Quyết đinh số 18/QĐ-BNV)

Các tin hoạt động
Nghiệm thu chính thức Đề tài khoa học cấp Bộ: “Quản lý nhà nước đối với việc mở rộng tổ chức và hoạt động của dòng tu Công giáo ở Việt Nam hiện nay”
Nghiệm thu chính thức Đề tài khoa học cấp Bộ: “Quản lý nhà nước đối với việc mở rộng tổ chức và hoạt động của dòng tu Công giáo ở Việt Nam hiện nay” Ngày 11/8/2017, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức buổi nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ: “Quản lý nhà nước đối với việc mở rộng tổ chức và hoạt động của dòng tu Công giáo ở Việt Nam hiện nay” (Đề tài) do ThS. Lê Thị Liên, Quyền Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách Tôn giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ làm Chủ nhiệm.
Chi tiết
Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ: “Các giải pháp nâng cao năng lực cán bộ, công chức cấp xã khu vực Đồng bằng sông Cửu Long”
Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ: “Các giải pháp nâng cao năng lực cán bộ, công chức cấp xã khu vực Đồng bằng sông Cửu Long” Ngày 03/8/2017, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức buổi nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ: “Các giải pháp nâng cao năng lực cán bộ, công chức cấp xã khu vực Đồng bằng sông Cửu Long” (Đề tài) do Ths. Trương Cộng Hòa, Giám đốc cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh làm Chủ nhiệm.
Chi tiết
Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ: “Mô hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản lý trong các đơn vị sự nghiệp công lập”
Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ: “Mô hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản lý trong các đơn vị sự nghiệp công lập” Ngày 20/7/2017, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Bộ Nội vụ đã tiến hành nghiệm thu chính thức Đề tài khoa học cấp Bộ: “Mô hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản lý trong các đơn vị sự nghiệp công lập” do ThS. Đỗ Thị Thu Hằng, Trưởng Phòng Nghiên cứu tổ chức, Viện Khoa học tổ chức nhà nước làm chủ nhiệm Đề tài.
Chi tiết
Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ: “Hoàn thiện cơ chế phối hợp công tác giữa các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ”
Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ: “Hoàn thiện cơ chế phối hợp công tác giữa các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ” Ngày 09/6/2017, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức buổi nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ: “Hoàn thiện cơ chế phối hợp công tác giữa các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ” (Đề tài) do TS. Lại Đức Vượng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ làm Chủ nhiệm.
Chi tiết
Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ: “Mô hình tuyển dụng công chức trên thế giới”
Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ: “Mô hình tuyển dụng công chức trên thế giới” Ngày 26/04/2017, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức buổi nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ: “Mô hình tuyển dụng công chức trên thế giới” (Đề tài) do TS. Đào Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Khoa Chính trị học, Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam làm Chủ nhiệm.
Chi tiết
Thông báo kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện đề tài NCKH cấp Bộ năm 2017
Chi tiết





























Trang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước

Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội

ĐT: (04) 62826778 - Fax: (04) 62826787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn