TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Lý luận thực tiễn
Nâng cao đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hiện nay
Nâng cao đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hiện nay TCCS - Nhận thức rõ vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ “là gốc của công việc”, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức một cách toàn diện, trong đó, đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng, bồi dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, đạo đức công vụ. Trong bối cảnh mới hiện nay, việc nâng cao đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cà...
Chi tiết
Thực trạng về thực hiện dân chủ cơ sở ở cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của nước ta hiện nay (Qua số liệu điều tra xã hội học)
Thực trạng về thực hiện dân chủ cơ sở ở cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của nước ta hiện nay (Qua số liệu điều tra xã hội học) 1. Đặt vấn đề Trong những năm qua, Đảng và Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị như: Nghị quyết số 55/NQ-UBTVQH10 UBTVQH khóa X về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan; Nghị định số 07/1999/NĐ-CP quy định về Quy chế thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp nhà nước; Chỉ thị số 38/1998/CT-TTg về triển khai Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan; Thông tư liên tịch 09/1998/TTLT-TCCP-L...
Chi tiết
Thi tuyển lãnh đạo - bước đột phá trong công tác cán bộ hiện nay
Thi tuyển lãnh đạo - bước đột phá trong công tác cán bộ hiện nay Thí điểm thi tuyển các chức danh công chức lãnh đạo, quản lý thời gian qua góp phần tạo bước đột phá trong công tác cán bộ. Tuy nhiên, trình độ, năng lực của một bộ phận cán bộ, công chức giữ chức vụ vẫn còn bất cập. Vì vậy, đẩy mạnh thực hiện Đề án “Đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp phòng” nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức lãnh đạo, quản lý là yêu cầu cấp bách, khách quan, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện...
Chi tiết
Khoác áo “chủ nghĩa khách quan” trong nghiên cứu khoa học - Mối nguy hại cần bóc trần và loại bỏ
Khoác áo “chủ nghĩa khách quan” trong nghiên cứu khoa học - Mối nguy hại cần bóc trần và loại bỏ Chủ nghĩa khách quan theo nghĩa đúng đắn, thực chất của khái niệm này chính là thái độ, quan điểm tôn trọng sự thật khách quan, luôn xuất phát từ hiện thực khách quan, tức là thực tiễn để nghiên cứu. Tôn trọng “cái khách quan”, hiện thực khách quan đòi hỏi phải nhận thức hiện thực khách quan đúng với bản chất của nó. Khoác áo “chủ nghĩa khách quan” trong nghiên cứu khoa học, nhất là trong nghiên cứu lý luận chính trị rất nguy hại, bởi hệ quả mà nó gây ra tác động tiêu cực trực tiếp tới nhận th...
Chi tiết
Thực hiện phát huy dân chủ ở nước ta hiện nay: Thực trạng và giải pháp
Thực hiện phát huy dân chủ ở nước ta hiện nay: Thực trạng và giải pháp TCCS - Sau hơn 30 năm đổi mới, Đảng ta đã nhận thức ngày càng sâu sắc hơn tầm quan trọng và vai trò của xây dựng và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, khẳng định dân chủ là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của công cuộc đổi mới; đồng thời, nhận thức đầy đủ hơn về tính khách quan thực hiện dân chủ, nhất là các hình thức dân chủ trực tiếp trong tình hình mới.
Chi tiết
Bàn thêm về tiêu chuẩn cán bộ cấp chiến lược theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW
Bàn thêm về tiêu chuẩn cán bộ cấp chiến lược theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW Ngày 28/10/2019 vừa qua tại Hà Nội, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội thảo "Giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW". Chúng tôi đánh giá cao việc ra đời Nghị quyết 26-NQ/TW (NQ26) "về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ" và nêu một số kiến nghị tại Hội thảo.
Chi tiết
Xác định vị trí việc làm - “Nút thắt” trong tinh giản biên chế, cải cách tiền lương hiện nay
Xác định vị trí việc làm - “Nút thắt” trong tinh giản biên chế, cải cách tiền lương hiện nay TCCS - Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là yêu cầu khách quan, là nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi quyết tâm chính trị cao trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Năm 2021 chế độ tiền lương mới sẽ được áp dụng thống nhất đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong toàn bộ hệ thống chính trị, vì thế việc xác định vị trí việc làm ...
Chi tiết
LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NĂM 2008: KẾT QUẢ, HẠN CHẾ VÀ ĐỊNH HƯỚNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
1. Khái quát những ưu điểm của Luật Cán bộ, công chức năm 2008 Luật Cán bộ, công chức năm 2008, có hiệu lực từ ngày 01/01/2010 và các văn bản hướng dẫn thực hiện đã tạo cơ sở pháp lý đổi mới cơ chế tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, nâng ngạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá và khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, góp phần từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, trong sạch, vững mạnh. Có thể khái quát những ưu điểm cơ bản của Luật Cán bộ, công chức như sau:
Chi tiếtTrang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước

Địa chỉ: Số 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 62826778 - Fax: (024) 62826787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn