TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Lý luận thực tiễn
Một số khó khăn và thách thức trong việc thăng tiến của cán bộ, công chức nữ ở các cơ quan hành chính nhà nước
Một số khó khăn và thách thức trong việc thăng tiến của cán bộ, công chức nữ ở các cơ quan hành chính nhà nước Chính phủ đã ban hành Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020, trong đó mục tiêu 1 về “Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị” và Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015, trong đó có dự án 3 về “Nâng cao năng lực cho đội ngũ nữ đại biểu Quốc hội, nữ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nữ cán bộ quản lý, nữ lãnh đạo các cấp; nữ ứng cử đại biểu Quốc hội, nữ ứng cử đại...
Chi tiết
Một số rào cản khi thực hiện trả lương theo vị trí việc làm trong khu vực công ở Việt Nam hiện nay
Một số rào cản khi thực hiện trả lương theo vị trí việc làm trong khu vực công ở Việt Nam hiện nay Trả lương theo vị trí việc làm trong khu vực công đã và đang được thực hiện ở nhiều quốc gia trên thế giới. Đây được coi là đòi hỏi tất yếu của cải cách hành chính, liên quan chặt chẽ với các chính sách khác trong hệ thống chính sách kinh tế - xã hội. Cải cách tiền lương nói chung, trả lương theo vị trí việc làm nói riêng thành công sẽ là đột phá lớn trong quản lý nguồn nhân lực khu vực công, thu hút được đội ngũ nhân sự giỏi, có trình độ cao vào làm việc, giúp tăng hiệu lực và hiệu quả của các...
Chi tiết
Một số vấn đề về xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công ở Việt Nam hiện nay nhìn từ thực trạng xã hội hóa lĩnh vực giáo dục và y tế
Một số vấn đề về xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công ở Việt Nam hiện nay nhìn từ thực trạng xã hội hóa lĩnh vực giáo dục và y tế Xu thế hội nhập và đẩy mạnh tự do thương mai là không thể đảo ngược, và xu thế đó đặc biệt rõ ràng sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO). Các quy chế, thông lệ quốc tế và cam kết về mở cửa thị trường, tự do hóa thương mại, về tư nhân hóa, kể cả là các lĩnh vực truyền thống và là nhiệm vụ của Nhà nước như y tế và giáo dục… phải dần được thực hiện phù hợp với lộ trình mà Chính phủ đã cam kết. Điều đó có nghĩa là tư nhân sẽ tham gia tích cực hơn vào việc cung cấp các dịch vụ c...
Chi tiết
MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU CƠ BẢN CỦA BỘ NỘI VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI
I. Thực trạng nghiên cứu cơ bản ở Bộ Nội vụ Trong giai đoạn 2016 - 2020, dưới sự định hướng và quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Nội vụ, công tác nghiên cứu khoa học nói chung, trong đó có nghiên cứu cơ bản được chú trọng đầu tư và đã đạt được những kết quả nhất định. Cụ thể như sau:
Chi tiết
Đẩy mạnh việc ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ
Đẩy mạnh việc ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ Ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học là một hoạt động tất yếu do thực tiễn đặt ra và phục vụ thực tiễn, đóng góp trực tiếp vào quá trình đổi mới và phát triển. Thực tế đã chứng minh, nếu các nghiên cứu khoa học không được ứng dụng vào thực tiễn thì các kết quả nghiên cứu chỉ là lý thuyết suông, không thể phát huy những ý tưởng sáng tạo, những phát minh, sáng kiến mới được thể hiện trong lý thuyết nghiên cứu vào thực tiễn. Điều này dẫn đến sự lãng phí ngân sách nhà nước và làm giảm động lực nghi...
Chi tiết
Hoàn thiện pháp luật về công khai, minh bạch, khách quan trong tuyển dụng công chức, viên chức ở Việt Nam
Hoàn thiện pháp luật về công khai, minh bạch, khách quan trong tuyển dụng công chức, viên chức ở Việt Nam Pháp luật hiện hành về cơ bản đã khắc phục được hạn chế và đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan trong tuyển dụng CCVC theo yêu cầu mới. Đã thể hiện tính nhất quán, tinh thần đổi mới theo nội dung của Luật cán bộ, công chức năm 2008 và Luật Viên chức năm 2010, bao gồm: về nguyên tắc tuyển dụng; về tiêu chuẩn, điều kiện; về phương thức tuyển dụng và quy trình, trình tự tiến hành; về nâng cao chất lượng tuyển dụng; về ưu tiên trong tuyển dụng; về thẩm quyền tuyển dụng.
Chi tiết
Thực trạng tổ chức và hoạt động của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện đảo
Thực trạng tổ chức và hoạt động của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện đảo Hiến pháp năm 2013 được Quốc hội thông qua ngày 28/11/2013 quy định: “Chính quyền địa phương được tổ chức ở các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được tổ chức phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt do luật định”. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 cũng đã quy định “việc tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân phải bảo đảm phù hợp v...
Chi tiết
Nâng cao đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hiện nay
Nâng cao đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hiện nay TCCS - Nhận thức rõ vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ “là gốc của công việc”, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức một cách toàn diện, trong đó, đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng, bồi dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, đạo đức công vụ. Trong bối cảnh mới hiện nay, việc nâng cao đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cà...
Chi tiếtTrang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước

Địa chỉ: Số 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 62826778 - Fax: (024) 62826787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn