TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Kết quả nghiên cứu khoa học

Trong những năm qua, cùng với việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước theo sự phân công, phân cấp của Chính phủ, công tác nghiên cứu khoa học của Bộ Nội vụ luôn nhận được sự hưởng ứng tham gia tích cực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tham mưu cho lãnh đạo Bộ Nội vụ tổ chức triển khai thực hiện có kết quả gần 140 chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học về tổ chức bộ máy nhà nước; xây dựng chính quyền địa phương; xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước; cải cách hành chính nhà nước và dịch vụ công; quản lý hội và tổ chức phi chính phủ; công tác văn thư và lưu trữ…

Kết quả nghiên cứu của các chương trình, đề tài không chỉ cung cấp luận cứ khoa học phục vụ xây dựng thể chế, chính sách của Bộ Nội vụ mà còn bước đầu đặt cơ sở lý luận hình thành và phát triển tri thức khoa học tổ chức, tổ chức nhà nước, hành chính học, chính trị học.. Đồng thời công tác nghiên cứu khoa học còn góp phần đổi mới tư duy, nâng cao năng lực nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách của đội ngũ công chức, viên chức của Bộ Nội vụ. 

Đạt được những kết quả nghiên cứu khoa học nói trên, trước hết là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của tập thể lãnh đạo Bộ Nội vụ đối với công tác nghiên cứu khoa học và sự tham mưu, tư vấn của các thành viên trong Hội động Khoa học Bộ Nội vụ và Hội đồng khoa học của Viện KHTCNN, cũng như việc hướng dẫn và tạo điều kiện của lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc; đặc biệt là sự cố gắng, khắc phục khó khăn, say mê nghiên cứu khoa học của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Nội vụ nói chung và của các chủ nhiệm, thành viên đề tài nghiên cứu khoa học nói riêng.

Danh sách đề tài
STTTÊN ĐỀ TÀI KHOA HỌCCHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI
1 SỬ DỤNG NGÔN NGỮ TRONG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH (QUA KHẢO SÁT VĂN BẢN HÀNH CHÍNH CỦA UBND CẤP XÃ Ở TỈNH QUẢNG NAM VÀ TP. ĐÀ NẴNG) ThS. Trương Thị Thủy
2 CƠ SỞ KHOA HỌC XÂY DỰNG CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN THANH NIÊN TRONG HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ QUỐC GIA TS. Vũ Ngọc Hoa
3 CƠ SỞ KHOA HỌC XÂY DỰNG ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2030 ThS. Lê Thanh Huyền
4 QUAN HỆ GIỮA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM VỚI CÁC TỔ CHỨC HỆ PHÁI, SƠN MÔN PHẬT GIÁO VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ThS. Trần Thị Minh Nga
5 NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC XÁC ĐỊNH CHUẨN ĐẦU RA ĐỐI VỚI CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI TRƯỚC YÊU CẦU HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN ThS. Dương Mạnh Hùng
6 QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ThS. Nguyễn Đức Hạnh
7 NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH TỔ CHỨC, QUẢN LÝ TÀI LIỆU LƯU TRỮ Ở ĐỊA PHƯƠNG ĐỂ THỰC HIỆN QUY ĐỊNH CỦA LUẬT LƯU TRỮ ThS. Nguyễn Thị Hà
8 NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG HIỆU QUẢ CÔNG NGHỆ LEAFCASTING TRONG CÔNG TÁC TU BỔ TÀI LIỆU LƯU TRỮ ThS. Vũ Thị Thanh Thủy
9 PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC PHONG TRÀO THI ĐUA ĐẠT HIỆU QUẢ CAO TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY TS. Phạm Huy Giang
10 CƠ SỞ KHOA HỌC XÂY DỰNG CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN THANH NIÊN TRONG HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ QUỐC GIA ThS. Doãn Đức Hảo
11 CƠ SỞ KHOA HỌC ĐỔI MỚI CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG VIÊN CHỨC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CCHC TS. Nguyễn Ngọc Vân
12 CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ TRONG ĐIỀU KIỆN ĐẨY MẠNH CCHC NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM Ông Nguyễn Thanh Bình
13 HOÀN THIỆN CƠ CHẾ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NƠI KHÔNG TỔ CHỨC HĐND ThS. Phan Trung Tuấn
14 CƠ SỞ KHOA HỌC ÁP DỤNG MÔ HÌNH TỰ QUẢN Ở CHÍNH QUYỀN XÃ ThS. Trần Thị Minh Châu
15 CƠ SỞ LÝ LUẬN Và THỰC TIỄN VỀ CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG PHI LỢI NHUẬN CỦA CÁC ĐƠN VỊ CUNG ỨNG DỊCH VỤ CÔNG ThS. Nguyễn Thị Hoàng
16 CHUYỂN GIAO MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CHO CÁC HỘI, TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ TS. Quang Thị Ngọc Huyền
17 HOÀN THIỆN TIÊU CHÍ VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC CẤP XÃ ĐÁP ỨNG YÊU CẤU CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH ThS. Đoàn Nhân Đạo
Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối    
Trang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông 
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước 

Địa chỉ: Số 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 6282 6778 - Fax: (024) 6282 6787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn