TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Điểm tin chung
Quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế
Ngày 20/6/2017, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 75/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.
Chi tiết
Nghị quyết mới về sửa đổi quy định liên quan đến cải cách thủ tục hành chính
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại một số Nghị quyết của Chính phủ.
Chi tiết
Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 60/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Chi tiết
Điều kiện thành lập các cơ sở giáo dục và đào tạo
Ngày 21/4/2017, Chính phủ ký ban hành Nghị định số 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Nghị định này quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, bao gồm:
Chi tiết
Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao
Ngày 14/03/2017, Chính phủ ký ban hành Nghị định số 26/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao.
Chi tiết
Quy định mới về lương, phụ cấp của công nhân, viên chức Quốc phòng
Ngày 24/02/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 19/2017/NĐ-CP quy định chế độ tiền lương của công nhân Quốc phòng và chế độ phụ cấp thâm niên đối với viên chức Quốc phòng.
Chi tiết
Chế độ đối với quân nhân chuyên nghiệp phục viên, nghỉ hưu
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều về chế độ, chính sách của Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng (gọi tắt là Luật).
Chi tiết
Nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông
Ngày 17/02/2017, Chính phủ ký ban hành Nghị định số 17/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Chi tiết
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có 23 đơn vị trực thuộc
Ngày 17/02/2017, Chính phủ ký ban hành Nghị định 14/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Chi tiết
Nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ngày 17/02/2017, Chính phủ ký ban hành Nghị định số 15/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Chi tiết

Trang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước

Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội

ĐT: (04) 62826778 - Fax: (04) 62826787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn