TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Điểm tin chung
7 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tư pháp
Ngày 29/11/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tư pháp.
Chi tiết
Danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 2 Bộ
Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định về danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Thông tin và TT.
Chi tiết
Nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam
Ngày 26/10/2017, Chính phủ ký ban hành Nghị định số 118/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam.
Chi tiết
Quy định mới về chế độ công tác phí cho công chức, viên chức
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 40/2017/TT-BTC hướng dẫn về chế độ công tác phí đối với cán bộ, nhân viên trong cơ quan nhà nước. Theo đó các mức chi cho chế độ đi công tác của cán bộ, công chức, viên chức đều được điều chỉnh tăng.
Chi tiết
Cơ cấu tổ chức Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Ngày 16/8/2017, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 99/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
Chi tiết
Bộ Công Thương xoá một Tổng cục, thu gọn còn 30 đầu mối
Theo Nghị định 98/2017/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức ngành của Bộ Công Thương vừa được ban hành, cơ quan này giảm từ 35 đơn vị đầu mối trực thuộc xuống còn 30. Ba đơn vị sẽ bỏ là Vụ Phát triển nguồn nhân lực, Vụ Thi đua khen thưởng và Vụ Kế hoạch.
Chi tiết
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ
Ngày 16/8/2017, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 95/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ.
Chi tiết
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp
Ngày 16/8/2017, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 96/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp.
Chi tiết
Quy định về tiêu chuẩn danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc, cơ sở
Ngày 31/7/2017, Chính phủ ký ban hành Nghị định số 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, trong đó quy định tiêu chuẩn danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Chiến sỹ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương, Chiến sĩ thi đua cơ sở.
Chi tiết
Sửa đổi tiêu chí đánh giá, phân loại viên chức
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 88/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.
Chi tiết

Trang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước

Địa chỉ: Số 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 62826778 - Fax: (024) 62826787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn