TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Điểm tin chung
Quy định về tiêu chuẩn danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc, cơ sở
Ngày 31/7/2017, Chính phủ ký ban hành Nghị định số 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, trong đó quy định tiêu chuẩn danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Chiến sỹ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương, Chiến sĩ thi đua cơ sở.
Chi tiết
Sửa đổi tiêu chí đánh giá, phân loại viên chức
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 88/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.
Chi tiết
Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính
Ngày 26/7/2017, Chính phủ ký ban hành Nghị định số 87/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.
Chi tiết
Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Chi tiết
Tiêu chí chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
Ngày 17/07/2017 Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
Chi tiết
Nghị định mới về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng
Ngày 17/7/2017, Chính phủ ký ban hành Nghị định số 81/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.
Chi tiết
Nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày 16/7/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 76/2013/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Chi tiết
Quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế
Ngày 20/6/2017, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 75/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.
Chi tiết
Nghị quyết mới về sửa đổi quy định liên quan đến cải cách thủ tục hành chính
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại một số Nghị quyết của Chính phủ.
Chi tiết
Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 60/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Chi tiết

Trang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước

Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội

ĐT: (04) 62826778 - Fax: (04) 62826787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn