Video giới thiệu

V/v tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và làm việc trực tuyến tại nhà

14:43 06/09/2021 | Lượt xem : 1724

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 1724

TRÍCH YẾU:

V/v tiếp tục thực hiện nghiêm các biện  pháp phòng, chống dịch COVID-19 và  làm việc trực tuyến tại nhà

SỐ HIỆU:

4326/BNV - BCĐ

LOẠI VĂN BẢN:

Công văn

LĨNH VỰC:

 

NGÀY BAN HÀNH:

05/09/2021

NGÀY HIỆU LỰC:

05/09/2021

CƠ QUAN BH:

Bộ Nội Vụ

NGƯỜI KÝ:

Vũ Đăng Minh

ĐÍNH KÈM:

TẢI VỀ