Video giới thiệu

V/v tham gia Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật cảnh sát biển Việt Nam”

14:56 29/08/2021 | Lượt xem : 1689

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 1689

 

TRÍCH YẾU:

V/v tham gia Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật cảnh sát biển Việt Nam”

SỐ HIỆU:

4227/BNV-VP

LOẠI VĂN BẢN:

Công văn

LĨNH VỰC:

 

NGÀY BAN HÀNH:

29/08/2021

NGÀY HIỆU LỰC:

29/08/2021

CƠ QUAN BH:

Bộ Nội vụ

NGƯỜI KÝ:

Vũ Đăng Minh

ĐÍNH KÈM:

TẢI VỀ