Video giới thiệu

Nghị quyết số 19/2021/QH15 ngày 27/7/2021 của Quốc hội thành lập Đoàn giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành"

16:04 26/08/2021 | Lượt xem : 1835

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 1835

 

TRÍCH YẾU:

Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành"

SỐ HIỆU:

19/2021/QH15

LOẠI VĂN BẢN:

Nghị quyết

LĨNH VỰC:

Nội chính - Pháp luật

NGÀY BAN HÀNH:

27/07/2021

NGÀY HIỆU LỰC:

27/07/2021

CƠ QUAN BH:

Quốc hội

NGƯỜI KÝ:

Vương Đình Huệ

ĐÍNH KÈM:

TẢI VỀ