Video giới thiệu

Nghị quyết số 18/2021/QH15 ngày 27/7/2021 của Chính phủ thành lập Đoàn giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021"

12:06 27/08/2021 | Lượt xem : 1730

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 1730

 

TRÍCH YẾU:

Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021"

SỐ HIỆU:

18/2021/QH15

LOẠI VĂN BẢN:

Nghị quyết

LĨNH VỰC:

Nội chính - Pháp luật

NGÀY BAN HÀNH:

27/07/2021

NGÀY HIỆU LỰC:

27/07/2021

CƠ QUAN BH:

Quốc hội

NGƯỜI KÝ:

Vương Đình Huệ

ĐÍNH KÈM:

TẢI VỀ