Video giới thiệu

Nghị quyết số 16/2021/QH15 ngày 27/7/2021 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025

13:11 27/08/2021 | Lượt xem : 2232

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 2232

TRÍCH YẾU:

Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025

SỐ HIỆU:

16/2021/QH15

LOẠI VĂN BẢN:

Nghị quyết

LĨNH VỰC:

Kinh tế - Xã hội

NGÀY BAN HÀNH:

27/07/2021

NGÀY HIỆU LỰC:

27/07/2021

CƠ QUAN BH:

Quốc hội

NGƯỜI KÝ:

Vương Đình Huệ

ĐÍNH KÈM:

TẢI VỀ