Video giới thiệu

Nghị quyết số 09/2021/QH15 ngày 25/7/2021 của Quốc hội về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022

13:15 27/08/2021 | Lượt xem : 1694

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 1694

 

TRÍCH YẾU:

Về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022

SỐ HIỆU:

09/2021/QH15

LOẠI VĂN BẢN:

Nghị quyết

LĨNH VỰC:

Nội chính - Pháp luật

NGÀY BAN HÀNH:

25/07/2021

NGÀY HIỆU LỰC:

25/07/2021

CƠ QUAN BH:

Quốc hội

NGƯỜI KÝ:

Vương Đình Huệ

ĐÍNH KÈM:

TẢI VỀ