Video giới thiệuThống kê truy cập

Lượt truy cập : 23.661.241

Khách Online : 55

Tin nổi bật


Tin hoạt động

Hội thảo Khoa học quốc tế và Tọa đàm khu vực thường niên trực tuyến năm 2021 (26/02/2021)

Ngày 26/02/2021, Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ (ISOS-MOHA) phối hợp với Viện Nghiên cứu Hàn Quốc thuộc Trường Đại học New South Wales – Australia (KRI&UNSW) và Quỹ Phát triển Hàn Quốc (Korea Foundation) tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế và Tọa đàm khu vực thường niên trực tuyến năm 2021 với chủ đề: “Năng lực nhà nước về Phát triển quốc gia thời kỳ hậu Covid 19: Cơ hội và thách thức cho hợp tác giữa Hàn Quốc và các nước ASEAN”. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến ...
/Portals/0/WEB-DATA/images/0304202101.jpg?width=500&height=250&mode=crop&anchor=middlecenter

Hoạt Động Nghiên Cứu Khoa Học

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Đào tạo nhân lực chất lượng cao tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội” (15/04/2021)

Ngày 14/4/2021, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Đào tạo nhân lực chất lượng cao tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội”  do TS. Lưu Anh Đức, Phó Vụ trưởng, Vụ Khoa học - Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường (nguyên là Phó Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội) làm chủ nhiệm, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội là tổ ...
/Portals/0/WEB-DATA/images/0415202102.jpg?width=500&height=250&mode=crop&anchor=middlecenter

Nghiên cứu trao đổi

Thực trạng và giải pháp xây dựng hiệu quả chính quyền đô thị ở nước ta hiện nay (26/03/2021)

TS. LÊ ANH TUẤN Phó Viện trưởng, Viện Khoa học Tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ 13:48, ngày 13-02-2021 TCCS - Quá trình đô thị hóa ở nước ta đang diễn ra với quy mô lớn và tốc độ nhanh, nên việc xây dựng chính quyền đô thị là đòi hỏi tất yếu. Vì thế, lộ trình, cách thức triển khai phải được nghiên cứu nghiêm túc, toàn diện để hướng tới xây dựng mô hình chính quyền đô thị phù hợp, thực sự của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát ...
/Portals/0/WEB-DATA/images/0326202101.jpg?width=500&height=250&mode=crop&anchor=middlecenter