Video giới thiệuThống kê truy cập

Lượt truy cập : 23.661.074

Khách Online : 52

Xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện Dự án “Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ta hiện nay”

15:40 16/05/2012 | Lượt xem : 9058

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 9058

          Chiều ngày 15/5/2012, tại trụ sở Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước Vũ Thị Hiền đã chủ trì cuộc họp góp ý cho dự thảo Kế hoạch tổ chức thực hiện Dự án “Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ta hiện nay”.

      Tham dự cuộc họp có các đồng chí Trưởng, Phó Trưởng phòng, Giám đốc, Phó Giám đốc và một số nghiên cứu viên các phòng, trung tâm thuộc Viện.

Mục tiêu của Dự án nhằm điều tra toàn diện, đánh giá khách quan thực trạng tổ chức, cơ chế quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ta hiện nay; rút ra những luận cứ khoa học và thực tiễn cho việc hoạch định các chủ  trương, giải pháp nhằm tổ chức hợp lý các đơn vị sự nghiệp công lập; đổi mới cơ chế quản lý và tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập, góp phần nâng cao chất lượng các dịch vụ cơ bản thiết yếu phục vụ người dân và cộng đồng.

 

Hội nghị Viện

          Tại cuộc họp, góp ý vào Kế hoạch tổ chức thực hiện Dự án, các đại biểu tham dự cuộc họp cho rằng đây là một Dự án khó, quy mô điều tra rộng; đối tượng điều tra đa dạng, phức tạp, tiến độ thời gian gấp; nhiều ý kiến cũng được các đại biểu đưa ra như: tên gọi của Dự án; cân nhắc tới đối tượng là các loại hình đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Tòa án NDTC, Viện Kiểm sát NDTC, các Bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và ở địa phương trong điều tra khảo sát; thiết kế các mẫu biểu, phiếu điều tra phù hợp để thu được số liệu chính xác, tin cậy; trong điều tra thực tế nên lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm theo khu vực để đảm bảo tính chính xác và có trọng tâm; có thể đổi mới cách tập huấn hướng dẫn điều tra bằng cách kết hợp tập huấn tại địa phương với tổ chức các cuộc khảo sát thực tế thay vì mời các địa phương tập trung về tập huấn tại một địa điểm như vẫn làm,...

          Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Viện trưởng Vũ Thị Hiền đã đề nghị đơn vị chủ trì xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện Dự án phối hợp với các đơn vị liên quan, tiếp thu những góp ý của các đại biểu để bổ sung, hoàn thiện Kế hoạch thực hiện Dự án.

Trung Kiên