Video giới thiệuThống kê truy cập

Lượt truy cập : 23.661.253

Khách Online : 52

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Cơ sở khoa học của việc đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm đối với công chức ngành Nội vụ”

15:18 28/05/2013 | Lượt xem : 6396

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 6396

          Ngày 24/5/2013, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài cấp Bộ “Cơ sở khoa học của việc đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm đối với công chức ngành Nội vụ”  do ThS. Vũ Thanh Xuân, Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, Bộ Nội vụ làm chủ nhiệm. PGS. TS. Văn Tất Thu, Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Chủ tịch Hội đồng đánh giá (Hội đồng).

         

PGS. TS. Văn Tất Thu, Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì buổi họp nghiệm thu

Ông Vũ Thanh Xuân thay mặt nhóm nghiên cứu báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài. Đề tài gồm 3 chương với nội dung chính là nghiên cứu cơ sở lý luận của việc đào tạo bồi dưỡng công chức theo vị trí việc làm (VTVL) trong ngành Nội vụ; đánh giá thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức ngành Nội vụ hiện nay; từ đó, đưa ra những phương hướng và giải pháp đào tạo, bồi dưỡng theo VTVL đối với công chức ngành Nội vụ.

 

Ông Vũ Thanh Xuân báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài

 Các thành viên trong Hội đồng đều nhận định rằng đề tài đề cập đến vấn đề mới và khó, song lại có tính thiết thực cao. Đánh giá về những ưu điểm của đề tài Hội đồng cho rằng: Đề tài đã xác định đúng và rõ ràng mục tiêu nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu phù hợp với mục tiêu. Nội dung nghiên cứu tương đối đầy đủ, phương pháp nghiên cứu phù hợp, đặc biệt các phương pháp điều tra, khảo sát và phương pháp thực nghiệm các tác giả sử dụng ở đây được đánh giá rất cao. Đề tài đã nêu được thực trạng xác định VTVL, thực trạng đào tạo, bồi dưỡng công chức ngành Nội vụ hiện nay và kinh nghiệm của một số nước trên thế giới trong việc đào tạo, bồi dưỡng công chức theo vị trí việc làm; từ đó đưa ra được phương hướng và một số giải pháp mang tính khả thi…

 

TS. Vũ Văn Thái – Nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức biên chế - Bộ Nội vụ, Phản biện 1 phát biểu nhận xét Đề tài

Tuy nhiên, các thành viên của Hội đồng cũng lưu ý chủ nhiệm đề tài cần bổ sung và làm rõ một số nội dung như: cần làm rõ nội hàm của khái niệm đào tạo, bồi dưỡng, công chức theo VTVL; các nội dung nghiên cứu cần nhấn mạnh được đặc trưng của việc đào tạo, bồi dưỡng công chức của ngành Nội vụ so với đào tạo, bồi dưỡng công chức ở ngành khác; cần làm rõ hình thức và phương pháp đào tạo, bồi dưỡng công chức theo VTVL; phần kinh nghiệm nước ngoài nên chuyển từ Chương II lên Chương I. Ngoài ra, đề tài còn nhầm lẫn giữa VTVL của cơ quan Bộ Nội vụ với VTVL của ngành Nội vụ, do đó các phương hướng và giải pháp đưa ra mới chủ yếu dựa trên cơ sở số lượng VTVL của cơ quan Bộ Nội vụ…

Nhìn chung, đánh giá kết quả nghiên cứu của đề tài, các thành viên trong Hội đồng đều nhất trí rằng nhóm nghiên cứu đã có nhiều cố gắng, đã nghiêm túc tiếp thu chỉnh sửa những nội dung đã được góp ý tại phiên họp nghiệm thu cơ sở. Thứ trưởng Văn Tất Thu yêu cầu chủ nhiệm đề tài cần tiếp thu, bổ sung và nghiên cứu hoàn thiện các nội dung của đề tài hơn nữa để có thể triển khai áp dụng trong thực tiễn. Kết quả bỏ phiếu chấm điểm, đề tài được xếp loại: Khá. 

Tin, ảnh: Thu Hà