Video giới thiệuThống kê truy cập

Lượt truy cập : 23.661.137

Khách Online : 52

Họp Ban soạn thảo và Tổ biên tập Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức”

15:26 21/05/2012 | Lượt xem : 7797

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 7797

          Sáng ngày 17/5/2012, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Tiến sỹ Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã chủ trì cuộc họp Ban soạn thảo và Tổ biên tập Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức”.

          Tham dự cuộc họp có các thành viên của Ban soạn thảo và Tổ biên tập của Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức” cùng toàn thể các nhà khoa học, viên chức của Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ.

 

          Phát biểu khai mạc cuộc họp, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn cho biết: Chế độ công vụ, công chức là một yếu tố quan trọng của nền hành chính quốc gia, là một lĩnh vực thuộc hoạt động công quyền có vai trò quyết định đến hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước. Trong quá trình đổi mới đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng nhiệm vụ cải cách chế độ công vụ, công chức, coi đây là khâu quan trọng, là công việc thường xuyên, liên tục, là đòi hỏi khách quan của công tác cải cách hành chính và đã ban hành nhiều chủ trương quan trọng về cải cách chế độ công vụ, công chức. Ngày 08/11/2011 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 30c/NQ-CP về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, Chính phủ xác định việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức là nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu và giao cho Bộ Nội vụ xây dựng Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức”. Trong khuôn khổ của Đề án, Bộ trưởng Bộ nội vụ đã ký quyết định thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Đề án. Ban soạn thảo và Tổ biên tập đã xây dựng dự thảo Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức”. Thứ trưởng Trần Anh Tuấn đề nghị các đại biểu tham dự cuộc họp tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến về tên gọi, đối tượng, phạm vi cũng như mục tiêu, quan điểm, các nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp mang tính chiến lược, toàn diện của dự thảo Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức”.

 

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp

          Tại cuộc họp, Phó Viện trưởng Viện khoa học tổ chức nhà nước Vũ Thị Hiền đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức”. Cũng tại cuộc họp, Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước Trần Văn Ngợi đã trình bày tóm tắt dự thảo Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức” với mục tiêu xây dựng một nền công vụ năng động, trách nhiệm, thực tài, văn hóa, chuyên nghiệp và hiện đại với đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế tầm nhìn đến năm 2020. Đề án cũng xác định rõ 12 nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện, gồm: Tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế về công vụ, công chức; xác định vị trí việc làm, cơ cấu công chức, viên chức trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội; xây dựng hệ thống chức danh, tiêu chuẩn công chức; đổi mới và nâng cao chất lượng thi tuyển và thi nâng ngạch đối với công chức; xây dựng cơ sở dữ liệu của đội ngũ công chức; ứng dụng công nghệ thông tin vào thi tuyển, thi nâng ngạch, báo cáo thống kê, duy trì cơ sở dữ liệu của đội ngũ công chức; đổi mới phương thức tuyển chọn và quy định chế độ thực tập, tập sự lãnh đạo; đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên đối với đội ngũ công chức; ban hành và thực hiện chính sách thu hút, phát hiện, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng, chế độ tiến cử người có tài năng trong hoạt động công vụ; rà soát và giải quyết chế độ thôi việc, đưa ra khỏi nền công vụ nhưng công chức không đạt tiêu chuẩn, không hoàn thành nhiệm vụ; quy định chế độ từ chức và văn hóa từ chức đối với công chức, viên chức lãnh đạo quản lý và tiếp tục thực hiện chính sách tinh giản biên chế.

 

Phó Viện trưởng Trần Văn Ngợi trình bày nội dung của Đề án

          Các đại biểu tham dự cuộc họp đã thảo luận sôi nổi và đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào dự thảo Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức”. Tiến sỹ Đinh Duy Hòa, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ nhất trí với sự cần thiết của Đề án. Theo ông, trọng tâm của Đề án nên tập trung vào đối tượng là công chức và nên thu hẹp mục tiêu của Đề án, ông Hòa cũng đề xuất 5 nhiệm vụ trọng tâm của Đề án: Kết hợp giữa tiêu chuẩn chức danh công chức với vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế; xây dựng lại tiêu chuẩn chức danh công chức cho phù hợp với tình hình phát triển của đất nước vì các tiêu chuẩn chức danh công chức do được xây dựng từ rất lâu nên không còn phù hợp; tiếp tục thực hiện đề án tinh giản biên chế; đổi mới nội dung, phương pháp, tiêu chí đánh giá công chức và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chế độ công chức của các cơ quan và địa phương. 

          Ông Nguyễn Minh Mẫn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và công vụ, Văn phòng Chính phủ cho biết, hiện tại Chính phủ đang chú trọng đẩy mạnh cải cách công chức, công vụ, nên đưa cụm từ “Tiếp tục” vào tên của Đề án; đối tượng của đề án là cải cách công chức nhưng phải cân nhắc đến đối tượng viên chức. Vì viên chức chiếm số lượng lớn trong tổng biên chế nhà nước, đại diện cho Nhà nước thực hiện các dịch vụ công, tiếp xúc trực tiếp với người dân; Đề án cần xây dựng từ 3 đến 4 nhóm giải pháp, như: Nhóm giải pháp về chất lượng công chức, viên chức; nhóm giải pháp xây dựng tiêu chuẩn chức danh; nhóm giải pháp về vị trí việc làm và nhóm giải pháp về thanh tra, kiểm tra. Trong mỗi nhóm giải pháp xây dựng nhiều giải pháp cụ thể để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Trong Ban soạn thảo và Tổ biên tập cần phải phân rõ nhiệm vụ, trách nhiệm cho từng thành viên để có căn cứ thực hiện nhiệm vụ.

          Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Trọng Điều, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, nền công vụ hiện tại dựa trên ba vấn đề: Thể chế, con người và con người sử dụng thể chế thông qua cơ quan công quyền để thực hiện chức năng quản lý nhà nước. Ông cũng đưa ra những kinh nghiệm trong cải cách công vụ của một số nước trên thế giới (Hoa Kỳ, Anh và Pháp), từ đó xây dựng nội dung của Đề án cần bám sát tình hình kinh tế - xã hội cũng như phù hợp đặc điểm của nền công vụ nước ta. “Điểm nút” trong thể chế đã xác định được là con người, nên lấy con người làm trọng tâm để xây dựng những quy định, tiêu chuẩn về đạo đức, chức danh, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức.

          Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các đại biểu khác đã tham gia nhiều ý kiến tập trung vào các vấn đề như: Đề nghị lấy tên gọi là Đề án Cải cách chế độ công vụ, công chức; đưa đối tượng công chức cấp xã vào Đề án vì công chức cấp xã chiếm số lượng lớn trong bộ máy công quyền, lại trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc cho công dân; việc thực hiện thi tuyển chức danh lãnh đạo nên thực hiện ở mức độ thí điểm, việc thực hiện ở địa phương gặp nhiều khó khăn vì thiếu nguồn cán bộ; việc thực hiện thu hút công chức gặp nhiều khó khăn vì chế độ thu hút chưa hấp dẫn được người tài, mỗi địa phương lại xây dựng một chính sách khác nhau, thiếu sự đồng bộ giữa các cấp, các ngành… 

          Kết thúc cuộc họp, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn đánh giá cao những ý kiến đóng góp có giá trị của các đại biểu tham dự cuộc họp và cho biết Ban biên soạn cùng Tổ biên tập sẽ tiếp thu, tổng hợp, chỉnh sửa và hoàn thiện dự thảo Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức” để trình Chính phủ phê duyệt trong thời gian sớm nhất.

Anh Duy - Viện Khoa học tổ chức nhà nước