Video giới thiệuThống kê truy cập

Lượt truy cập : 23.661.094

Khách Online : 59

Họp Ban chỉ đạo Trung ương xây dựng Đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng”

11:31 25/04/2012 | Lượt xem : 8211

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 8211

Sáng 23/4, tại trụ sở Bộ Nội vụ, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình, Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng Đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng”  đã tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập Đề án. Ban Chỉ đạo Trung ương  do Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo chung; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình làm Trưởng ban.

Đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng” tập trung nghiên cứu đổi mới tuyển chọn lãnh đạo giữ các chức danh, chức vụ quản lý như: Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng; Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở; Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội thuộc hệ thống chính trị.

 

Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Nguyễn Thái Bình phát biểu tại cuộc họp

Việc triển khai Đề án sẽ đáp ứng yêu cầu cải cách chế độ công chức, công vụ; đổi mới về tư duy, khắc phục những yếu kém trong từng khâu của công tác cán bộ, góp phần thực hiện chiến lược cán bộ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đồng thời khắc phục những hạn chế của phương thức tuyển chọn lãnh đạo cấp Vụ, cấp Phòng hiện nay.

 

Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước Trần Văn Ngợi phát biểu tại cuộc họp


Các nội dung đổi mới cách tuyển chọn được dự thảo Đề án đề cập đến gồm: Hoàn thiện, bổ sung các quy định hiện hành về bổ nhiệm lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng; thực hiện thi tuyển cạnh tranh tuyển chọn Vụ trưởng, Giám đốc Sở, Trưởng phòng; thực hiện lãnh đạo cấp trên trực tiếp tiến cử Vụ trưởng, Giám đốc Sở, Trưởng phòng; thực hiện cơ chế Vụ trưởng, Giám đốc Sở, Trưởng phòng giới thiệu đề cử Phó Vụ trưởng, Phó Giám đốc Sở, Phó Trưởng phòng.

Quang cảnh cuộc họp

Theo kế hoạch, từ nay đến tháng 11/2012, Ban Chỉ đạo Trung ương sẽ nghiên cứu, đánh giá hệ thống các văn bản của Đảng và Nhà nước quy định về việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng; khảo sát thực trạng việc thực hiện bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng thời gian qua trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương để đưa ra các giải pháp, kiến nghị về việc đổi mới cách tuyển chọn của các cơ quan thuộc thẩm quyền quản lý.

                                              Trung Kiên - Viện Khoa học tổ chức nhà nước