Video giới thiệu

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 25.173.564

Khách Online : 47

Tỉnh Quảng Ngãi tổ chức thành công kỳ thi thăng hạng giáo viên bằng hình thức trắc nghiệm trên máy tính.

10:14 31/10/2018 | Lượt xem : 2404

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 2404

Từ ngày 22/10 đến ngày 27/10/2018, Hội đồng thi thăng hạng viên chức giáo viên của tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức cho 2.967 người đủ điều kiện tham gia dự thi thăng hạng (từ hạng IV lên hạng III và từ hạng III lên hạng II) trong tổng số gần 5.000 hồ sơ đăng ký dự thi. Mỗi viên chức thực hiện thi 04 môn trắc nghiệm trên máy tính gồm các môn: Kiến thức chung; Chuyên môn nghiệp vụ; Tin học và Ngoại ngữ, thời gian thi 45 phút (riêng môn thi kiến thức chung đối với thí sinh thi thăng hạng từ hạng IV lên hạng III có thời gian thi 30 phút).

Các viên chức đang làm bài thi trắc nghiệm trên máy tính

Thí sinh làm bài thi trắc nghiệm với đề thi do phần mềm chọn ngẫu nhiên trong ngân hàng đề và sau khi hoàn thành bài thi của từng môn sẽ nhận được ngay điểm số và kết thúc kỳ thi, các viên chức đã biết được kết quả thăng hạng của mình. Với sự hỗ trợ của Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ, tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức thành công 4 kỳ thi lớn bằng hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính, tuy nhiên, đây là lần đầu tiên tổ chức thi thăng hạng giáo viên với quy mô lớn cho cả 4 cấp trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học và mầm non. Phương thức thi mới này đã nhận được nhiều phản hồi tích cực và ủng hộ của những người tham dự. Do đó, tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiếp tục nghiên cứu, áp dụng hình thức thi này ở các ngành khác trong các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch trong công tác tuyển dụng, thăng hạng công chức, viên chức.

Tin, ảnh: Đỗ Hồng