Video giới thiệu
Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 23.549.460

Khách Online : 16

Tập huấn về xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức của TP. Hải Phòng

16:19 22/07/2013 | Lượt xem : 5801

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 5801

Ngày 18/7/2013, UBND thành phố Hải phòng đã tổ chức Hội nghị tập huấn về xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức cho các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập toàn thành phố. Đồng chí Đan Đức Hiệp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố chủ trì Hội nghị. Thuyết trình tại Hội nghị là các chuyên gia của Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ.

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Đan Đức Hiệp nhấn mạnh: cùng với việc là địa phương đầu tiên tổ chức thi tuyển công chức theo hình thức thi trên máy tính, bảo đảm tính công khai, minh bạch, khách quan, Hải Phòng tiếp tục triển khai Đề án xác định vị trí việc làm trong các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố nhằm xác định chính xác vị trí việc làm, số lượng, cơ cấu công chức, viên chức. Đây cũng là cơ sở để công tác tuyển dụng, tiếp nhận, bố trí, sử dụng, đào tạo đội ngũ công chức, viên chức bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, tránh chồng chéo chức năng, nhiệm vụ giữa các bộ phận, cá nhân, bảo đảm tinh gọn, hiệu quả của bộ máy.

Theo Kế hoạch triển khai Đề án, đến 30/8/2013, các cơ quan quản lý nhà nước hoàn thành việc rà soát, thống kê công việc theo chức năng, nhiệm vụ, tổng hợp, đánh giá thực trạng việc sử dụng, bố trí đội ngũ công chức hiện có theo các vị trí việc làm. Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, UBND quận Ngô Quyền và huyện Thủy Nguyên là những đơn vị đi đầu thực hiện thí điểm Đề án xác định vị trí việc làm…

Hội nghị cũng đã nghe thuyết trình của các chuyên gia, các nhà khoa học của Viện Khoa học tổ chức nhà nước giới thiệu nội dung chính của Nghị định số 36/2013/NĐ-CP và Nghị định số 41/2012/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 14/2013/TT-BNV và Thông tư số 05/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn các Nghị định trên; các chuyên gia cũng trình bày cụ thể phương pháp và quy trình xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức. Lãnh đạo Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã chia sẻ những kinh nghiệm thiết thực rút ra trong quá trình xây dựng và hỗ trợ một số cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Đề án xác định vị trí việc làm.

          Xác định vị trí việc làm là một việc làm mới và khó, do đó, lãnh đạo thành phố hi vọng sau Hội nghị thành phố tiếp tục nhận được sự tư vấn, giúp đỡ của Bộ Nội vụ và Viện Khoa học tổ chức nhà nước trong quá trình triển khai để đảm bảo xây dựng thành công Đề án xác định vị trí việc làm của thành phố.

Thu Hà

Tin khác