Video giới thiệu

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 25.173.609

Khách Online : 48

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ nghiên cứu khoa học cho công chức, viên chức của Bộ Nội vụ năm 2022

15:51 06/06/2022 | Lượt xem : 58

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 58

Trong hai ngày 03-04/6/2022, tại tỉnh Quảng Bình, Bộ Nội vụ đã triển khai thực hiện Kế hoạch số 1262/KH-BNV ngày 01/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ nghiên cứu khoa học cho công chức, viên chức của Bộ Nội vụ năm 2022.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Nội vụ Nguyễn Hữu Tuấn phát biểu khai mạc Lớp bồi dưỡng

Tới dự và khai mạc lớp bồi dưỡng có TS. Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước; Ông Nguyễn Hữu Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; bà Trương Thị Liên, Phó Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ; Giảng viên tham gia giảng dạy: TS. Đinh Duy Hòa, Nguyên Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính; PGS.TS. Nguyễn Minh Phương, Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội và gần 50 học viên lớp bồi dưỡng đến từ các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ gồm: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Chính quyền địa phương, Vụ Cải cách hành chính, Vụ Pháp chế, Vụ Tổng hợp, Vụ Tiền lương, Văn phòng Bộ, Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia,…

Phát biểu khai mạc Lớp bồi dưỡng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Hữu Tuấn nhấn mạnh, công tác nghiên cứu khoa học cũng như quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ có một vai trò hết sức quan trọng. Cùng với quá trình xây dựng, phát triển của ngành Nội vụ, công tác nghiên cứu khoa học đã góp phần cung cấp luận cứ khoa học phục vụ hoạch định, xây dựng chiến lược, chính sách cho các cơ quan Đảng, Nhà nước và trực tiếp phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ và ngành Nội vụ. Đồng thời, hoạt động khoa học và công nghệ cũng góp phần đổi mới phong cách, tư duy lý luận, nâng cao năng lực xây dựng cơ chế, chính sách và năng lực điều hành, tổ chức thực hiện của đội ngũ công chức, viên chức của Bộ Nội vụ.

Để thực hiện có hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học, cần phải nắm vững được vai trò, vị trí của khoa học và công nghệ trong thực hiện chiến lược ngành Nội vụ; những vấn đề đặt ra từ thực tiễn quản lý nhà nước của ngành Nội vụ và các kỹ năng, quy trình thủ tục triển khai nhiệm vụ nghiên cứu theo đúng quy định của pháp luật.

Quảng cảnh Lớp bồi dưỡng

Ông Nguyễn Hữu Tuấn cho biết, mục đích của việc tổ chức Lớp tập huấn là nhằm trang bị, cập nhật kiến thức, kỹ năng nghiên cứu khoa cho đội ngũ công chức, viên chức của Bộ Nội vụ, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước của Bộ, ngành trong giai đoạn mới.

Thông qua Lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ được nghe trao đổi, thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm, giải pháp thiết thực để khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong công tác nghiên cứu khoa học.

Để Lớp bồi dưỡng đạt hiệu quả, có chất lượng, ông Nguyễn Hữu Tuấn đề nghị các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham dự đầy đủ nghiêm túc; tập trung theo dõi, lắng nghe các giảng viên trình bày; tích cực trao đổi những vấn đề chưa rõ, những hạn chế vướng mắc, bất cập trong hoạt động thực tiễn của mình để cùng giảng viên làm sáng tỏ những vấn đề cùng quan tâm với tinh thần cầu thị. Sau khi Lớp bồi dưỡng kết thúc, mỗi học viên có thể áp dụng ngay những kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm đã được trao đổi vào công tác nghiên cứu của mình.

TS. Đinh Duy Hòa, nguyên Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính đang thảo luận với học viên tại Lớp học

Sau lễ Khai mạc, TS. Đinh Duy Hòa trao đổi với học viên về những vấn đề đặt ra trong công tác nghiên cứu khoa học; một số vấn đề đặt ra từ thực tiễn quản lý nhà nước của ngành Nội vụ hiện nay. Cũng trong nội dung Chương trình, các học viên được nghe PGS.TS. Nguyễn Minh Phương trao đổi về vai trò, vị trí của khoa học và công nghệ trong việc thực hiện chiến lược phát triển ngành Nội vụ; kỹ năng phát hiện vấn đề; kỹ năng tổ chức triển khai vấn đề nghiên cứu và kỹ năng công bố và ứng dụng kết quả nghiên cứu.

PGS.TS. Nguyễn Minh Phương Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thảo luận với học viên tại Lớp học

TS. Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước phát biểu tại Lớp bồi dưỡng

Phát biểu bế mạc, TS. Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã cảm ơn và đánh giá cao sự tâm huyết của các giảng viên giàu kinh nghiệm đã truyền đạt, trang bị cho học viên những kiến thức rất quan trọng cả về lý luận cũng như thực tiễn và biểu dương ý thức trách nhiệm học tập của học viên đã đem lại sự thành công của Lớp bồi dưỡng. Ông hy vọng sau khóa học, các học viên tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tiếp tục nghiên cứu, phát huy những kiến thức được bồi dưỡng vận dụng hiệu quả vào công tác nghiên cứu khoa học, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tích cực trong tham mưu, đề xuất, đăng ký các đề tài, thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải quyết hiệu quả các vấn đề đặt ra trong thực tiễn quản lý nhà nước của đơn vị đang công tác./.

Tin, ảnh: Đỗ Hồng