Video giới thiệu
Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 23.931.711

Khách Online : 13

Họp Hội đồng thẩm định thuyết minh đề cương sách ảnh Lịch sử Chính phủ Việt Nam và Hội đồng thẩm định thuyết minh đề cương bộ phim tài liệu Lịch sử Chính phủ Việt Nam (giai đoạn 1945-2015)

15:48 15/09/2021 | Lượt xem : 72

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 72

Thực hiện Quyết định số 823/QĐ-BNV ngày 21/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc thành lập Hội đồng thẩm định thuyết minh đề cương sách ảnh Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945-2015) và Quyết định số 824/QĐ-BNV ngày 21/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc thành lập Hội đồng thẩm định thuyết minh đề cương bộ phim tài liệu Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945-2015), chiều ngày 09/9/2021 tại trụ sở Bộ Nội vụ, Bộ Nội vụ đã tiến hành tổ chức họp Hội đồng thẩm định thuyết minh đề cương sách ảnh và đề cương bộ phim tài liệu Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945-2015).

Tham dự Hội đồng là các nhà khoa học có chuyên môn sâu về các lĩnh vực phim tài liệu, sách ảnh, các nhà sử học, nhà quản lý. PGS. TS Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Tổng Thư ký Ban Chỉ đạo biên soạn và xuất bản Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945-2015) làm Chủ tịch Hội đồng.

Tại cuộc họp, các nhà khoa học đều đánh giá cao sự chuẩn bị xây dựng đề cương biên tập phim Lịch sử Chính phủ Việt Nam do Trung tâm sản xuất Phim tài liệu và Phóng sự, Đài Truyền hình Việt Nam và đề cương biên soạn sách ảnh do Nhà xuất bản Thông tấn xây dựng. Theo đó, các đại biểu đều khẳng định sự cần thiết phải tổ chức xây dựng bộ phim tài liệu và bộ sách ảnh về Lịch sử Chính phủ Việt Nam thông qua việc sản xuất phim và biên tập sách ảnh sẽ là một trong những cách thức truyền tải nhanh nhất về quá trình ra đời và hoạt động của Chính phủ Việt Nam qua các giai đoạn, và cũng là một trong những cách lưu giữ tư liệu quý cho thế hệ mai sau.

Hội đồng thẩm định đề cương sách ảnh Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945-2015)

Phát biểu tại Hội đồng thẩm định thuyết minh đề cương sách ảnh Lịch sử Chính phủ Việt Nam, các đại biểu lưu ý việc biên soạn sách ảnh cần cập nhật thêm những tư liệu mới cũng như vấn đề bản quyền tác giả, chú thích ảnh đảm bảo tính chính xác của các tư liệu ảnh.

Hội đồng thẩm định đề cương bộ phim tài liệu Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945-2015)

Phát biểu tại Hội đồng thẩm định đề cương biên soạn bộ phim tài liệu Lịch sử Chính phủ Việt Nam, nhiều đại biểu cho rằng việc xây dựng bộ phim tài liệu bên cạnh những thuận lợi về tư liệu đã có thì việc truyền tải đầy đủ về lịch sử của Chính phủ Việt Nam qua các thời kỳ để có cái nhìn toàn diện trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Chính phủ là một nhiệm vụ khó đặt ra cho đơn vị chủ trì xây dựng bộ phim. Bên cạnh đó, việc đánh giá những sự kiện trong quá khứ cần có những cách tiếp cận nhiều chiều, dung hòa hơn, thể hiện sự cầu thị tổng kết quá khứ để rút ra những bài học kinh nghiệm. Phát biểu tại cuộc họp, PGS.  TS Trần Đức Cường, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam đề nghị cần phải có một tổ tư vấn bao gồm các nhà khoa học lịch sử, các chuyên gia tư vấn để tiếp tục hoàn thiện về các nội dung biên tập bộ phim tài liệu Lịch sử Chính phủ Việt Nam nhằm đảm bảo tính chính xác về nội dung cũng như phản ánh đầy đủ quá trình hoạt động của Chính phủ Việt Nam qua các thời kỳ.

PGS. TS Trần Đức Cường, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam phát biểu tại cuộc họp

Kết thúc buổi họp, PGS.TS Triệu Văn Cường, Chủ tịch Hội đồng thẩm định đề cương sách ảnh Lịch sử Chính phủ Việt Nam và đề cương bộ phim tài liệu Lịch sử Chính phủ Việt Nam đề nghị các đơn vị chủ trì biên soạn sách ảnh và xây dựng phim tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên hội đồng. Hội đồng đã bỏ phiếu thông qua thuyết minh đề cương sách ảnh do Nhà xuất bản Thông tấn chủ trì thực hiện, đối với thuyết minh đề cương bộ phim Lịch sử Chính phủ Việt Nam, Hội đồng đề nghị cơ quan chủ trì tiếp tục xin ý kiến tổ tư vấn để tiếp tục hoàn thiện thuyết minh đề cương.

Tin, ảnh: Kiên Trần

Tin khác