Video giới thiệu
Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 23.534.536

Khách Online : 17

Hội thảo "Những vấn đề cơ bản của khoa học tổ chức nhà nước"

08:03 21/09/2020 | Lượt xem : 18

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 18

Hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống Viện Khoa học tổ chức nhà nước (1990-2020), ngày 18/9/2020 tại Thành phố Hải Phòng, Viện Khoa học tổ chức nhà nước,  Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Những vấn đề cơ bản của khoa học tổ chức nhà nước". TS. Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ; lãnh đạo, viên chức của Viện Khoa học tổ chức nhà nước.

TS. Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS. Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước nhiệt liệt chào mừng các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà quản lý và toàn thể các quý vị đại biểu đã dành thời gian tham dự Hội thảo. Ông nhấn mạnh, khoa học tổ chức có vị trí, vai trò quan trọng trong tổ chức và hoạt động của nhà nước, thể hiện qua thực tiễn công tác tổ chức nhà nước, trong việc nghiên cứu, vận dụng những thành tựu của khoa học tổ chức vào việc xây dựng, hoàn thiện tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước. Qua đó, nó quyết định đến hiệu lực, hiệu quả của quản lý nhà nước, cung cấp cho nhà quản lý cơ sở khoa học xác định chức năng, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ về quyền và trách nhiệm giữa các bộ phận cấu thành trong mỗi tổ chức; cung cấp cho nhà quản lý cơ sở lý luận và thực tiễn trong tuyển dụng, quản lý, sử dụng, trọng dụng, phát huy tối đa sức mạnh và trí tuệ của con người với tính chất là yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của tổ chức.

Viện trưởng Nguyễn Ngọc Vân cho biết vấn đề khoa học tổ chức nhà nước trong nhiều năm qua đã có nhiều học giả đề cập đến vấn đề này, tuy nhiên cho đến nay thì việc đề cập mang tính hệ thống và chỉnh thể hầu như chưa có. Đó là lý do tổ chức buổi Hội thảo khoa học này, ông đề nghị các nhà khoa học, các chuyên gia và các nhà quản lý và toàn thể quý vị đại biểu tham dự tập trung tham luận, trao đổi, thảo luận về những vấn đề mang tính nghiên cứu cơ bản của khoa học tổ chức nhà nước như: Đối ượng của khoa học tổ chức nhà nước nó là cái gì? Xác định khoa học tổ chức nhà nước là một ngành/lĩnh vực khoa học độc lập hay là một bộ phận/nhánh của khoa học tổ chức nói chung hay khoa học nào đó? Qua việc làm rõ được đối tượng thì mới xác định được nội dung, nguyên tắc cũng như phương pháp nghiên cứu khoa học tổ chức nhà nước như thế nào.

Phát biểu tham luận và thảo luận tại Hội thảo, PSG.TS. Nguyễn Hữu Tri, Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức, Ban Tổ chức Trung ương nêu ra tính tất yếu hình thành và phát triển của khoa học tổ chức nhà nước được nhìn nhận trên phương diện kinh tế và phương diện xã hội; sự phát triển về lý thuyết cũng như mô hình tổ chức của các nhà nước và nội dung nghiên cứu của khoa học tổ chức nhà nước; từ đó ông cũng hệ thống hóa và đưa ra khái niệm về tổ chức và tổ chức nhà nước, khẳng định khoa học tổ chức nhà nước là một khoa học; vai trò, ý nghĩa của việc nghiên cứu khoa học tổ chức nhà nước như: tổ chức nhà nước có vai trò to lớn đối với hoạt động của con người và xã hội, được xác định như là một điểm tựa trong hoạt động để thực hiện mục tiêu của tổ chức chính trị mong muốn đặt ra; tổ chức nhà nước có vai trò quan trọng như là một công cụ, vũ khí thành bại trong sự nghiệp phát triển đất nước; tổ chức nhà nước của mỗi quốc gia là sáng tạo, đa dạng, phù hợp với thực tiễn môi trường văn hóa, truyền thống lịch sử của mỗi dân tộc nhằm đáp ứng tốt nhất sự quản trị xã hội một cách hiệu quả; sự thành công của mọi lĩnh vực hoạt động đều do tổ chức nhà nước biết sử dụng các yếu tố nguồn lực theo quy luật khoa học của các yếu tố đó,...

PGS. TS. Nguyễn Hữu Tri, Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức, Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tham luận tại Hội thảo

PGS. TS. Nguyễn Bá Dương, Học viện Chính trị Khu vực I tham luận luận giải về phương pháp tiếp cận nghiên cứu tổ chức nhà nước theo lý thuyết hệ thống  để xác định đối tượng nghiên cứu của khoa học tổ chức nhà nước, qua đó, ông đưa ra 8 quan điểm chỉ đạo, định hướng việc xác định đối tượng nghiên cứu và lựa chọn, vận dụng phương pháp nghiên cứu theo hệ thống về tổ chức nhà nước. Ngoài ra, ông cũng nêu ra mối quan hệ trực tiếp và gián tiếp giữa khoa học về tổ chức nhà nước với bộ môn khoa học khác như với chính trị học, với bộ môn nhà nước và pháp luật, với khoa học hành vi, với xã hội học tổ chức, với khoa học quản lý và khoa học lãnh đạo, tâm lý học… Theo tác giả, khoa học tổ chức nhà nước là một bộ phận chuyên ngành của khoa học tổ chức, từ đó ông luận giải vấn đề theo 5 tiêu chí xác định một môn khoa học gắn với khoa học và tổ chức nhà nước, đó là: Đối tượng nghiên cứu, hệ thống lý thuyết, phương pháp nghiên cứu, mục đích ứng dung và lịch sử nghiên cứu.

Ngoài ra, Hội thảo cũng được nghe các tham luận cũng như nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận sôi nổi của các học giả, nhà khoa học, các nhà quản lý như: TS. Chu Văn Thành, Nguyên Vụ trưởng Vụ Đào tạo Bồi dưỡng cán bộ, công chức; TS. Đinh Duy Hòa, Nguyên Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính; PGS. TS Nguyễn Bá Chiến, Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội; TS. Dương Quang Tung, Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Ông Hoàng Ngọc Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ; Ông Phạm Minh Triết, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, TS. Nguyễn Thị Hường, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính, Học Viện Hành chính Quốc gia…

Quang cảnh Hội thảo

Phát biểu bế mạc Hội thảo, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã ghi nhận và đánh giá cao các tham luận, các ý kiến đóng góp, trao đổi quý báu của các đại biểu tham dự Hội thảo với tinh thần trách nhiệm và tâm huyết cao; các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý đã trình bày các tham luận, các ý kiến phát biểu thảo luận đã bám sát nghiên cứu cơ bản của chủ đề Hội thảo đã đặt ra, về cơ bản các ý kiến đều khẳng định có khoa học tổ chức nhà nước. Các ý kiến có có tính khoa học cao, có giá trị tham khảo sâu sắc, cung cấp những luận cứ khoa học và thực tiễn đặc biệt quan trọng./.

Một số hình ảnh tại buổi Hội thảo:

PGS.TS. Nguyễn Bá Dương, Học viện Chính trị khu vực I phát biểu tham luận và thảo luận tại Hội thảo

PGS. TS Nguyễn Bá Chiến, Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thảo luận về khoa học tổ chức, tổ chức nhà nước và lý thuyết, nguyên lý vận hành của bộ máy nhà nước

TS. Chu Văn Thành, Nguyên Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ, công chức, Bộ Nội vụ thảo luận và chia sẻ định hướng đối tượng, nội dung nghiên cứu về khoa học tổ chức nhà nước

TS. Đinh Duy Hòa, Nguyên Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ thảo luận về khoa học tổ chức, tổ chức nhà nước với thực tiễn tổ chức bộ máy nhà nước

TS. Dương Quang Tung, nguyên Phó Viện trưởng Viện Khoa học Tổ chức nhà nước phát biểu tham luận “Dự kiến nội dung chủ yếu của khoa học tổ chức nhà nước về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và công chức-công vụ”

Ông Hoàng Ngọc Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ phát biểu thảo luận về lịch sử thực tiễn quản lý xã hội với nhận thức về cải cách tổ chức bộ máy nhà nước

Ông Phạm Minh Triết, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Bộ Nội vụ thảo luận về thực tiễn xây dựng chủ trương, chính sách, pháp luật về tổ chức bộ máy các cơ quan nhà nước hiện nay với khoa học tổ chức nhà nước

TS. Nguyễn Thị Hường, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính, Học Viện Hành chính Quốc gia, Bộ Nội vụ thảo luận về vị trí, vai trò của khoa học tổ chức nhà nước và thực tiễn tổ chức nhà nước tác động tới đời sống xã hội

Đại biểu và nghiên cứu viên Viện Khoa học tổ chức nhà nước tham dự Hội thảo

Các đại biểu tham dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm

Tin và Ảnh: Đỗ Hồng

Tin khác