Video giới thiệu

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 25.365.937

Khách Online : 33

Hội thảo khoa học với chủ đề: “Bồi dưỡng viên chức và những vấn đề đang đặt ra hiện nay”.

15:25 23/07/2022 | Lượt xem : 194

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 194

Sáng ngày 21/07/2022, Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Bồi dưỡng viên chức và những vấn đề đang đặt ra hiện nay”. TS. Nguyễn Ngọc Vân - Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có các chuyên gia, các nhà khoa học; đại diện các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ; Đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Khoa học và công nghệ; đại diện Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh, Sở Nội vụ Hà Nội; lãnh đạo Viện KHTCNN và các viên chức thuộc Viện.

TS. Nguyễn Ngọc Vân - Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS. Nguyễn Ngọc Vân – Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn các quý vị đại biểu, các chuyên gia, các nhà khoa học đã dành thời gian tham dự buổi Hội thảo. Viện trưởng cho rằng trước tình hình mới, đặc biệt thời gian vừa qua Chính phủ đã ban hành Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức với những tư duy mới, cách thức thực hiện mới về hoạt động bồi dưỡng, trong đó có cả bồi dưỡng viên chức. Thực trạng thực hiện bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nói chung và bồi dưỡng viên chức nói riêng hiện nay đã đặt ra những vấn đề gì cả về thực tiễn, cả về cơ sở lý luận và cơ sở pháp lý nhằm từng bước nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, qua đó góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nói chung và đội ngũ viên chức nói riêng trong việc thực hiện nhiệm vụ đổi mới quản trị quốc gia hiện đại, hiệu lực, hiệu quả. Đây là vấn đề Viện trưởng mong muốn các chuyên gia, các nhà khoa học trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến.

TS. Lại Đức Vượng, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Nội vụ phát biểu tại Hội thảo.

Tham luận tại Hội thảo, các đại biểu cho rằng Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021, sức ép từ bồi dưỡng viên chức là chính chứ không phải xuất phát từ những vấn đề đặt ra trong bồi dưỡng cán bộ, công chức vì bồi dưỡng cán bộ, công chức thì cơ chế tài chính, vấn đề quản lý mang tính hệ thống rất chặt từ trung ương đến địa phương, còn bồi dưỡng viên chức hiện nay đang đứng trước nhiều thách thức, trong đó có cơ chế tài chính thay đổi rất nhiều.

Sắp tới đây Bộ Nội vụ sẽ ban hành thông tư quy định về định mức kinh tế kỹ thuật trong đào tạo, bồi dưỡng, trong đó sẽ có quy định một viên chức tham gia vào chương trình bồi dưỡng nào đó thì được chi bao nhiêu tiền, đây lại là một thách thức nữa cho đội ngũ viên chức khi tham gia vào hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và cũng là thách thức đối với cơ sở cung cấp dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng.

Giải pháp đưa ra trong Nghị định số 89/2021/NĐ-CP là gom các chương trình, theo đó viên chức mỗi chuyên ngành chỉ học một chương trình thay vì trước đây chúng ta phân ra các chương trình theo các hạng chức danh nghề nghiệp. Hiện nay các bộ, ngành cũng đang triển khai làm việc này. Tuy nhiên, hiện mới có một số bộ, ngành làm được, còn lại 70% các bộ, ngành đang gặp khó khăn, chưa thực hiện được do chưa biết nên dựa vào hạng nào. Dẫn đến thực trạng là hiện nay một số viên chức của các bộ, ngành chưa có chương trình bồi dưỡng, điều kiện để nâng hạng. Do đó, trách nhiệm của các bộ, ngành sắp tới là phải xây dựng được các bộ chương trình bồi dưỡng.

TS. Nguyễn Quốc Oánh, Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và phát triển nông thôn 1 phát biểu tại Hội thảo

Trong Nghị định cũng có điều khoản mở tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức, cụ thể Nghị định quy định “Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng viên chức do viên chức, nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng theo các Chương trình, Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các nguồn khác bảo đảm theo quy định của pháp luật”. Như vậy kinh phí đào tạo, bồi dưỡng viên chức ngoài nguồn do viên chức, nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và các nguồn khác thì Nghị định đã đưa thêm nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng theo các Chương trình, Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Từ đó, các bộ, ngành có thể làm đề án. Tới đây, có những sửa đổi, bổ sung hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cũng sẽ thống nhất hơn về việc này,...

Quang cảnh Hội thảo

Phát biểu bế mạc Hội thảo, TS. Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước cảm ơn, ghi nhận và đánh giá cao các tham luận, các ý kiến đóng góp, trao đổi quý báu của các đại biểu tham dự Hội thảo, với tinh thần trách nhiệm và tâm huyết của mình, các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý đã trình bày các tham luận, các ý kiến phát biểu có hàm lượng khoa học cao, góp phần làm rõ một số vấn đề đang đặt ra trong công tác bồi dưỡng viên chức hiện nay và các giải pháp thực hiện trong thơi gian tới./

Tin, ảnh: Đỗ Hồng