Video giới thiệu

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 25.173.688

Khách Online : 38

Hội thảo khoa học về thực trạng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân các cấp

10:00 26/04/2022 | Lượt xem : 202

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 202

Trong khuôn khổ thực hiện Dự án “Điều tra thực trạng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân các cấp”, trong các ngày từ 20- 22/4/2022 Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ đã phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp và Sở Nội vụ tỉnh Bình Định tổ chức Hội thảo, khảo sát thực trạng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND các cấp trong lĩnh vực Nội vụ. TS. Lê Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước cùng các đồng chí Trần Đình Lý, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp, đồng chí Lê Minh Tuấn Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Định đồng chủ trì các Hội thảo tại hai địa phương.

Tham dự Hội thảo, khảo sát có đại diện lãnh đạo của Sở Tư pháp; đại diện lãnh đạo HĐND và UBND các huyện Châu Thành, thành phố Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp), huyện Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn (tỉnh Bình Định);  đại diện lãnh đạo, công chức các phòng chuyên môn của Sở Nội vụ.

Việc tổ chức Hội thảo, khảo sát với mong muốn làm rõ hơn những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND các cấp trong các lĩnh vực: tổ chức bộ máy; công chức, viên chức; địa giới hành chính và trên cơ sở đó đưa ra những đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn nói trên của UBND các cấp trong thời gian tới.

Tại các buổi Hội thảo, khảo sát, đoàn công tác của Viện đã ghi nhận được nhiều ý kiến của các đại biểu về những kết quả đạt được trong thời gian qua như hệ thống quy định pháp luật trong các lĩnh vực nội vụ cơ bản đã đầy đủ, đồng bộ, thống nhất tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai nhiệm vụ ở cơ sở. Tuy nhiên, bên cạnh đó, theo ý kiến của các đại biểu, còn khá nhiều vướng mắc như việc thực hiện tinh giản biên chế trong lĩnh vực giáo dục thời gian chưa thực sự phù hợp với thực tế ở địa phương; chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã cần đổi mới, đặc biệt cần nghiên cứu xem xét cơ chế liên thông công chức trong bộ máy nhà nước từ Trung ương đến cấp xã; về tổ chức, bộ máy cấp xã cũng là vấn đề được khá nhiều ý kiến đề cập cho rằng công việc ở cấp xã khối lượng nhiều trong khi số lượng công chức chuyên môn không được bố trí đủ. Đối với lĩnh vực địa giới hành chính, cần triển khai phần mềm quản lý đất đai nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh…

Phát biểu bế mạc các Hội thảo, Phó Viện trưởng Lê Anh Tuấn cảm ơn, ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp, trao đổi quý báu của các đại biểu tham dự, với tinh thần trách nhiệm và tâm huyết, góp phần cung cấp những luận cứ khoa học và thực tiễn giúp Bộ Nội vụ đề xuất tham mưu các chủ trương, chính sách cho Chính phủ trong việc nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân các cấp trong lĩnh vực Nội vụ, đảm bảo bám sát yêu cầu thực tế hiện nay và theo đúng tinh thần Nghị quyết của Đảng./.

Một số hình ảnh của Hội thảo tại tỉnh Đồng Tháp và Bình Định :

Hội thảo tại tỉnh Đồng Tháp

Hội thảo tại tỉnh Bình Định

Đại biểu Sở Nội vụ tỉnh Bình Định phát biểu ý kiến

Đại biểu Thành phố Quy Nhơn phát biểu ý kiến

Tin bài: Ngọc Khuyên.