Video giới thiệu

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 25.366.193

Khách Online : 26

Hội thảo khoa học: “Thực trạng, giải pháp tổ chức, hoạt động của Bộ, cơ quan ngang bộ đáp ứng yêu cầu đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả”

09:34 26/07/2022 | Lượt xem : 185

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 185

Sáng ngày 25/7/2022, Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội thảo khoa học “Thực trạng, giải pháp tổ chức, hoạt động của Bộ, cơ quan ngang bộ đáp ứng yêu cầu đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả”. TS. Nguyễn Ngọc Vân - Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có các chuyên gia, các nhà khoa học; đại diện các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ; lãnh đạo Viện Khoa học tổ chức nhà nước và các viên chức thuộc Viện.

TS. Nguyễn Ngọc Vân -  Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS. Nguyễn Ngọc Vân – Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn các quý vị đại biểu, các chuyên gia, các nhà khoa học đã dành thời gian tham dự buổi Hội thảo. Để Hội thảo đạt được kết quả Viện trưởng Nguyễn Ngọc Vân đề nghị các nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia tập trung trao đổi, làm rõ về các nội dung như: làm rõ bộ là cái gì? vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, sứ mạng của nó ra làm sao?; phân tích thực trạng tổ chức, hoạt động của bộ, cơ quan ngang bộ; làm rõ bối cảnh đổi mới tổ chức, hoạt động của bộ, cơ quan ngang bộ một cách khoa học, bên cạnh quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả đó là nhà nước pháp quyền và hội nhập quốc tế; giải pháp để đổi mới cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ như thế nào cho thật sự khoa học, để đảm bảo hoạt động của nó thật sự hiệu quả theo đúng tinh thần đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả.

PGS.TS. Văn Tất Thu, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tại Hội thảo.

Tham luận tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận làm rõ các nội dung như: yêu cầu của đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả đối với tổ chức và hoạt động của bộ, cơ quan ngang bộ; các yếu tố chi phối tổ chức, hoạt động của bộ, cơ quan ngang bộ đáp ứng yêu cầu quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả; đổi mới tổ chức các bộ, cơ quan ngang bộ đáp ứng yêu cầu đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả.

Hội thảo nhận được nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và các đại biểu tham dự về một số thực trạng tổ chức, hoạt động của bộ, cơ quan ngang bộ: khó khăn, thách thức trong việc cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 2013 về Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; chưa phân định rõ thẩm quyền giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; quy định về phân công, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước của bộ, cơ quan ngang bộ còn phân tán, thiếu ổn định; vai trò, trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ là thành viên Chính phủ chưa được phân biệt, tách bạch, chưa được thực hiện đầy đủ và hiệu quả; cơ chế phối hợp liên ngành còn quá nặng nề.

TS. Dương Quang Tung, nguyên Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ phát biểu tại Hội thảo

TS. Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế, Bộ Nội vụ phát biểu tại Hội thảo

Đồng thời, các chuyên gia cũng đưa ra một số giải pháp tổ chức, hoạt động của bộ, cơ quan ngang bộ đáp ứng yêu cầu đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả như: tiếp tục phân biệt, tách bạch các hoạt động cơ bản của bộ, cơ quan ngang bộ; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; tiếp tục đổi mới mối quan hệ chức năng giữa bộ, cơ quan ngang bộ với chính quyền địa phương; xóa bỏ cơ chế phối hợp liên ngành, gắn với việc xác định rõ trách nhiệm giải trình của các bộ, ngành và trách nhiệm cá nhân của cán bộ, công chức,…

Quang cảnh Hội thảo

Phát biểu bế mạc Hội thảo, TS. Nguyễn Ngọc Vân - Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước cảm ơn, ghi nhận và đánh giá cao các tham luận, các ý kiến đóng góp, trao đổi quý báu của các đại biểu tham dự Hội thảo, với tinh thần trách nhiệm và tâm huyết của mình, các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý đã trình bày các tham luận, các ý kiến phát biểu có hàm lượng khoa học cao, nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng nền quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả góp phần đưa Việt Nam vững bước trong giai đoạn mới./.

Tin, ảnh: Đỗ Hồng