Video giới thiệu
Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 23.645.168

Khách Online : 06

Hội thảo khoa học “Phát huy vai trò của hiệp hội ngành nghề trong phát triển nền kinh tế thị trường”

15:08 13/10/2020 | Lượt xem : 109

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 109

Sáng ngày 09/10/2020, tại tỉnh Hòa Bình, Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Phát huy vai trò của hiệp hội ngành nghề trong phát triển nền kinh tế thị trường”. PGS.TS. Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã tới dự và chủ trì Hội thảo.

     Tham dự Hội thảo có các chuyên gia, các nhà khoa học; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ; đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình, Thanh Hóa; lãnh đạo, viên chức của Viện Khoa học tổ chức nhà nước.

PGS. TS. Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu khai mạc

     Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS. TS. Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn các quý vị đại biểu, các chuyên gia, các nhà khoa học, quản lý đã dành thời gian tham dự Hội thảo. Thứ trưởng nhấn mạnh, các hiệp hội ngành nghề có vị trí rất quan trọng trong phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay. Một mặt các hiệp hội thực hiện vai trò tập hợp, đoàn kết hội viên; hoạt động thường xuyên, không vụ lợi nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội, hội viên. Mặt khác, các hiệp hội đang ngày càng tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội hóa cũng như một số hoạt động quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật.

     Theo Thứ trưởng Triệu Văn Cường, để phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN, ổn định kinh tế vĩ mô, tạo môi trường và động lực cho phát triển kinh tế - xã hội, Văn kiện Đại hội XII của Đảng đã xác định nhiệm vụ “Phát huy vai trò của người dân, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội và cộng đồng trong tham gia xây dựng, phản biện và giám sát thực hiện chính sách, pháp luật. Đề cao vai trò các đoàn thể nhân dân, các hiệp hội ngành, nghề, hiệp hội người tiêu dùng trong việc bảo vệ quyền lợi của người dân, doanh nghiệp”. Tuy nhiên, hiện nay các tổ chức xã hội nói chung và hiệp hội ngành nghề ở Việt Nam nói riêng vẫn chưa phát huy hết vai trò, khả năng của mình. Do vậy, phải có sự đầu tư, nghiên cứu nghiêm túc về vấn đề này.

    Thứ trưởng Triệu Văn Cường đề nghị các đại biểu, các nhà khoa học, các chuyên gia, nhà quản lý tại Hội thảo này tập trung thảo luận, làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hiệp hội ngành nghề; công tác quản lý nhà nước đối với hiệp hội ngành nghề; hoạt động của các hiệp hội ngành nghề ở nước ta hiện nay. Từ đó, đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm tiếp tục phát huy vai trò của hiệp hội ngành nghề trong phát triển nền kinh tế thị trường ở nước ta trong thời gian tới.

TS. Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng VKHTCNN phát biểu tại Hội thảo

     Tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe các tham luận:“Hiệp hội ngành nghề trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế - những vấn đề đặt ra hiện nay” của TS. Quang Thị Ngọc Huyền, Đại học Nội vụ Hà Nội; “Đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước đối với hiệp hội ngành nghề ở nước ta hiện nay” của ông Tạ Tấn, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi Chính phủ, Bộ Nội vụ; “Đôi điều tâm sự về hiệp hội ngành nghề” của PGS.TS. Nguyễn Hữu Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam; “Thực trạng tổ chức, hoạt động và những vấn đề đặt ra về mặt thể chế pháp luật, quản lý nhà nước để mở đường cho hiệp hội ngành nghề phát triển từ thực tiễn Hiệp hội Dệt may Việt Nam” của TS. Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS),.. cùng nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận khác với đại diện Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình, với lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình, tỉnh Thanh Hóa.

PGS.TS. Nguyễn Hữu Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam, phát biểu tham luận tại Hội thảo

TS. Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam,  phát biểu tham luận tại Hội thảo

     Các đại biểu đã chỉ ra một số hạn chế làm ảnh hưởng đến việc phát huy vai trò của hiệp hội ngành nghề hiện nay như: Công tác phát triển hội viên còn yếu; một số hiệp hội kinh tế còn lúng túng, bất cập trong việc tổ chức phối hợp hội viên; hoạt động phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước để giải quyết các kiến nghị còn chậm; liên kết giữa các hiệp hội có phạm vi hoạt động trong cả nước với các hiệp hội địa phương cũng như với các tổ chức khác vẫn còn lỏng lẻo; hoạt động của một số hiệp hội chưa hấp dẫn với các doanh nghiệp; công tác quảng bá doanh nghiệp còn yếu; nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt đồng của hiệp hội chưa được tuân thủ đầy đủ, một số hiệp hội hoạt động thiếu công khai, minh bạch tạo nên dư luận không tốt về hoạt động của các hiệp hội... Trên cơ sở đó, các đại biểu nhận định cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức về vị trí, vai trò của các hiệp hội trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Sớm ban hành luật về hội nhằm thể chế hóa ví trí, vai trò, chức năng của các hiệp hội ngành nghề. Thiết lập các thể chế và cơ chế ba bên: hiệp hội ngành nghề - nhà nước - doanh nghiệp vững mạnh, tăng cường đối thoại. Nhà nước tiếp tục có thêm các hỗ trợ về các điều kiện vật chất, kỹ thuật khác đối với hoạt động của các hiệp hội…

Quang cảnh Hội thảo

     Phát biểu bế mạc Hội thảo, TS. Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước ghi nhận, cảm ơn và đánh giá cao các tham luận, các ý kiến đóng góp, trao đổi quý báu của các đại biểu tham dự. Với tinh thần trách nhiệm và đầy tâm huyết, các chuyên gia, các nhà khoa học, quản lý đã cung cấp những luận cứ khoa học và thực tiễn quan trọng, góp phần cho việc nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các chủ trương, chính sách nhằm phát huy hơn nữa vai trò của hiệp hội ngành nghề trong phát triển kinh tế thị trường ở nước ta trong thời gian tới./.

Một số hình ảnh tại Hội thảo

Ông Tạ Tấn, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ, Bộ Nội vụ, phát biểu ý kiến trao đổi tại Hội thảo

TS. Nguyễn Hữu Tài, Chủ tịch Hiệp hội chè Việt Nam, phát biểu ý kiến thảo luận tại Hội thảo

Ông Bùi Huy Hùng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa, phát biểu ý kiến tại Hội thảo

Bà Phạm Thị Tuyết, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình, phát biểu ý kiến tại Hội thảo

Ông Hoàng Ngọc Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ, phát biểu ý kiến tại Hội thảo

TS. Quang Thị Ngọc Huyền, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, phát biểu tham luận tại Hội thảo

Tin, ảnh: Đỗ Hồng