Video giới thiệu

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 25.365.973

Khách Online : 27

Hội thảo khoa học: “Những vấn đề lý luận về tổ chức, hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước Việt Nam”

15:31 23/07/2022 | Lượt xem : 212

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 212

Sáng ngày 22/7/2022, Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội thảo khoa học “Những vấn đề lý luận về tổ chức, hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước Việt Nam”. TS. Nguyễn Ngọc Vân - Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có các chuyên gia, các nhà khoa học; đại diện các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ; lãnh đạo Viện Khoa học tổ chức nhà nước và các viên chức thuộc Viện.

TS. Nguyễn Ngọc Vân - Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS. Nguyễn Ngọc Vân – Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn các quý vị đại biểu, các chuyên gia, các nhà khoa học đã dành thời gian tham dự buổi Hội thảo. Viện trưởng cho rằng bộ máy hành chính nhà nước là một cấu phần của bộ máy nhà nước nói chung, tồn tại ở mọi quốc gia. Theo nghĩa rộng, bộ máy hành chính nhà nước là bộ phận của bộ máy nhà nước, có chức năng thực thi quyền hành pháp, còn theo nghĩa hẹp, bộ máy hành chính nhà nước chỉ chuyên trách thực hiện các hoạt động hành chính. Dù hiểu theo nghĩa rộng hay nghĩa hẹp, bộ máy hành chính nhà nước cũng là một chỉnh thể thống nhất, được thành lập để nhằm đạt được mục tiêu chung là thực thi quyền hành pháp, đảm bảo hiệu lực quản lý của nhà nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Hoạt động quản lý hành chính nhà nước, bên cạnh tính chất quản lý, còn phải mang tính chất phục vụ cộng đồng, tính phi lợi nhuận.

PGS.TS. Đinh Dũng Sỹ, Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ phát biểu tại Hội thảo.

Bộ máy hành chính nhà nước ở các quốc gia khác nhau được tổ chức và hoạt động theo những nguyên tắc ít nhiều khác nhau, song đều dựa trên các quy định chặt chẽ của pháp luật. Địa vị pháp lý, quyền hạn, nhiệm vụ của từng cơ quan trong bộ máy hành chính nhà nước thường được xác định rõ ràng trong pháp luật. Mỗi cơ quan trong bộ máy hành chính nhà nước được thành lập để thực hiện một hoặc một nhóm nhiệm vụ cụ thể, không chồng chéo, trùng lắp, bảo đảm tính chất độc lập tương đối và tạo thành chỉnh thể của bộ máy. Bộ máy hành chính nhà nước được nhà nước trao cho quyền lực để thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình.

Trong khuôn khổ Hội thảo, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước Nguyễn Ngọc Vân đề nghị các đại biểu trao đổi, thảo luận tập trung vào một số nội dung chính như: những vấn đề lý luận về tổ chức, hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước Việt Nam; các yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức, hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước, định hướng đổi mới tổ chức, hoạt động của Chính phủ,…

TS. Hoàng Thị Ngân, nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức hành chính Nhà nước và công vụ, Văn phòng Chính phủ phát biểu tại Hội thảo

Tham luận tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận làm rõ các nội dung nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả: các yếu tố chi phối việc hoàn thiện tổ chức, hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước; một số yếu tố chi phối, ảnh hưởng tới tổ chức, hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước; định hướng đổi mới tổ chức, hoạt động của Chính phủ. Ngoài ra, Hội thảo cũng nhận được nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và các đại biểu tham dự về một số định hướng đổi mới tổ chức hoạt động của chính quyền địa phương đáp ứng yêu cầu đổi mới quản trị quốc gia theo hướng, hiện đại, hiệu quả như: cần đẩy mạnh sắp xếp tổ chức đơn vị hành chính; tăng cường thực hiện phân cấp, phân quyền giữa chính quyền địa phương các cấp và phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm giữa cá nhân và tập thể; xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương phù hợp với từng địa bàn nông thôn, đô thị, hải đảo, miền núi, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; đổi mới hoạt động của chính quyền địa phương các cấp đối với Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân,…

Quang cảnh Hội thảo

Phát biểu bế mạc Hội thảo, TS. Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước cảm ơn, ghi nhận và đánh giá cao các tham luận, các ý kiến đóng góp, trao đổi quý báu của các đại biểu tham dự Hội thảo, với tinh thần trách nhiệm và tâm huyết của mình, các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý đã trình bày các tham luận, các ý kiến phát biểu có hàm lượng khoa học cao, góp phần làm rõ thêm một số vấn đề lý luận về tổ chức, hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước Việt Nam hiện nay./.

Tin, ảnh: Đỗ Hồng