Video giới thiệu

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 25.366.204

Khách Online : 29

Hội thảo khoa học “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về tổ chức chính quyền huyện”

15:19 23/07/2022 | Lượt xem : 235

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 235

Chiều ngày 19/7/2022, Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo khoa học “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về tổ chức chính quyền huyện”. TS. Nguyễn Ngọc Vân - Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có các chuyên gia, các nhà khoa học; đại diện các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ; đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa, Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp tại đầu cầu trực tuyến; lãnh đạo Viện KHTCNN và các viên chức thuộc Viện.

TS. Nguyễn Ngọc Vân - Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước chủ trì Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS. Nguyễn Ngọc Vân – Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn các quý vị đại biểu, các chuyên gia, các nhà khoa học đã dành thời gian tham dự buổi Hội thảo. Viện trưởng cho rằng cùng với tỉnh và xã, đơn vị hành chính huyện là một trong ba loại hình đơn vị hành chính nông thôn, có vị trí quan trọng trong hệ thống đơn vị hành chính lãnh thổ của một quốc gia. Chính quyền huyện ở Việt Nam hiện nay được tổ chức một cách hoàn chỉnh gồm có hai cơ quan là HĐND và UBND, trong đó, HĐND huyện được xác định là cơ quan quyền lực nhà nước ở huyện và cơ quan đại biểu của nhân dân địa phương, thực hiện chức năng: quyết định các chủ trương, biện pháp thực thi chính sách, pháp luật nhà nước và của cấp trên; giám sát hoạt động của UBND và việc chấp hành pháp luật của các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và người dân trên địa bàn, UBND được xác định là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, thực hiện chức năng quản lý nhà nước và cung ứng một số dịch vụ công trên địa bàn huyện.

PGS.TS. Nguyễn Minh Phương - nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội phát biểu tại Hội thảo.

Tiến trình cải cách hành chính nhà nước trong hơn 20 năm qua, tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương nói chung và của chính quyền huyện nói riêng đã có những thay đổi và tiến bộ nhất định, đóng góp ngày càng có kết quả hơn yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội và nâng cao đời sống vật chất, văn hóa của người dân trên địa bàn. Tuy nhiên, bối cảnh mới của đất nước, trực tiếp là trong điều kiện đổi mới nền quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả đang đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới hoàn thiện tổ chức, hoạt động bộ máy chính quyền huyện như là một tất yếu khách quan.

Do vậy, để Hội thảo đạt được kết quả Viện trưởng Nguyễn Ngọc Vân đề nghị các nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia tập trung trao đổi, cho ý kiến về vai trò, vị trí của chính quyền cấp huyện như thế nào; xác định chức năng, nhiệm vụ ra sao; tổ chức bộ máy như thế nào,…

ThS. Nguyễn Ánh Dương – Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương phát biểu tại Hội thảo

Tham luận tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận làm rõ các nội dung: đặc điểm, vai trò của chính quyền huyện ở Việt Nam hiện nay; thực tiễn và những vấn đề đặt ra về tổ chức chính quyền huyện từ đó đưa ra các giải pháp hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của chính quyền huyện; đổi mới mô hình chính quyền huyện theo tinh thần tổ chức lại hệ thống chính quyền địa phương theo Hiến pháp năm 2013; đổi mới tổ chức chính quyền huyện ở Việt Nam hiện nay. Ngoài ra, Hội thảo cũng nhận được nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và các đại biểu tham dự về một số một số quan điểm đổi mới tổ chức, hoạt động của chính quyền huyện ở nước ta hiện nay như: đổi mới tổ chức, hoạt động của chính quyền huyện phải trên cơ sở quán triệt sâu sắc quan điểm, định hướng của Đảng và Nhà nước về cải cách bộ máy nhà nước và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đổi mới tổ chức, hoạt động của chính quyền huyện phải đặt ra trong tổng thể đổi mới tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương; đổi mới tổ chức, hoạt động của chính quyền huyện phù hợp với đặc điểm, tính chất của đơn vị hành chính huyện, với vị trí là đơn vị hành chính trung gian giữa tỉnh và xã; đổi mới tổ chức, hoạt động của chính quyền huyện đáp ứng yêu cầu của đổi mới nền quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả,…

Quang cảnh Hội thảo

Phát biểu bế mạc Hội thảo, TS. Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước cảm ơn, ghi nhận và đánh giá cao các tham luận, các ý kiến đóng góp, trao đổi quý báu của các đại biểu tham dự Hội thảo, với tinh thần trách nhiệm và tâm huyết của mình, các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý đã trình bày các tham luận, các ý kiến phát biểu có hàm lượng khoa học cao, góp phần làm rõ thêm một số vấn đề lý luận và thực tiễn về tổ chức chính quyền huyện ở Việt Nam hiện nay./.

Tin, ảnh: Đỗ Hồng