Video giới thiệu
Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 23.640.456

Khách Online : 21

Hội thảo khoa học “Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức ngành Nội vụ”

12:25 14/11/2020 | Lượt xem : 256

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 256

          Ngày 13/11/2020, tại tỉnh Yên Bái, Bộ Nội vụ phối hợp với UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội thảo khoa học “Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức ngành Nội vụ”. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Nguyễn Chiến Thắng đồng chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có đồng chí Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ; PGS.TS. Trần Quốc Toản, Chuyên gia cao cấp, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương; các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ; đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái, Hải Dương, Lào Cai và toàn thể lãnh đạo, viên chức của Viện Khoa học tổ chức nhà nước.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS. TS. Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn các quý vị đại biểu, các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà quản lý đã có bài tham luận và dành thời gian tham dự Hội thảo. Đồng thời, Thứ trưởng cũng nhấn mạnh, ngành Nội vụ có vị trí đặc biệt quan trọng trong mối quan hệ với các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội. Các lĩnh vực công tác thuộc phạm vi của ngành Nội vụ tác động trực tiếp đến hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ Nhân dân của bộ máy hành chính nhà nước, đến kết quả hoạt động của tất cả các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội của đất nước. 

Xuất phát từ vai trò và vị trí quan trọng của ngành Nội vụ, đòi hỏi đội ngũ công chức ngành Nội vụ phải có đủ năng lực, trình độ và phẩm chất đạo đức để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong thực hiện nhiệm vụ của ngành và phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước. Thời gian qua, Bộ Nội vụ cũng như các bộ, ngành, địa phương đã chú trọng, triển khai nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ công chức ngành Nội vụ như: đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao bổ sung vào đội ngũ công chức ngành, đã đạt được những kết quả nhất định, chất lượng của đội ngũ công chức ngành Nội vụ ngày một được nâng cao, có khả năng đáp ứng yêu cầu công việc thường xuyên. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, đội ngũ công chức ngành Nội vụ vẫn chưa thực sự ngang tầm nhiệm vụ. Một số lĩnh vực còn thiếu số lượng công chức (các lĩnh vực của ngành Nội vụ hầu hết là đang thiếu hụt nhân lực, chỉ trừ lĩnh vực văn thư, lưu trữ có sự dư thừa lao động). Cơ cấu, trình độ chuyên môn nghiệp vụ chưa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Đội ngũ công chức làm công tác Nội vụ được hình thành từ nhiều nguồn với các chuyên ngành đào tạo khác nhau, do đó năng lực của một bộ phận nhân lực ngành Nội vụ có phần hạn chế, thiếu cơ bản...

Do vậy, để có cơ sở khoa học cung cấp thêm luận cứ lý luận và cơ sở thực tiễn phục vụ việc nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức ngành Nội vụ, góp phần hoàn thành mục tiêu của Chiến lược phát triển ngành Nội vụ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035, Thứ trưởng Triệu Văn Cường đề nghị, các đại biểu tham dự Hội thảo tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến, đặc biệt tập trung trọng điểm vào một số nội dung như: Các vấn đề lý luận về chất lượng đội ngũ công chức ngành Nội vụ; đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ công chức ngành Nội vụ; quan điểm, phương hướng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức ngành Nội vụ trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Nguyễn Chiến Thắng phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Nguyễn Chiến Thắng cho biết, thời gian qua tỉnh Yên Bái rất quan tâm đến vấn đề phát triển nhân lực, cụ thể, trong nhiệm kỳ 2015-2020, tỉnh Yên Bái có 09 đề án về phát triển nhân lực (2015-2025, tầm nhìn 2030), lựa chọn được 150 cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số qua thi tuyển và được đào tạo ở trong và ngoài nước (trong các tập đoàn lớn). Đồng chí cũng cho rằng, tại địa phương hiện nay ngoài đào tạo nghiệp vụ chuyên môn cán bộ, công chức còn phải thành thạo công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. 

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Nguyễn Chiến Thắng cũng chia sẻ một số khó khăn, lúng túng của địa phương, Yên Bái là tỉnh miền núi phía Bắc, nên việc tuyển chọn, thu hút được nguồn nhân lực là cán bộ, công chức cho tỉnh nói chung, cho các đơn vị hành chính ở địa bàn vùng sâu, vùng xa của tỉnh nói riêng mà đáp ứng được theo yêu cầu, tiêu chuẩn của vị trí việc làm hiện nay không phải là dễ dàng. Qua Hội thảo này, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng mong muốn Viện KHTCNN sẽ tổng hợp ý kiến, kinh nghiệm, hạn chế về nhân lực của ngành nội vụ, để tham mưu cho lãnh đạo trong công tác tuyển dụng, quy hoạch, chế độ chính sách tạo động lực cho ngành nội vụ, để cho các tỉnh áp dụng trong thời gian tới.

PGS. TS. Trần Quốc Toản, Chuyên gia cao cấp, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại Hội thảo

PGS.TS. Trần Quốc Toản, Chuyên gia cao cấp, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng, vấn đề nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngành Nội vụ cần được đặt trong yêu cầu và nhiệm vụ nâng cao chất lượng đội ngũ công chức của cả hệ thống chính trị nói chung, đồng thời thể hiện rõ được bản chất đặc trưng của đội ngũ công chức ngành Nội vụ. Bên cạnh đó, cần đặt trong mối quan hệ của ba yếu tố: chức năng, nhiệm vụ của ngành Nội vụ; thực trạng chất lượng đội ngũ công chức ngành Nội vụ; yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ công chức ngành Nội vụ trong giai đoạn mới. Đồng thời ông cũng cho rằng, nhận thức về yêu cầu chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức ngành Nội vụ được thể hiện trên những mặt chủ yếu sau: 1) Về phẩm chất chính trị, đạo đức đó là nhận thức và ý thức chính trị đúng đắn, quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng. Đặt lợi ích của đất nước, nhân dân lên trên, công minh, chính trực, thượng tôn pháp luật, không lạm dụng quyền lực, tôn trọng nhân dân, biết lắng nghe nhân dân; 2) Về năng lực chuyên môn cần phải có kiến thức, sự hiểu biết khá tổng hợp. Trước hết phải am hiểu sâu sắc, hệ thống kiến thức về nền hành chính hiện đại và thực tiễn của Việt Nam. Bên cạnh đó, phải am hiểu kiến thức về quốc tế và hội nhập quốc tế…; 3) Về kỹ năng hành chính, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công chức ngành Nội vụ phải có trình độ cao, rất chuyên nghiệp về kỹ năng hành chính; hơn nữa không chỉ kỹ năng của từng cá nhân, mà là kỹ năng tổng hợp của cả hệ thống, thể hiện ở các chỉ số hoạt động nội tại của nền hành chính và ở các chỉ số phục vụ xã hội; 4) Về năng lực đổi mới - sáng tạo và kiến tạo phát triển; 5) Phải thể hiện được những giá trị con người - giá trị văn hóa cao trong thực thi công vụ.

TS. Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng để làm tốt công tác tuyển dụng cần phải xác định rõ vị trí việc làm

TS. Nguyễn Tiến Dĩnh cũng cho rằng, cán bộ, công chức ngành Nội vụ là những người làm trong lĩnh vực rất nhạy cảm vì liên quan trực tiếp tới con người và tổ chức bộ máy. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức hành chính nói chung và cán bộ, công chức ngành Nội vụ nói riêng phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, đặc biệt là yếu tố tổ chức bộ máy và yếu tố nội tại của chính bản thân cán bộ, công chức. Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 đã đặt mục tiêu: Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên, đội ngũ công chức chưa thực sự chuyên nghiệp do: Tuyển dụng, đào tạo theo vị trí việc làm nhưng thực tế việc xác định vị trí việc làm chưa chuẩn; sử dụng phù hợp trong công việc nhưng chưa chuẩn dẫn đến chưa phát huy được; công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với tập sự, ngạch, chức danh nhưng quan trọng nhất là nhu cầu công việc, vị trí việc làm còn yếu, vẫn còn đặt nặng ngạch. Ngoài kiến thức, kỹ năng thì còn nâng cao trách nhiệm, thái độ; đánh giá, phân loại, sàng lọc chưa đánh giá đúng để tạo động lực giúp đội ngũ cán bộ, công chức rèn luyện, phấn đấu, nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ... Đây là những khâu trong công tác tổ chức cán bộ, nếu làm tốt các khâu này thì chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức sẽ nâng lên rất nhiều.

TS. Nguyễn Đăng Quế, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu tại Hội thảo

TS Nguyễn Đăng Quế, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia trình bày một số kế hoạch, ý tưởng của Học viện Hành chính Quốc gia về công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành, tiền công vụ: (nâng cao chất lượng tài liệu và đội ngũ giảng viên để tác động về chất lượng, quy mô; đổi mới thường xuyên, cập nhật liên tục chất lượng quy chuẩn giảng viên; hệ thống bồi dưỡng qua mạng, kiểm soát bồi dưỡng từ xa chặt chẽ; trong thời gian tới khâu đào tạo khảo sát trên quy mô rộng hơn để thấy rõ được yêu cầu và đưa ra giải pháp; cập nhật tài liệu tạo hứng thú cho người học).

PGS. TS. Nguyễn Bá Chiến, Hiệu trưởng trường Đại học Nội vụ Hà Nội phát  biểu tại Hội thảo

PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Hiệu trưởng trường Đại học Nội vụ Hà Nội trình bày khái quát chức năng, nhiệm vụ đào tạo của trường Đại học Nội vụ Hà Nội; đồng thời cho biết, Trường đang nghiên cứu lĩnh vực khoa học tổ chức nhà nước nhằm đề xuất đưa mã ngành này vào đào tạo.

TS. Chu Văn Thành, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước cho rằng cần có chính sách riêng cho các lĩnh vực đào tạo đặc trưng của ngành Nội vụ

TS. Dương Quang Tung, nguyên Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước trình bày tham luận tại Hội thảo

Tại Hội thảo, TS. Dương Quang Tung, nguyên Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước cho rằng, chất lượng đội ngũ công chức được cấu thành bởi 02 nhóm yếu tố: phẩm chất và năng lực của đội ngũ công chức. Ông cũng đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức ngành Nội vụ: 1) Bồi dưỡng nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước, tạo tiền đề vững chắc và định hướng đúng đắn cho rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và nâng cao năng lực thực thi công vụ của đội ngũ công chức ngành Nội vụ; 2) Đổi mới hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực thực thi công vụ của đội ngũ công chức; 3) Tiếp tục hoàn thiện việc xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức ở các tổ chức, đơn vị trong Bộ và ngành Nội vụ; 4) Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản lý công chức của người đứng đầu các tổ chức, đơn vị, làm rõ chế độ trách nhiệm của người đứng đầu đối với chất lượng đội ngũ công chức thuộc phạm vi quản lý; 5) Tạo môi trường thuận lợi cho công chức thường xuyên tự rèn luyện phẩm chất và bồi dưỡng nâng cao năng lực thực thi công vụ.

TS. Lê Việt Trung, Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương tham luận với chủ đề tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ

TS. Lê Việt Trung, Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương cho rằng, công tác ngành Nội vụ là nội dung cốt yếu của của nền hành chính nhà nước, là khâu then chốt trong công tác xây dựng hệ thống hành chính nhà nước trong sạch, vững mạnh. Vì vậy, đội ngũ công chức làm công tác Nội vụ có vai trò vô cùng quan trọng. Việc nâng cao chất lượng đội ngũ công chức ngành Nội vụ trong những năm qua đã giành được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội… Vì vậy, cần thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để nâng cao chất lượng đội ngũ công chức ngành Nội vụ trong tương lai như: phải thường xuyên quán triệt, không ngừng củng cố và nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp và đội ngũ cán bộ, công chức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác Nội vụ, đặc biệt đối với những công chức làm công tác Nội vụ; hoàn thiện xây dựng vị trí việc làm và khung năng lực; đổi mới khâu tuyển dụng, bổ sung nhân lực có chất lượng; bố trí, sử dụng nhân lực phù hợp; chú trọng thu hút chuyên gia có chất lượng và nhân tài; tăng cường công tác đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng và nhận thức…

Tại Hội thảo, đại diện Sở Nội vụ một số địa phương đã nêu lên thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác Nội vụ; đồng thời kiến nghị một số nội dung như: sớm triển khai bồi dưỡng chuyên sâu cho từng lĩnh vực quản lý của ngành Nội vụ; có hướng dẫn rõ ràng hơn trong triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về vị trí việc làm; tiếp tục có các chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hải Dương Phan Nhật Thanh phát biểu tại Hội thảo

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Lào Cai Giàng Thị Bằng phát biểu tại Hội thảo

Quang cảnh Hội thảo

Phát biểu bế mạc Hội thảo, Thứ trưởng Triệu Văn Cường cảm ơn, ghi nhận và đánh giá cao các tham luận, các ý kiến đóng góp, trao đổi thảo luận quý báu của các quý vị đại biểu tham dự Hội thảo; với tinh thần trách nhiệm và tâm huyết của mình, các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý đã trình bày các tham luận, các ý kiến phát biểu có hàm lượng khoa học cao, có giá trị tham khảo sâu sắc, cung cấp những luận cứ khoa học và thực tiễn phục vụ việc nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức ngành Nội vụ, góp phần hoàn thành mục tiêu của Chiến lược phát triển ngành Nội vụ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035./.

Các quý vị đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Tin, ảnh: Đỗ Hồng