Video giới thiệu
Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 23.537.011

Khách Online : 18

Hội thảo khoa học “Cơ sở khoa học chuyển giao một số dịch vụ hành chính công cho các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội thực hiện

09:41 16/09/2020 | Lượt xem : 17

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 17
Sáng ngày 15/9/2020, Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội thảo khoa học “Cơ sở khoa học chuyển giao một số dịch vụ hành chính công cho các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội thực hiện” TS. Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ chủ trì Hội thảo. 

          Tham dự Hội thảo có PGS.TS Văn Tất Thu, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, các chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo, quản lý một số bộ, ngành, học viện, trường đại học; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ; đại diện lãnh đạo các Sở chuyên môn một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

1

TS. Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ phát biểu khai mạc

          Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS. Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn các quý vị đại biểu, các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà quản lý đã dành thời gian tham dự buổi Hội thảo. Đồng thời, Viện trưởng cũng đã nhấn mạnh việc chuyển giao nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công (DVHCC) được xem là một giải pháp cốt lõi để cải cách hoạt động công vụ, từng bước hoàn thiện cơ chế vận hành bộ máy hành chính đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, nhằm xây dựng bộ máy quản lý Nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước và chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công; cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và tổ chức.

Ngày 01/01/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, một trong những nhiệm vụ chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 là: Nghiên cứu và xây dựng Đề án chuyển giao cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội có đủ năng lực đảm nhiệm một số nhiệm vụ và DVHCC mà các cơ quan hành chính nhà nước không nhất thiết phải thực hiện; đổi mới phương pháp, cách thức giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở nguyên tắc bảo đảm an ninh, an toàn, hiệu quả, thuận tiện, phục vụ theo nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, ngày 13/02/2018, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã ban hành Quyết định số 53/QĐ-BCĐCCHC về việc ban hành kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ triển khai thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu và xây dựng Đề án này.

PGS. TS Văn Tất Thu nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tham luận

Do đó, có thể nói việc chuyển giao một số dịch vụ hành chính công cho các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội thực hiện là một nội dung mới, thể hiện quyết tâm đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của Đảng và Nhà nước. Chính vì vậy, việc tổ chức Hội thảo: “Cơ sở khoa học chuyển giao một số dịch vụ hành chính công cho các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội thực hiện” là hết sức cần thiết để nghiên cứu, thảo luận làm rõ một số vấn đề làm cơ sở khoa học cho việc thực hiện triển khai nhiệm vụ nói trên. TS. Nguyễn Ngọc Vân mong muốn, các đại biểu cùng các nhà khoa học, các chuyên gia và các nhà quản lý trao đổi, thảo luận nhằm làm rõ một số vấn đề sau: Quan điểm về việc chuyển giao một số DVHCC cho các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội; đề xuất lựa chọn trong số các DVHCC hoặc một số khâu, công đoạn trong DVHCC của một số cơ quan bộ, ngành, địa phương đang nắm giữ có thể chuyển giao cho doanh nghiệp, tổ chức xã hội có đủ năng lực tham gia thực hiện; đối với những việc không chuyển giao cần có phương pháp đổi mới thủ tục như thế nào để thuận tiện phục vụ lợi ích cho người dân; những khó khăn, vướng mắc và năng lực thực tế của các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội khi thực hiện việc chuyển giao một số DVHCC; đề xuất các kiến nghị, giải pháp về cơ chế, chính sách, lộ trình thực hiện việc áp dụng việc chuyển giao một số DVHCC.

PGS.TS Lê Xuân Bá, Nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương phát biểu thảo luận

          Tại buổi Tọa đàm, các đại biểu đã được nghe nhiều tham luận với những ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, các, chuyên gia, nhà quản lý, cơ quan chuyên môn, như: “Quan điểm, định hướng chuyển giao một số dịch vụ hành chính công cho các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội thực hiện” của PGS.TS. Văn Tất Thu nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ; “Xác định các loại hình nhiệm vụ dịch vụ hành chính công có thể chuyển giao cho các doanh nghiệp tổ chức xã hội và các điều kiện đảm bảo thực hiện” của PGS.TS. Lê Chi Mai, Học viện Hành chính Quốc gia, Bộ Nội vụ; “Kinh nghiệm nước ngoài về việc chuyển giao một số dịch vụ hành chính công cho các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội thực hiện” của PGS.TS. Nguyễn Hoàng Anh, Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội; “Dịch vụ hành chính công và vấn đề chuyển giao một số dịch vụ hành chính công cho các doanh nghiệp, tổ chức xã hội thực hiên ở Việt Nam” của ThS. Nguyễn Phước Thọ, hàm Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ; “Thực trạng việc chuyển giao một số dịch vụ hành chính công cho các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội thực hiện trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường” của Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài nguyên và Môi trường; “Thực trạng việc chuyển giao một số dịch vụ hành chính công cho các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội thực hiện trong lĩnh vực giao thông vận tải của Thành phố Hà Nội” của TS. Khương Minh Tuấn, Sở Giao thông vận tải Thành phố Hà Nội,...

Bên cạnh đó, một số đại biểu cho rằng trong thời gian tới cần đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, tọa đàm khoa học, cũng như nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm các nước phát triển để sớm đi đến thống nhất nhận thức về khái niệm DVHCC; về tính tất yếu và bước đi trong việc chuyển giao các DVHCC ở nước ta; đồng thời, cần khẩn trương nghiên cứu, tổng kết thực tiễn một số loại DVHCC được chuyển giao ở nước ta từ khi đổi mới đến nay. Trên cơ sở đó, đề xuất với Đảng và Nhà nước có một số chủ trương, quan điểm chính thức về việc chuyến giao một số DVHCC cho các doanh nghiệp và tổ chức xã hội thực hiện với những cách thức, hình thức, bước đi phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam.

Quang cảnh Hội nghị

          Bế mạc Hội thảo, TS. Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước tóm tắt kết quả của Hội thảo, ông nhấn mạnh, Hội thảo đã thảo luận làm rõ được nhiều vấn đề lý luận cũng như thực tiễn về việc chuyển giao một số DVHCC tại nước ta trong những năm gần đây qua các thảo luận và tham luận của các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý thực tiễn ở Trung ương và địa phương. Việc giao này trên thế giới đã nghiên cứu và thực hiện trong nửa thế kỷ qua, ở nước ta mặc dù đã bàn đến gần 20 năm qua nhưng việc triển khai trên thực tiễn còn chậm so với xu thế của thế giới cũng như yêu cầu của cải cách. Hội thảo này đã thống nhất một số khái niệm, khẳng định quan điểm việc xây dựng cơ chế, chính sách, lập quy là dịch vụ không thể chuyển giao; căn cứ vào tính chất, đặc điểm của mỗi DVHCC để xác lập những tiêu chí để chuyển giao toàn bộ hoặc một số công đoạn/khâu của DVHCC, bảo đảm cái gì doanh nghiệp, tổ chức xã hội làm tốt, làm hiệu quả, kinh tế hơn mà không ảnh hưởng đến tính quyền lực nhà nước, an ninh quốc gia thì có thể chuyển giao; việc chuyển giao cần có lộ trình, phải thống nhất, nâng cao nhận thức, có tổng kết thực tiễn, không đi quá năng lực của mình cũng như năng lực của doanh nghiệp, tổ chức xã hội; việc chuyển giao phải có cơ chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ và cuối cùng là nhà nước vẫn phải chịu trách nhiệm đối với quyết định DVHCC.

TS. Nguyễn Ngọc Vân trân trọng cảm ơn, ghi nhận và đánh giá cao các tham luận, các ý kiến thảo luận, trao đổi quý báu của các đại biểu tham dự Hội thảo với tinh thần trách nhiệm cao và tâm huyết, các ý kiến có hàm lượng khoa học cao, có giá trị tham khảo sâu sắc, cung cấp những luận cứ khoa học cũng như thực tiễn cho việc tham mưu giúp Đảng và Nhà nước trong công tác chuyển giao một số DVHCC cho các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội thực hiện./.

Một số hình ảnh hoạt động tại Hội thảo

PGS.TS. Lê Chi Mai, Học viện Hành chính Quốc gia, Bộ Nội vụ báo cáo tham luận “Xác định các loại hình nhiệm vụ dịch vụ hành chính công có thể chuyển giao cho các doanh nghiệp tổ chức xã hội và các điều kiện đảm bảo thực hiện”

ThS. Nguyễn Phước Thọ, hàm Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ báo cáo tham luận “Dịch vụ hành chính công và vấn đề chuyển giao một số dịch vụ hành chính công cho các doanh nghiệp, tổ chức xã hội thực hiên ở Việt Nam”

TS. Đinh Duy Hòa, nguyên Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ thảo luận quan điểm, xác định tiêu chí chuyển giao một số DVHCC cho các doanh nghiệp, tổ chức xã hội thực hiện

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Anh, Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội báo cáo tham luận: “Kinh nghiệm nước ngoài về việc chuyển giao một số dịch vụ hành chính công cho các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội thực hiện”

Ông Nguyễn Hải Hiệu, Phó Trưởng phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi Chính phủ, Sở Nội vụ TP Hồ Chí Minh  báo cáo tham luận: “Thực trạng việc chuyển giao một số DVHCC cho các doanh nghiệp, tổ chức xã hội thực hiện của Thành phố Hồ Chí Minh”

Tin, ảnh: Đỗ Hồng

 

Tin khác