Video giới thiệu

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 25.366.208

Khách Online : 31

Hội thảo góp ý “Xây dựng bộ công cụ đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 89/2021/NĐ-CP”

10:32 07/07/2022 | Lượt xem : 202

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 202

Sáng ngày 05/7/2022, Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ phối hợp với Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tổ chức Hội thảo góp ý “Xây dựng bộ công cụ đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 89/2021/NĐ-CP”. TS. Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước và TS. Lại Đức Vượng, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức đồng chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ; đại diện một số bộ, ngành Trung ương và Sở Nội vụ Hà Nội, Nam Định, Hải Dương; toàn thể lãnh đạo Viện Khoa học tổ chức nhà nước và lãnh đạo các đơn vị thuộc Viện.

TS. Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng Viện KHTCNN phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS. Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn các quý vị đại biểu, các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà quản lý đã dành thời gian tham dự buổi Hội thảo. TS Nguyễn Ngọc Vân cho rằng đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) là một công việc quan trọng nhằm cung cấp thông tin về mức độ nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ, công vụ của CBCCVC sau khi được bồi dưỡng. Kết quả đánh giá cũng đồng thời là một kênh phản hồi chính thức từ người học, người dạy và bên liên quan về quá trình thực hiện hoạt động bồi dưỡng, về hiệu quả, chất lượng bồi dưỡng để các cơ quan, đơn vị có kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng bồi dưỡng CBCCVC, góp phần thực hiện mục tiêu “Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị, có năng lực, có tính chuyên nghiệp cao, tận tụy phục vụ nhân dân”.

Ở Việt Nam, việc đánh giá chất lượng bồi dưỡng CBCCVC đã được thể chế hóa thành văn bản quy phạm pháp luật (Nghị định số 18/2010/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng công chức; Nghị định số 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức). Bộ công cụ để thực hiện việc này đã được Bộ Nội vụ xây dựng, hướng dẫn thực hiện tại Công văn số 4524/BNV-ĐT ngày 27/10/2014 và Thông tư số 10/2017/TT-BNV.

Các bộ công cụ đánh giá chất lượng bồi dưỡng CBCCVC được sử dụng đã khẳng định vai trò quan trọng, cung cấp nhiều thông tin khách quan cho các cơ quan quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng. Tuy nhiên, qua quá trình thực hiện, các bộ công cụ đánh giá chất lượng bồi dưỡng CBCCVC đã bộc lộ nhiều hạn chế cần sớm sửa đổi, khắc phục.

Quang cảnh Hội thảo

TS. Nguyễn Ngọc Vân nhấn mạnh, đo lường, đánh giá chất lượng bồi dưỡng CBCCVC là một việc rất khó, bởi chất lượng bồi dưỡng CBCCVC chức phụ thuộc vào các yếu tố đầu vào, quá trình bồi dưỡng và được thể hiện ở kiến thức, kỹ năng, thái độ, đạo đức nghề nghiệp của CBCCVC sau quá trình bồi dưỡng. Từ góc độ tổng thể, chất lượng bồi dưỡng CBCCVC còn là những giá trị thể hiện sự đáp ứng nhu cầu, mục tiêu của các chủ thể liên quan, trong đó có CBCCVC, cơ quan sử dụng CBCCVC với tư cách là đối tượng thụ hưởng toàn bộ chu trình bồi dưỡng. 

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những nội dung như: các vấn đề lý luận về đánh giá chất lượng bồi dưỡng và công cụ đánh giá chất lượng bồi dưỡng CBCCVC; thực trạng quy định pháp luật về đánh giá chất lượng bồi dưỡng CBCCVC và sử dụng công cụ đánh giá chất lượng bồi dưỡng CBCCVC hiện nay; kinh nghiệm đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực nói chung tìm ra những mối liên hệ, gợi mở cho việc đánh giá và xây dựng công cụ đánh giá chất lượng bồi dưỡng CBCCVC; đề xuất phương hướng, giải pháp cụ thể xây dựng bộ công cụ đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức mới, chất lượng, hiệu quả.

Ông Nguyễn Đức Nghĩa, Chuyên viên cao cấp, Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Nội vụ phát biểu tại Hội thảo

Tại Hội thảo, theo ông Nguyễn Đức Nghĩa cho rằng cần có sự thay đổi về đối tượng, phạm vi, mục tiêu, công cụ đánh giá, với các giải pháp được đưa ra là: (1) Mở rộng quyền tham gia giảng dạy của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; cơ sở đào tạo, nghiên cứu (cả nhà nước và tư nhân) đối với các nội dung về kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước; kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc làm dành cho CBCCVC. (2) Trao quyền (kết hợp với quản lý của cơ quan, đơn vị sử dụng) cho CBCCVC trong việc lựa chọn cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; cơ sở đào tạo, nghiên cứu có uy tín, chất lượng cung cấp các khóa, các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm của mình. (3) Công tác cán bộ hay công tác quản lý CBCCVC cần chuyển dứt khoát từ mô hình chức nghiệp sang mô hình vị trí việc làm. (4) Cải cách chế độ tài chính. 

TS. Nguyễn Hải Thập, nguyên Phó Cục trưởng Cục nhà giáo, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại Hội thảo.

TS. Nguyễn Hải Thập đề xuất quan tâm đến chương trình bồi dưỡng phù hợp với chức danh vị trí việc làm, mỗi chuyên đề sẽ hình thành năng lực nào đó trong chức danh nghề nghiệp, do đó, cần có hướng dẫn chi tiết về đánh giá chương trình bồi dưỡng, về đội ngũ giảng viên. TS. Nguyễn Hải Thập cho rằng, nếu chỉ nói về trình độ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ thì chưa đủ điều kiện mà còn phải đánh giá tiêu chí về năng lực giảng viên, do đó cần có tiêu chí đánh giá năng lực giảng viên. Về kết quả bồi dưỡng, “cần tham khảo cách đánh giá năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cần áp dụng công nghệ để con người không thể can thiệp vào việc đánh giá; xây dựng ngân hàng đề thi, chấm thi bằng công nghệ, đây mới là cái quan trọng nhất để đánh giá kết quả bồi dưỡng”. Ngoài ra, TS. Nguyễn Hải Thập cũng đề xuất, Bộ Nội vụ nên có bộ phận chuyên trách kiểm định chất lượng bồi dưỡng, các Sở Nội vụ cũng có bộ phận chuyên trách; đồng thời, hình thành mạng lưới kiểm định chất lượng nhằm đảm bảo chất lượng một cách khách quan. Cùng với đó, cần có chế tài cụ thể, nếu kiểm định đạt chất lượng thì để tồn tại cơ sở bồi dưỡng, nếu không đạt thì cần xóa bỏ,….

TS. Lại Đức Vượng Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức phát biểu kết luận Hội thảo

Phát biểu kết luận Hội thảo, TS Lại Đức Vượng - Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC cảm ơn, ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến góp ý của các đại biểu, đồng thời, trân trọng tiếp thu các đề xuất để các đơn vị nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo thông tư thay thế Thông tư số 10/2017/TT-BNV ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Các ý kiến đều thống nhất xây dựng bộ công cụ đảm bảo các tiêu chí đơn giản, linh hoạt, dễ thực hiện; tập trung đánh giá các cấp độ khác nhau, đối tượng đánh giá; xây dựng phần mềm đánh giá. TS. Lại Đức Vượng mong muốn trong thời gian tới, các đại biểu tiếp tục đóng góp ý kiến để hoàn thiện dự thảo thông tư và trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Một số hình ảnh tại Hội thảo

GS.TS. Nguyễn Quý Thanh, Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu tại Hội thảo

TS. Tạ Thị Thu Hiền, Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu tại Hội thảo

ThS. Mai Xuân Trường, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội phát biểu tại Hội thảo

TS. Hà Quang Trường, Trường phòng Phòng Nghiên cứu tổng hợp, Viện KHTCNN, Bộ Nội vụ tham luận tại Hội thảo

Tin, ảnh: Đỗ Hồng