Video giới thiệu
Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 23.646.138

Khách Online : 21

Hội thảo “Đổi mới quản lý đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng mô hình quản trị doanh nghiệp”

16:31 29/10/2019 | Lượt xem : 608

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 608

          Sáng ngày 29/10/2019, Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội thảo: Đổi mới quản lý đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng mô hình quản trị doanh nghiệp”. PGS.TS Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã tới dự và chủ trì Hội thảo.

          Tham dự Hội thảo có các chuyên gia, các nhà khoa học; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ; đại diện lãnh đạo Bộ một số bộ như: Bộ  Y tế; Bộ Tài chính; Bộ Tư pháp; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Công thương; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; toàn thể lãnh đạo Viện KHTCNN và lãnh đạo các đơn vị thuộc Viện.

PGS. TS Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu khai mạc

          Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS. TS Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn các quý vị đại biểu, các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà quản lý đã dành thời gian tham dự buổi Hội thảo. Đồng thời, Thứ trưởng cũng đã bày tỏ trong những năm qua vấn đề đổi mới, hoàn thiện công tác quản lý của các đơn vị sự nghiệp công lập luôn nhận được sự quan tâm rất lớn của Đảng và Nhà nước. Nhiều chủ trương, chính sách, biện pháp đổi mới hệ thống tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập đã được thể hiện rõ trong các văn kiện, Nghị quyết của Đảng và Chính phủ. Có thể kể đến quá trình đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) bắt nguồn từ việc thực hiện thí điểm chế độ tài chính áp dụng cho ĐVSNCL có thu theo Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ, với mục tiêu nhằm tạo điều kiện cho ĐVSNCL nâng cao tính chủ động trong cung cấp dịch vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng cao thu nhập của người lao động và giảm sự bao cấp từ ngân sách nhà nước. Từ năm 2002, các đơn vị sự nghiệp công đã được trao một số quyền, trong đó có quyền tự chủ hoàn toàn hoặc một phần về tài chính trong chi tiêu thường xuyên. Tiếp theo là Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với ĐVSNCL. Như vậy bên cạnh tự chủ về tài chính, đơn vị sự nghiệp còn được tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế.


TS. Dương Quang Tung, Nguyên Phó Viện trưởng VKHTCNN

Tuy nhiên, qua thời gian triển khai thực hiện Nghị định số 43 đã bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập, do đó Chính phủ đã ban hành Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của ĐVSNCL thay thế cho Nghị định 43/2006/NĐ-CP. Và mới đây là Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Nghị quyết đã nêu rõ quan điểm “Đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập là một trong những nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên hàng đầu”.  Đặc biệt Nghị quyết đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực quản trị của đơn vị sự nghiệp công lập trong đó nêu rõ định hướng đối với việc áp dụng mô hình quản trị đối với các đơn vị sự nghiệp tự  bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư như mô hình quản trị doanh nghiệp. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả cơ chế hội đồng trường trong các trường đại học theo hướng hội đồng trường là cơ quan quyền lực cao nhất của trường đại học.


PGS. TS. Trần Kim Chung, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Có thể nói đây là nội dung mới với mong muốn của Đảng và Nhà nước quyết tâm thực hiện đẩy mạnh việc đổi mới toàn diện, tái cơ cấu các ĐVSNCL. Do vậy, việc tổ chức hội thảo: “Đổi mới quản lý đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng mô hình quản trị doanh nghiệp” là thực sự quan trọng và cấp thiết, đặt ra nhiều vấn đề cần phải trao đổi, nghiên cứu, thảo luận để tìm ra hướng đi đúng đối với nội dung đổi mới ĐVSNCL mà Nghị quyết đề ra. Thứ trưởng Triệu Văn Cường đề nghị các đại biểu, các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà quản lý tập trung thảo luận vào một số nội dung sau: Làm rõ một số quan điểm, định hướng đổi mới ĐVSNCL theo hướng mô hình quản trị doanh nghiệp; cơ sở lý luận và thực tiễn của việc áp dụng mô hình quản trị doanh nghiệp đối với ĐVSNCL; lựa chọn mô hình doanh nghiệp phù hợp cho việc áp dụng đối với từng loại hình, lĩnh vực hoạt động của các ĐVSNCL hiện nay (giáo dục đào tạo, y tế, khoa học công nghệ và các lĩnh vực khác); những khó khăn, vướng mắc và năng lực thực tế của các ĐVSNCL khi áp dụng mô hình quản trị doanh nghiệp; đề xuất các kiến nghị, giải pháp về cơ chế, chính sách, lộ trình thực hiện việc đổi mới ĐVSNCL áp dụng theo mô hình quản trị doanh nghiệp….


TS. Đinh Duy Hoà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ

Tại buổi Tọa đàm, các đại biểu đã được nghe nhiều tham luận với những ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, các cơ quan chuyên môn, như: “Những vấn đề đặt ra đối với việc đổi mới quản lý của các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng mô hình quản trị doanh nghiệp” của TS. Đinh Duy Hoà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ; “Giải pháp đổi mới công tác quản lý đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng vận dụng mô hình quản trị doanh nghiệp” của TS. Dương Quang Tung, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ; “Đổi mới công tác quản lý của các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng mô hình quản trị doanh nghiệp trong lĩnh vực giáo dục” của PGS.TS Đặng Xuân Hải, Đại học Giáo dục, Đại học Quốc Gia Hà Nội,…


Quang cảnh Hội thảo

Phát biểu bế mạc Hội thảo, Thứ trưởng cảm ơn, ghi nhận và đánh giá cao các tham luận, các ý kiến đóng góp, trao đổi quý báu của các đại biểu tham dự Hội thảo, với tinh thần trách nhiệm và tâm huyết của mình, các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý đã trình bày các tham luận, các ý kiến phát biểu có hàm lượng khoa học cao, góp phần cung cấp những luận cứ khoa học và thực tiễn giúp Bộ Nội vụ đề xuất tham mưu các chủ trương, chính sách cho Chính phủ để đổi mới tổ chức và hoạt động của ĐVSNCL, đảm bảo bám sát yêu cầu thực tế hiện nay và theo đúng tinh thần Nghị quyết của Đảng. Đồng thời, yêu cầu Viện Khoa học tổ chức nhà nước nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp của các chuyên gia, các nhà khoa học./.

Tin, ảnh: Đỗ Hồng