Video giới thiệu

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 25.173.496

Khách Online : 24

Hội thảo: “Chế độ công vụ, công chức ở Việt Nam – Những vẫn đề lý luận và thực tiễn”

16:27 23/06/2022 | Lượt xem : 24

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 24

Sáng ngày 23/06/2022, Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội thảo: “Chế độ công vụ, công chức ở Việt Nam – Những vẫn đề lý luận và thực tiễn”. TS. Nguyễn Ngọc Vân -  Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có các đồng chí nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ: TS. Thang Văn Phúc, PGS.TS. Văn Tất Thu; các chuyên gia, các nhà khoa học; đại diện các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ; đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ TP. Hà Nội; lãnh đạo Viện KHTCNN và các viên chức thuộc Viện.

TS. Nguyễn Ngọc Vân -  Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS. Nguyễn Ngọc Vân – Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn các quý vị đại biểu, các chuyên gia, các nhà khoa học đã dành thời gian tham dự buổi Hội thảo. Viện trưởng cho rằng công vụ, công chức là yếu tố quan trọng của nền hành chính quốc gia, là một lĩnh vực thuộc hoạt động công quyền. Công vụ là những nội dung - những công việc và trách nhiệm để thực hiện quyền lực công, quyền lực của nhà nước. Bất kỳ nhà nước nào cũng phải xây dựng một nền công vụ tương thích với nền tảng chính trị và thể chế nhà nước của mình. Các hoạt động thuộc chức năng công vụ do các công chức của bộ máy hành chính nhà nước thực hiện, đó cũng chính là lý do chủ yếu khi nói đến công vụ, các học giả và các nhà hoạt động thực tiễn luôn đề cập tới đội ngũ công chức. Hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước luôn phụ thuộc vào phẩm chất, trình độ, năng lực của đội ngũ nhân lực nói chung của đội ngũ công chức nói riêng. Vì vậy vấn đề xây dựng, hoàn thiện chế độ công chức, công vụ luôn là vấn đề được các quốc gia rất quan tâm trên cả phương diện lý luận và thực tiễn. Công chức và công vụ có mối quan hệ chặt chẽ: để giải quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn về công chức, trước hết cần phải làm sáng tỏ vấn đề công vụ, các nguyên tắc công vụ.

PGS.TS. Văn Tất Thu - nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ phân tích khái niệm công vụ, nền công vụ, chế độ công vụ.

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 đã xác định cải cách chế độ công vụ là 1 trong 6 nội dung của cải cách hành chính, với mục tiêu xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động và thực tài. Thực hiện cơ chế cạnh tranh lành mạnh, dân chủ, công khai, minh bạch trong bổ nhiệm, đề bạt cán bộ và tuyển dụng công chức, viên chức để thu hút người thực sự có đức, có tài vào làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước. Trong bối cảnh đó, rất nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn về chế độ công vụ, công chức cần được tiếp tục nghiên cứu, làm sáng tỏ trên cơ sở đó đánh giá và đưa ra những định hướng tiếp tục hoàn thiện chế độ công vụ, công chức ở Việt Nam.

Để Hội thảo đạt được kết quả, Viện trưởng Nguyễn Ngọc Vân đề nghị các nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia tập trung trao đổi vào những nội dung chính sau: những vấn đề lý luận chung về chế độ công vụ, công chức. Công vụ, công chức và các yếu tố ảnh hưởng đến chế độ công chức công vụ ở Việt Nam; thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức của một số Bộ, ngành và địa phương; bối cảnh và yêu cầu mới của đất nước đặt ra đối với cải cách chế độ công vụ, công chức ở Việt Nam; quan điểm, giải pháp đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức ở Việt Nam.

TS. Thang Văn Phúc - nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ nêu một số kinh nghiệm của các nước trên thế giới về chế độ công vụ.

Tham luận tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận làm rõ các nội dung: khái niệm công vụ, nền công vụ, chế độ công vụ; tính chất, đặc điểm của công vụ; các nguyên tắc của công vụ; đặc điểm của trách nhiệm công vụ; đạo đức công vụ; văn hóa công vụ; các hệ thống công vụ; các yếu tố ảnh hưởng đến chế độ công vụ, công chức ở Việt Nam; quan điểm, định hướng cải cách chế độ công vụ, công chức ở Việt Nam; xác định vị trí việc làm, thực trạng và những vấn đề đặt ra ở Việt Nam; đổi mới tư duy trong trọng dụng, thu hút nhân tài; tiếp tục hoàn thiện pháp luật về cán bộ, công chức; một số giải pháp cải cách chế độ công vụ ở Việt Nam hiện nay. Bên cạnh đó, Hội thảo cũng nhận được nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và các đại biểu tham dự về một số nội dung: Bối cảnh chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước và yêu cầu đối với cải cách chế độ công vụ, công chức; bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu đối với cải cách chế độ công vụ, công chức...

PGS.TS. Đinh Dũng Sỹ, Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ cho rằng, cần phải đổi mới mạnh mẽ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

GS. TS. Phạm Hồng Thái, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, cần phải xử lý nghiêm minh mọi vi phạm của cán bộ, công chức, tăng cường kiểm soát xã hội, kiểm tra, thanh tra công vụ.

TS. Đinh Duy Hòa, Nguyên Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ phát biểu tại Hội thảo

Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP. Hà Nội Mai Xuân Trường, nêu thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức của Thành Phố Hà Nội.

Phát biểu bế mạc Hội thảo, TS. Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước cảm ơn, ghi nhận và đánh giá cao các tham luận, các ý kiến đóng góp, trao đổi quý báu của các đại biểu tham dự Hội thảo, với tinh thần trách nhiệm và tâm huyết của mình, các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý đã trình bày các tham luận, các ý kiến phát biểu có hàm lượng khoa học cao, góp phần làm rõ thêm một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chế độ công vụ, công chức, trên cơ sở đó đánh giá và đưa ra những định hướng tiếp tục hoàn thiện chế độ công vụ, công chức ở Việt Nam trong thời gian tới./

Tin, ảnh: Đỗ Hồng