Video giới thiệu

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 25.050.187

Khách Online : 14

Hội nghị: Tổng kết hoạt động Hội đồng khoa học Viện Khoa học tổ chức nhà nước năm 2021

11:28 21/01/2022 | Lượt xem : 425

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 425

Ngày 19/01/2022, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động Hội đồng khoa học Viện nhằm báo cáo kết quả hoạt động khoa học và công nghệ năm 2021 và phương hướng hoạt động khoa học và công nghệ năm 2022 của Viện Khoa học tổ chức nhà nước. TS. Nguyễn Ngọc Vân – Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các thành viên Hội đồng khoa học Viện và công chức, viên chức thuộc Viện.

TS. Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng Viện KHTCNN, Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện, phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, TS. Nguyễn Huyền Hạnh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã trình bày Dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động khoa học và công nghệ của Viện. Theo đó, trong năm 2021 Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động khoa học và công nghệ, cụ thể: đã hoàn thành, nghiệm thu 04 đề tài khoa học cấp Bộ; Dự án điều tra, khảo sát cấp Bộ: đã nghiệm thu chính thức 02 Dự án và đang triển khai thực hiện 02 Dự án; Chương trình khoa học trọng điểm cấp Bộ: “Tổ chức hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước đáp ứng yêu cầu đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả” (Viện được giao thực hiện 02 đề tài nhánh thuộc Chương trình). Viện đã tổ chức triển khai nghiên cứu và đến nay đã nghiệm thu 02 đề tài, xếp loại Đạt; Chương trình cấp Bộ “Lịch sử Bộ Nội vụ từ năm 2006 đến năm 2020”:  Viện đã tổ chức 01 hội thảo; xây dựng dự thảo các đề tài nhánh và Báo cáo tổng hợp; xin ý kiến của Lãnh đạo Bộ qua các thời kỳ, chuyên gia, nhà khoa học cho các giai đoạn lịch sử. Dự kiến nghiệm thu chính thức vào quý II năm 2022. Đồng thời, Viện đã làm đầu mối triển khai nhiệm vụ biên soạn và xuất bản công trình “Lịch sử Chính phủ Việt Nam giai đoạn 1945- 2015”. Đến nay đã có 03 tập nộp sản phẩm để gửi xin ý kiến chuyên gia thẩm định và chuẩn bị nghiệm thu. Phê duyệt xong thuyết minh của tập sách ảnh lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945- 2015) và bộ phim Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945- 2015) do Thông tấn xã và Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Triển khai một số hoạt động của Ban Chỉ đạo biên soạn và xuất bản Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945- 2015). Viện trực tiếp chủ trì biên soạn tập 5 “Nghiên cứu tổng kết Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945- 2015): Hoàn thiện đề cương và đang triển khai xây dựng các chuyên đề.

TS. Nguyễn Huyền Hạnh, Phó Viện trưởng Viện KHTCNN trình bày Báo cáo

Về nhiệm vụ khoa học cấp tỉnh “Các giải pháp nâng cao năng lực quản trị đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Quảng Ninh” thực hiện trong 2 năm 2020-2021; đã nghiệm thu chính thức vào 20/7/2021 (đạt loại Khá). Nhiệm vụ “Điểu tra, khảo sát, tổng hợp báo cáo kết quả điều tra khảo sát của các đơn vị, phục vụ xây dựng Đề án Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tại chỗ, kết hợp với tăng cường trí thức trẻ trong phát triển bền vững khu vực biên giới đất liền”. Viện đã chủ trì, phối hợp với Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; thời gian thực hiện từ tháng 4 - 10/2021 đã nghiệm thu xếp loại Đạt. Đề tài cấp cơ sở: Đã nghiệm thu 06/06 đề tài năm 2021. Bên cạnh đó, Viện cũng đã tổ chức hơn chục cuộc Hội thảo, tọa đàm khoa học. Ngoài ra, các công chức, viên chức của Viện đã tích cực viết bài và đăng trên các Tạp chí chuyên ngành; các bài tham luận tại các hội thảo trong và ngoài Viện.

Về hoạt động hợp tác nghiên cứu khoa học, tiếp tục thực hiện cơ chế cộng tác viên thường xuyên đối với một số chuyên gia, các nhà quản lý, các nhà khoa học có uy tín, giàu kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện các dự án, đề tài, chương trình nghiên cứu khoa học; tham gia Hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, tham dự các Hội thảo, Hội nghị trong và ngoài. Về đăng ký, đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Nhằm cung cấp luận cứ khoa học cho việc triển khai Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Viện đã đề xuất và được Lãnh đạo Bộ đồng ý giao Viện thực hiện nhiệm vụ: “Nghiên cứu áp dụng mô hình quản trị doanh nghiệp vào quản trị đơn vị sự nghiệp công lập”. Viện đã xây dựng thuyết minh và lên kế hoạch cho các bước triển khai thực hiện.

TS.Thang Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tại Hội nghị

Bên cạnh những kết quả đã đạt được còn một số hạn chế, tồn tại và nguyên nhân: việc xác định, đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của các đơn vị cũng như các viên chức trong viện chưa tốt. Một số đơn vị và cá nhân còn lúng túng trong việc xác định vấn đề nghiên cứu, vì vậy tuy số lượng các đề xuất nhiều nhưng những đề xuất thực sự chất lượng, sát với yêu cầu thực tiễn đặt ra trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và quản lý nhà nước của Bộ còn hạn chế. Số lượng các bài viết đăng trên tạp chí chuyên ngành và tham luận tại các hội thảo tuy có tăng lên so với những năm trước đây, nhưng vẫn còn ít và mới chỉ tập trung vào một số viên chức. Số lượng viên chức có trình độ tiến sỹ ở Viện là 06 tiến sỹ và 02 nghiên cứu sinh, tuy nhiên so với tổng số viên chức của Viện (45 viên chức) thì vẫn còn thấp.

PGS. TS. Văn Tất Thu, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tại Hội nghị

Nguyên nhân của những hạn chế trên là do năng lực triển khai nghiên cứu khoa học của viên chức trong viện còn hạn chế. Công tác xây dựng, phát triển đội ngũ công chức, viên chức của Viện chưa được thực hiện đồng bộ từ khâu xây dựng quy hoạch đến việc phát hiện, thu hút, bố trí, sử dụng, bồi dưỡng, trọng dụng, chính sách động viên, khuyến khích cũng như chế độ đãi ngộ còn hạn chế nên chưa thu hút được người có trình độ chuyên môn cao về làm việc tại Viện. Viên chức của Viện chưa thực sự chủ động, tích cực trong việc tự bồi dưỡng, nâng cao năng lực nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo trong xác định các vấn đề nghiên cứu, đăng ký tham gia đấu thầu, tuyển chọn thực hiện các nhiệm vụ khoa học trong và ngoài Bộ cũng như coi việc viết bài đăng trên các tạp chí chuyên ngành là nhiệm vụ thường xuyên của mình. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ thuộc lĩnh vực khó, phức tạp, đòi hỏi có sự đầu tư lớn về kinh phí cũng như nhân lực thực hiện. Mặc dù năm 2021, số lượng các nhiệm vụ khoa học của Viện được phân bổ có tăng lên, tuy nhiên, kinh phí dành cho hoạt động khoa học của Viện vẫn còn thấp, chủ yếu chỉ gói gọn trong nguồn ngân sách cấp chi cho các hoạt động chung của Viện, việc huy động được từ các nguồn đầu tư khác còn hạn chế. Việc tìm nguồn tài trợ cho các hoạt động khoa học của viện còn gặp nhiều khó khăn. Điều đó làm ảnh hưởng đến số lượng, chất lượng cũng như hiệu quả của các hoạt động khoa học của Viện.

PGS. TS. Nguyễn Minh Mẫn, Văn phòng Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại buổi Hội nghị, các đại biểu tham dự cũng thảo luận, phân tích làm rõ hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế, vướng mắc trong hoạt động khoa học và công nghệ của Viện thời gian qua và đưa ra các phương hướng hoạt động khoa học và công nghệ của Viện trong năm 2022, tiếp tục đề xuất thực hiện những nghiên cứu cơ bản về khoa học tổ chức nhà nước, lấy khoa học tổ chức nhà nước làm cơ sở khoa học cho việc đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước; tăng cường các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, tổng kết thực tiễn, bám sát Văn kiện Đại hội XIII, các Nghị quyết của Đảng; Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của Bộ Nội vụ và các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ; Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành Nội vụ để đề xuất những nghiên cứu phục vụ cho việc thực hiện nghiệm vụ chính trị và hoạt động quản lý nhà nước của Bộ và ngành Nội vụ; thiết lập và phát triển mối quan hệ hợp tác ngày càng chặt chẽ với các tổ chức, đơn vị nghiên cứu có chức năng tương đồng ở trong và ngoài nước, giữa các bộ phận, các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, Ngành tạo thành sức mạnh tổng hợp chung, đóng góp thiết thực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Viện, của Bộ; tăng cường đầu tư cho phát triển nhân lực nghiên cứu khoa học của Viện. Xây dựng Viện Khoa học tổ chức nhà nước thực sự là tổ chức nghiên cứu khoa học đầu ngành, góp phần gắn nghiên cứu khoa học với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; đầu tư xây dựng hệ thống thông tin, tư liệu; đầu tư kinh phí mua sách, báo và các tài liệu phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học của Viện.

TS. Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, TS. Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước đánh giá cao ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng, đồng thời yêu cầu Phòng Quản lý khoa học tiếp thu các ý kiến của Hội đồng để hoàn thiện dự thảo Báo cáo./.

Tin, ảnh: Đỗ Hồng