Video giới thiệu

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 25.050.199

Khách Online : 17

Hội nghị tổng kết công tác Đảng và Đoàn thể năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022

09:58 25/01/2022 | Lượt xem : 475

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 475

Ngày 20/01/2022, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước tổ chức đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng và Đoàn thể năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022.

Đồng chí Lê Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy và đồng chí Đỗ Thị Thu Hằng, Chủ tịch Công đoàn Viện Viện Khoa học tổ chức nhà nước đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí đảng viên, đoàn viên Công đoàn, Đoàn Thanh niên thuộc Viện.

Đ/c Lê Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy Viện, Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lê Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước nhấn mạnh, năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, đất nước và tổ chức Đoàn, trong đó tiêu biểu nhất là sự kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tổ chức bầu cử Quốc hội lần thứ XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh. Năm 2021 tiếp tục do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 có tác động trực tiếp đến các hoạt động công tác Đảng và Đoàn thể Viện KHTCNN, đòi hỏi phải kịp thời có giải pháp thích ứng, an toàn để triển khai đầy đủ các hoạt động đúng kế hoạch đã được xác định trong tình hình mới.

Để đánh giá kết quả đã đạt được và những hạn chế còn tồn tại trong năm 2021, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022, đồng chí Lê Anh Tuấn đề nghị các đồng chí đảng viên, đoàn viên Công đoàn, Đoàn Thanh niên nâng cao và phát huy tinh thần trách nhiệm, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các báo cáo, chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân và biện pháp khắc phục; đặc biệt là tập trung vào các nhiệm vụ, phương hướng và giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ  năm 2022.

Đ/c Thạch Thọ Mộc, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Viện trình bày báo cáo tại Hội nghị

Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Đảng ủy Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã đánh giá đầy đủ, chính xác các mặt hoạt động của công tác lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ về những mặt đã đạt được như các Chi bộ, đảng viên, quần chúng của Viện đã quán triệt Nghị quyết lãnh đạo của các cấp và nhiệm vụ công tác chuyên môn, luôn gương mẫu nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, Chương trình công tác của Bộ, nhiệm vụ công tác của Viện mà lãnh đạo Bộ giao. Nhìn chung trong năm 2021, Đảng bộ Viện đã thực hiện tốt vai trò lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; tập thể Đảng bộ Viện, các chi bộ trực thuộc luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, đảng viên trong Đảng bộ có tư tưởng chính trị vững vàng. Công tác lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đổi mới phương pháp tác phong lề lối làm việc và thực hiện nhiệm vụ trung tâm được chú trọng bảo đảm có chất lượng và hiệu quả. Đảng bộ cũng đã chú trọng đến công tác lãnh đạo hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội, Công đoàn, Đoàn Thanh niên đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm tham gia nhiều hoạt động có ý nghĩa, thiết thực và hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Dự thảo báo cáo cũng chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại và nguyên nhân của các hạn chế như: Trong công tác xây dựng Đảng chưa phát huy cao tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình, một số đảng viên còn e dè,  nể nang ngại va chạm. Một số đảng viên chưa thực sự gương mẫu, nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, giữ gìn nề nếp, quy chế, giờ giấc làm việc. Nghiệp vụ công tác đảng của một số chi bộ vẫn còn hạn chế, chưa nghiên cứu đầy đủ các hướng dẫn và các quy định công tác đảng; việc quán triệt chấp hành quy định, quy chế làm việc, nề nếp, kỷ luật của một số đảng viên chưa nghiêm. Số lượng đảng viên, viên chức có năng lực, kinh nghiệm, phương pháp, kỹ năng nghiên cứu cao còn chưa nhiều. Cấp ủy chi bộ chưa có giải pháp quyết liệt, chấn chỉnh sửa đổi lề lối thời giờ làm việc của đảng viên…

Đ/c Đỗ Thị Thu Hằng, Chủ tịch Công đoàn trình bày báo cáo tổng kết công tác Công đoàn năm 2021

Tại Hội nghị, đ/c đồng chí Đỗ Thị Thu Hằng, Chủ tịch Công đoàn cũng đã trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Công đoàn Viện. Báo cáo cũng đã nêu rõ những kết quả đạt được, tổ chức hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng bộ Viện giao; tập thể đảng viên, đoàn viên công đoàn Viện luôn đoàn kết phấn đấu nỗ lực tập trung triển khai các nhiệm vụ công tác năm 2021 một cách nghiêm túc. Hoạt động của Công đoàn Viện năm 2021 tiếp tục được duy trì tốt và góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn của Viện; thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan trong việc tuyển dụng, khen thưởng, bảo đảm quyền lợi của đoàn viên đối với các chế độ chính sách như: nâng lương; đào tạo, bồi dưỡng; quy hoạch và bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc Viện. Tạo điều kiện cho các đoàn viên đi học tập, tham gia các hội thảo trong và ngoài viện; đoàn nghiên cứu khảo sát nâng cao trình độ. Nhìn chung, hoạt động của Công đoàn Viện đã góp phần xây dựng và tạo nên bầu không khí tin tưởng, phấn khởi trong toàn bộ các hoạt động của đơn vị và các bộ phận vì mục tiêu phát triển chung. Các hoạt động phong trào, các cuộc vận động, hoạt động của công đoàn, đã được tập thể Viện hưởng ứng sôi nổi, nhiệt tình và có trách nhiệm. Qua đó từng cá nhân đoàn viên hiểu rõ hơn mục tiêu, ý nghĩa của các hoạt động đối với bản thân và đối với cơ quan; việc chăm lo đời sống cho đoàn viên công đoàn Viện cũng được Đảng ủy, chính quyền và Công đoàn Viện chú trọng, giúp đoàn viên phấn khởi, yên tâm công tác. Hoạt động nghiên cứu khoa học, triển khai thực hiện các dự án, đề án được đẩy mạnh. Công đoàn luôn chia sẻ, động viên, giúp đỡ các đoàn viên trong các hoạt động thăm hỏi. Tập thể đoàn viên trong Viện đã gắn bó, đoàn kết, thương yêu, tương trợ lẫn nhau trên tình đồng nghiệp, đồng chí.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Công đoàn vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Hoạt động công đoàn chưa thực sự có nhiều đổi mới về phương pháp và hình thức, chưa có sự phối hợp tích cực với các đoàn thể chính quyền trong Viện để nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn nên kết quả một số hoạt hoạt động chưa cao. Vai trò của BCH Công đoàn đoàn đối với việc chỉ đạo, xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân chưa được phát huy hết chức năng và nhiệm vụ…

Đ/c Trần Thị Ngọc Khuyên Phó Bí thư Đoàn Thanh niên trình bày báo cáo tổng kết công tác Đoàn năm 2021

Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2021 cũng nêu ra các ưu điểm: Đoàn viên thanh niên Viện luôn tích cực, chủ động, nhiệt tình tham gia công tác nghiên cứu khoa học, chuyên môn nghiệp vụ và hoạt động chung của Viện, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của Viện. Trong bối cảnh nhiều hoạt động chuyển từ hình thức trực tiếp sang trực tuyến, các đoàn viên đã chủ động, thích ứng nhanh và tham gia tích cực các hoạt động. Sự kết nối giữa Đoàn Thanh niên Viện và các đơn vị Đoàn cơ cở trực thuộc Bộ tiếp tục được quan tâm thực hiện và phối hợp với Công đoàn Viện ngày càng chặt chẽ hơn. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số hạn chế còn tồn tại như: tổ chức sinh hoạt đoàn định kỳ về hình thức chưa thực sự phong phú đa dạng, hoạt động chủ yếu là tham gia các hoạt động chung của Đoàn Thanh niên Bộ và triển khai một số hoạt động cụ thể; một số đoàn viên thanh niên chưa thật sự nghiêm túc trong việc chấp hành thời gian làm việc.

Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, các đại biểu đánh giá cao những kết quả mà Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Viện đã đạt được trong năm 2021. Đồng thời nhấn mạnh, năm 2021 là một năm đầy khó khăn, thách thức do ảnh hưởng lớn bởi dịch bệnh Covid-19 đối với toàn xã hội nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, lãnh đạo Viện, cùng sự nỗ lực của toàn thể đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động trong Viện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng cho rằng để hoàn thiện Báo cáo cần sửa đổi một số nội dung như: làm rõ hơn về những kết quả quan trọng đã đạt được; phần hạn chế, tồn tại và nguyên nhân cần gia cố thêm, các giải pháp nêu ra cần thể hiện cụ thể hơn và bám sát vào những hạn chế, tồn tại.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, thay mặt Ban chấp hành Đảng ủy, đồng chí Bí thư Đảng ủy Viện Lê Anh Tuấn đã biểu dương các tổ chức Đảng và Đoàn thể đã nỗ lực thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng; đồng thời đánh giá cao và ghi nhận các ý kiến góp ý của các đại biểu tại Hội nghị để rút kinh nghiệm, tổ chức triển khai các nhiệm vụ trong năm 2022 cũng như các năm tiếp theo. Ngoài ra, đồng chí mong muốn các tổ chức Đảng và Đoàn thể tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, luôn đoàn kết, gắn bó và quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đạt chất lượng cao, đảm bảo đúng tiến độ đã đề ra./.

                                                                             Tin, ảnh: Đỗ Hồng