Video giới thiệu

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 25.173.556

Khách Online : 45

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021

14:47 22/01/2021 | Lượt xem : 1607

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 1607

Ngày 21/01/2021, Đảng ủy Viện Khoa học tổ chức nhà nước (Viện KHTCNN) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 (Hội nghị).

Tham dự Hội nghị có toàn thể đảng viên 03 Chi bộ thuộc Đảng ủy Viện KHTCNN. Đồng chí Lê Anh Tuấn, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng Bộ Bộ Nội vụ Bí thư Đảng ủy - Phó Viện trưởng Viện KHTCNN chủ trì Hội nghị. 

Đồng chí Lê Anh Tuấn Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện KHTCNN chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huyền Hạnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ 3 thay mặt BCH Đảng ủy Viện trình bày Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Đảng ủy Viện KHTCNN.Theo đó, trong năm 2020, Đảng ủy, Lãnh đạo Viện đã lãnh đạo các Chi bộ, đảng viên, quần chúng của Viện nêu cao ý thức gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên theo Chương trình công tác của Bộ, Chương trình công tác của Viện và các nhiệm vụ chính trị đột xuất mà lãnh đạo Bộ giao như hoàn thành nhiệm vụ “Nghiên cứu lý luận về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp”; trình Bộ trưởng ký ban hành Quyết định số 374/QĐ-BNV ngày 03/6/2020 phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ công chức, viên chức ngành Nội vụ giai đoạn 2020 – 2025; tiếp tục triển khai Biên soạn và xuất bản Lịch sử Chính phủ Việt Nam giai đoạn 1945 – 2015... Công tác nghiên cứu khoa học góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định, xây dựng chính sách, pháp luật của ngành Nội vụ. Công tác quản lý khoa học và công nghệ được triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tiến độ, chất lượng; công tác quản lý nội bộ, kế hoạch - tài chính, công tác thông tin - thư viện được duy trì thường xuyên, ổn định, định kỳ phục vụ các hoạt động chung của Viện.

Đồng chí Nguyễn Huyền Hạnh Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện KHTCNN trình bày Dự thảo Báo cáo tổng kết 

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2021, Đảng ủy tiếp tục lãnh đạo Viện và các tổ chức đoàn thể tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn theo kế hoạch và các nhiệm vụ đột xuất, đảm bảo hoàn thành khối lượng công việc đúng tiến độ; tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiểu quả công tác chính trị tư tưởng; tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng tổ chức, bộ máy; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; chỉ đạo sửa đổi, bổ sung ban hành các quy chế quản lý nội bộ trong Viện; tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối; tăng cường quản lý, phát triển đảng viên, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, coi trọng giám sát phòng ngừa, cảnh báo, giám sát việc thực hiện nguyên tắc sinh hoạt đảng, kiểm tra cấp ủy viên cùng cấp và kiểm tra dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên; Tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Viện trên các lĩnh vực nghiên cứu, tham mưu hoạch định chính sách trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với các đơn vị trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ...

Đồng chí Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng Viện KHTCNN phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị cũng được nghe nhiều ý kiến đóng góp của các đảng viên của 3 Chi bộ, đại diện Công đoàn Viện và Đoàn Thanh niên Viện; các ý kiến phát biểu tại Hội nghị đều nhất trí với nội dung báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2020 và cho rằng để đạt được những thành tích trong năm 2020 là nhờ được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng bộ Bộ Nội vụ, sự cố gắng và tinh thần trách nhiệm của Đảng ủy Viện đã đảm bảo duy trì sự đoàn kết nội bộ, phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trong Viện. Tuy nhiên, các ý kiến cũng cho rằng để hoàn thiện Báo cáo cần nêu bật một số nội dung như: những kết quả quan trọng đã đạt được trong năm 2020 như tổ chức thành công Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2021-2025; phần hạn chế, tồn tại và nguyên nhân cần bổ sung thêm, các giải pháp nêu ra cần thể hiện cụ thể hơn và bám sát vào những hạn chế, tồn tại. Ngoài ra, phần phương hướng nhiệm vụ thì cần nâng cao chất lượng sinh hoạt của các Chi bộ, nên phối hợp các chi bộ trong sinh hoạt chuyên đề, cần có quy chế phối hợp của lãnh đạo,…

Kết thúc Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Viện Lê Anh Tuấn biểu dương các đảng viên trong 03 Chi bộ đã nỗ lực thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng; đồng thời đánh giá cao và ghi nhận các ý kiến góp ý của các Chi bộ tại Hội nghị để rút kinh nghiệm, tổ chức triển khai các nhiệm vụ trong năm 2021 cũng như các năm tiếp theo. Ngoài ra, đồng chí mong rằng Đảng bộ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó và quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị với chất lượng cao, đảm bảo đúng tiến độ đã đề ra./.

Tin, ảnh: Đỗ Hồng