Video giới thiệu
Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 23.931.887

Khách Online : 42

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020

10:45 21/01/2020 | Lượt xem : 566

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 566

Ngày 20/01/2020, Đảng ủy Viện Khoa học tổ chức nhà nước (Viện KHTCNN) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 (Hội nghị).

Tham dự Hội nghị có toàn thể đảng viên từ 03 Chi bộ thuộc Đảng ủy Viện KHTCNN. Đồng chí Lê Anh Tuấn, Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện KHTCNN đã tới dự và chủ trì Hội nghị. 


Đồng chí Nguyễn Huyền Hạnh – Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ 3 trình bày Dự thảo Báo cáo tổng kết

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huyền Hạnh, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ 3 thay mặt BCH Đảng ủy Viện trình bày Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Đảng ủy Viện KHTCNN. Theo đó, trong năm 2019, Đảng ủy Viện KHTCNN đã triển khai kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và của Đảng bộ cấp trên, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, kế hoạch công tác, tích cực tham gia các hoạt động do Đảng bộ cấp trên tổ chức, lãnh đạo; thực hiện và chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đảng ủy Viện đã thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, đã lãnh đạo chính quyền và các đoàn thể thuộc Viện thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, hoạt động công tác đoàn thể, một số công việc đã hoàn thành và đạt chất lượng cao như phối hợp với Thành ủy Hà Nội hoàn thành Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị của thành phố Hà Nội (Đề án đã được Bộ Chính trị thông qua và ban hành Kết luận số 46-KL/TW ngày 19/4/2019); phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ triển khai Đề án Văn hóa Công vụ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tổ chức Hội thảo khoa học “Chiến lược thu hút, trọng dụng nhân tài trong khu vực công” phục vụ xây dựng Đề án “Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài”... Công tác nghiên cứu khoa học góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định, xây dựng chính sách, pháp luật của ngành Nội vụ. Công tác quản lý khoa học và công nghệ được triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tiến độ, chất lượng; công tác quản lý nội bộ, kế hoạch - tài chính, công tác thông tin - thư viện được duy trì thường xuyên, ổn định, định kỳ phục vụ các hoạt động chung của Viện.

 

Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Phó Viện trưởng Lê Anh Tuấn phát biểu tại Hội nghị

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2020, Đảng ủy phối hợp cùng lãnh đạo Viện và tổ chức đoàn thể tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn theo kế hoạch và các nhiệm vụ đột xuất, đảm bảo hoàn thành khối lượng công việc đúng tiến độ; tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng tổ chức, bộ máy; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; chỉ đạo sửa đổi, bổ sung ban hành các quy chế quản lý nội bộ trong Viện; tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối; tăng cường quản lý, phát triển đảng viên, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; tăng cường lãnh đạo công tác đoàn thể, nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn và Đoàn Thanh niên Viện, phối hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở...


Đồng chí Nguyễn Ngọc Vân – Đảng ủy viên Bộ Nội vụ, Viện trưởng phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị cũng được nghe nhiều ý kiến đóng góp của các đảng viên đại diện cho các Chi bộ, đại diện Công đoàn và Đoàn Thanh niên Viện; các ý kiến phát biểu tại Hội nghị đều nhất trí với nội dung báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2019 và cho rằng để đạt được những thành tích trong năm 2019 là nhờ được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng bộ Bộ Nội vụ, sự cố gắng và tinh thần trách nhiệm của Đảng ủy Viện đã đảm bảo duy trì sự đoàn kết nội bộ, phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trong Viện. Tuy nhiên, các ý kiến cũng cho rằng để hoàn thiện Báo cáo cần chỉnh sửa một số nội dung như: nêu rõ hơn về những kết quả quan trọng đã đạt được; phần hạn chế, tồn tại và nguyên nhân cần gia cố thêm, các giải pháp nêu ra cần thể hiện cụ thể hơn và bám sát vào những hạn chế, tồn tại. Ngoài ra, cần chỉnh sửa lại một số câu chữ, lỗi chính tả…

Kết thúc Hội nghị, Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy Lê Anh Tuấn biểu dương các đảng viên trong 03 Chi bộ đã nỗ lực thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng; đồng thời đánh giá cao và ghi nhận các ý kiến góp ý của các Chi bộ tại Hội nghị để rút kinh nghiệm, tổ chức triển khai các nhiệm vụ trong năm tiếp theo; ngoài ra đồng chí mong rằng Đảng bộ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó và quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị với chất lượng cao, đảm bảo đúng tiến độ đã đề ra.

                                                              Tin, ảnh: Đỗ Hồng

Tin khác