Video giới thiệu
Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 23.646.199

Khách Online : 18

Hội nghị tổng kết 5 năm hoạt động khoa học và công nghệ (2016-2020) và phương hướng hoạt động khoa học và công nghệ (2021-2025) của Bộ Nội vụ

12:23 16/05/2020 | Lượt xem : 23

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 23

Ngày 15/5/2020, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm hoạt động khoa học và công nghệ (2016-2020) và phương hướng hoạt động khoa học và công nghệ (2021-2025). PGS.TS. Triệu Văn Cường - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng khoa học Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn; các thành viên Hội đồng khoa học Bộ Nội vụ; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ cùng toàn thể lãnh đạo Viện Khoa học tổ chức nhà nước và lãnh đạo các phòng thuộc Viện. Hội nghị cũng vinh dự được đồng chí Lê Vĩnh Tân -Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đến dự, trao tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ trong 5 năm qua.

Thứ trưởng Triệu Văn Cường chủ trì tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường nhấn mạnh: trong thời gian qua Bộ Nội vụ luôn nhận thức rõ tầm quan trọng của khoa học, công nghệ trong việc tham mưu xây dựng chính sách, phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về tổ chức hành chính, công chức, công vụ... Các kết quả nghiên cứu đã góp phần quan trọng vào việc chuẩn bị luận cứ khoa học, cung cấp tư liệu, thông tin cho việc xây dựng chiến lược, chính sách, các văn bản pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ như Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2010, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Thanh niên (sửa đổi), Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); triển khai, chuẩn bị tổng kết Chương trình tổng thể cải cách nền hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020... Có được những những thành quả to lớn nêu trên, trước hết phải kể đến những nỗ lực, sự cố gắng không ngừng của các thế hệ cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức của Bộ Nội vụ.

TS. Nguyễn Huyền Hạnh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước trình bày Báo cáo tổng kết 5 năm hoạt động khoa học và công nghệ (2016-2020)  của Bộ Nội vụ

Hội nghị đã nghe bà Nguyễn Huyền Hạnh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước trình bày báo cáo tổng kết 5 năm hoạt động khoa học và công nghệ (2016-2020) và phương hướng, nhiệm vụ khoa học và công nghệ (2016-2020) của Bộ Nội vụ. Báo cáo đánh giá rõ những kết quả đã đạt được, những hạn chế còn tồn tại trong công tác quản lý khoa học cũng như việc triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ Nội vụ. Trong giai đoạn 2016-2020, các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ đã chủ trì thực hiện 06 nhiệm vụ khoa học và công nghệ độc lập cấp Quốc gia, tổ chức triển khai 82 đề tài khoa học cấp Bộ, 20 dự án điều tra khảo sát.. Nhìn chung, các chương trình, đề tài khoa học cấp Bộ được triển khai bám sát các Chiến lược, Kế hoạch, Chương trình hành động của Chính phủ, của Bộ Nội vụ, thể hiện rõ những định hướng đề ra trong Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành Nội vụ giai đoạn 2015-2025.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã đóng góp rất nhiều ý kiến và tham luận về những nội dung như: Thực trạng cải cách hành chính - Định hướng nghiên cứu trong thời gian tới; Thực trạng công tác nghiên cứu khoa học của Học viện Hành chính Quốc gia và Định hướng nghiên cứu trong thời gian tới; Một số vấn đề về nghiên cứu khoa học và công nghệ tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội… Các tham luận cũng đã chỉ rõ thực trạng  công tác nghiên cứu khoa học của các đơn vị hiện nay, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng của các sản phẩm nghiên cứu khoa học. Ngoài ra, một số ý kiến cũng cho rằng trong thời gian tới Bộ Nội vụ cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: Đề xuất những định hướng nghiên cứu cơ bản, tổng thể hơn về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước từ nay đến năm 2030; nghiên cứu các vấn đề thực tiễn gắn với việc tham mưu xây dựng các chính sách; cần tăng cường nguồn kinh phí cho các hoạt động nghiên cứu khoa học để nâng cao chất lượng các công trình nghiên cứu; cần có chế tài mạnh hơn trong xử lý việc để nợ đọng các đề tài, có thể mạnh dạn thanh lý hợp đồng nếu quá hạn vì các nghiên cứu luôn phải đảm bảo tính thời sự…

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho PGS. TS. Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ và TS. Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã có thành tích trong hoạt động nghiên cứu khoa học

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân tặng bằng khen cho 2 đơn vị có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học và công nghệ trong 5 năm

Đồng chí Lê Vĩnh Tân trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho một số cá nhân có thành tích đóng góp cho hoạt động khoa học và công nghệ

Tại Hội nghị cũng tiến hành công bố Quyết định số 329/QĐ-BNV ngày 12/5/2020 về việc kiện toàn Hội đồng khoa học của Bộ Nội vụ. Đồng thời công bố Quyết định khen thưởng thành tích cho 2 tập thể là Viện Khoa học tổ chức nhà nước và Học viện Hành chính quốc gia, cùng 13 cá nhân do có thành tích xuất sắc và đóng góp to lớn cho hoạt động khoa học công nghệ của Bộ Nội vụ trong 5 năm từ 2016-2020.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ trong thời gian qua. Bộ trưởng cũng ghi nhận vai trò, sự đóng góp của Viện Khoa học tổ chức nhà nước với tư cách là đơn vị nghiên cứu đầu ngành về khoa học tổ chức và tổ chức nhà nước và là cơ quan tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ. Trong thời gian tới, Bộ trưởng yêu cầu cần tiếp tục triển khai và thực hiện tốt Chiến lược phát triển Khoa học và Công nghệ ngành Nội vụ (2015-2025), chuẩn bị việc tổng kết Chiến lược; quan tâm đầu tư, nâng cao hơn nữa chất lượng và tiến độ thực hiện các sản phẩm khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ; khắc phục triệt để việc nợ đọng các đề tài, chương trình, dự án; tiếp tục đầu tư và tập trung hơn nữa nghiên cứu những vấn đề lý luận về khoa học tổ chức, khoa học tổ chức nhà nước, chuẩn bị cơ sở lý luận cho việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nói chung và việc thiết kế các cơ quan của bộ máy hành chính nhà nước nói riêng. Đồng thời cần đẩy mạnh việc nghiên cứu, tổng kết thực tiễn hoạt động tổ chức nhà nước, hoạt động quản lý nhà nước của Bộ và ngành Nội vụ trên các lĩnh vực để rút ra các kinh nghiệm; tăng cường việc đặt hàng từ các vụ chức năng tham mưu hoạch định chính sách với các cơ quan nghiên cứu khoa học để kịp giải quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn. Qua đó, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, cách làm, nâng cao hơn nữa hiệu quả thực hiện và tạo ra những nét mới, nét đột phá trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ trên các lĩnh vực.

Quang cảnh Hội nghị

Một số hình ảnh các đại biểu tham quan gian triển lãm các ấn phẩm, kết quả nghiên cứu khoa học của Bộ Nội vụ:

                         Tin, ảnh: Anh Ngọc, Ánh Nguyệt