Video giới thiệu
Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 23.646.193

Khách Online : 19

Hội nghị tập huấn “Đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ công chức nữ trong cơ quan hành chính nhà nước”

14:42 02/12/2019 | Lượt xem : 501

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 501

Trong khuôn khổ Dự án “Điều tra thực trạng quản lý và sử dụng đội ngũ CBCC nữ trong các cơ quan hành chính nhà nước” ngày 29/11/2019,  Viện Khoa học tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ đã phối hợp với Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị tập huấn điều tra cho một số Sở, ngành và một số đơn vị hành chính cấp huyện, xã thuộc tỉnh Hà Giang. TS. Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước cùng Phó Trưởng Ban Thường trực Hoàng Hải Lý đồng chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội  nghị, về phía Hà Giang có đại diện lãnh đạo và một số chuyên viên Ban tổ chức - Nội vụ; đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác tổ chức cán bộ thuộc 08 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; đại diện lãnh UBND của 03 huyện thuộc tỉnh Hà Giang; đại diện lãnh đạo và chuyên viên Phòng Nội vụ của 03 huyện; đại diện lãnh đạo UBND của 09 xã thuộc 03 huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Giang. Về phía Viện Khoa học tổ chức nhà nước có đại diện Lãnh đạo Viện, nhóm nghiên cứu thực hiện Dự án của Viện khoa học tổ chức nhà nước.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, TS Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng Viện khoa học tổ chức nhà nước nêu rõ: Trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, đặc biệt là trong thời kỳ thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, phụ nữ Việt Nam, trong đó có đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) nữ đã và đang tiếp tục có những đóng góp vô cùng to lớn. Nhận thức và đánh giá đúng vị trí, vai trò và đóng góp to lớn của phụ nữ Việt Nam, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác phụ nữ, đặc biệt là vấn đề xây dựng, quản lý CBCC nữ trong các cơ quan hành chính nhà nước. Điều đó được thể hiện thông qua việc ban hành các văn bản, chính sách liên quan tới nhóm đối tượng này. Tuy nhiên, nhìn tổng thể, hiện nay đội ngũ CBCC nữ chưa đảm bảo mục tiêu cả về số lượng và chất lượng. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến những hạn chế này, cần phải điều tra, khảo sát. Cuộc điều tra phục vụ cho việc đánh giá đúng thực trạng quản lý và sử dụng đội ngũ CBCC nữ trong các cơ quan hành chính nhà nước, làm cơ sở cho việc đề xuất các chính sách liên quan đến CBCC nữ. Việc tổ chức Hội nghị tập huấn là nhằm quán triệt mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của việc điều tra và hướng dẫn xây dựng báo cáo và trả lời phiếu trưng cầu ý kiến về đánh giá thực trạng quản lý và sử dụng đội ngũ CBCC nữ trong các cơ quan hành chính nhà nước .


TS. Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện thành viên nhóm nghiên cứu đã lần lượt trao đổi, hướng dẫn đại biểu cách xây dựng báo cáo đánh giá thực trạng quản lý và sử dụng đội ngũ CBCC nữ trong các cơ quan hành chính nhà nước và trả lời phiếu điều tra khảo sát ý kiến. Các đại biểu dự tập huấn đã trao đổi, thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm, giải pháp thiết thực để khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai báo cáo và lấy phiếu khảo sát tại các cơ quan, đơn vị.


Bà Nguyễn Thị Hiền Lương - Phó trưởng ban Tổ chức - Nội vụ

thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang phát biểu tại Hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị cũng đã trao đổi, tọa đàm, đưa ra quan điểm, đánh giá về chế độ, chính sách dành cho CBCC nữ tại tỉnh Hà Giang, những khó khăn hạn chế mà người cán bộ công chức nữ phải đối diện. Bên cạnh những đặc điểm chung, CBCC nữ tỉnh Hà Giang còn chịu sự ảnh hưởng của yếu tố vùng miền, đặc điểm dân tộc, địa lý của địa phương. Do đó, ở nhiều xã, số lượng CBCC nữ ít hơn nam. Ở những cấp cao hơn như cấp huyện và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, số lượng CBCC nữ tương đối đồng đều so với nam. Nữ CBCC được quan tâm, phát huy năng lực, sở trường của cá nhân, do đó, nhiều nữ CBCC giữ những vị trí lãnh đạo chủ chốt, trưởng phó các đơn vị cấp phòng. Nhiều ý kiến nhận định rằng: Đảng và nhà nước đã có nhiều chế độ chính sách quan tâm đến người phụ nữ, vấn đề tỷ lệ ở một số nơi có thể còn thấp là do ở khâu thực hiện. Nơi nào thực hiện tốt về bình đẳng giới, quan tâm công tác phát triển nữ CBCC thì ở đó người phụ nữ có khả năng đảm nhận những vị trí lãnh đạo quan trọng, và ngược lại, nơi nào tồn tại định kiến giới, người phụ nữ cần rất phải tự nỗ lực để phấn đấu và khẳng định mình. Bởi vậy, theo các đại biểu tham dự hội nghị, vấn đề quan trọng là đi vào đánh giá khâu thực hiện chính sách, đồng thời, cũng đề xuất bổ sung, sửa đổi một số chính sách cho phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý và vị trí việc làm của người phụ nữ như độ tuổi, chế độ chính sách trong đào tạo, luân chuyển, thi đua, khen thưởng….


Quang cảnh Hội nghị tập huấn

Kết thúc Hội nghị tập huấn, TS Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng Viện khoa học tổ chức nhà nước đánh giá cao các ý kiến trao đổi của các đại biểu tham dự và sự phối hợp chặt chẽ, có kết quả của Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh Hà Giang, đồng thời hy vọng sau Hội nghị tập huấn này các đại biểu sẽ có thêm thông tin, kiến thức, kỹ năng, từ đó vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong công tác báo cáo và lấy ý kiến khảo sát tại đơn vị mình./.

Kim Liên