Video giới thiệu

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 25.050.245

Khách Online : 19

Hội nghị Hội đồng khoa học Bộ Nội vụ: Tổng kết hoạt động KH&CN năm 2021 và phương hướng hoạt động KH&CN năm 2022 của Bộ Nội vụ

09:39 29/12/2021 | Lượt xem : 449

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 449

Ngày 27/12/2021, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị Hội đồng khoa học Bộ Nội vụ (Hội nghị) nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động KH&CN năm 2021 và phương hướng hoạt động khoa học, công nghệ năm 2022 Bộ Nội vụ. PGS.TS. Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng khoa học Bộ Nội vụ tham dự và chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các Ủy viên Hội đồng khoa học Bộ Nội vụ, các đại biểu là lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, lãnh đạo Viện Khoa học tổ chức nhà nước.

PGS.TS. Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng khoa học phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, TS. Lê Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã báo cáo Kết quả hoạt động KH&CN năm 2021 và phương hướng hoạt động KH&CN năm 2022 của Bộ Nội vụ. Theo đó, Kế hoạch hoạt động KH&CN trong năm 2021 đã đạt được những kết quả cụ thể trên nhiều mặt. Công tác quản lý khoa học đã có nhiều đổi mới, cơ quan đầu mối quản lý hoạt động KH&CN của Bộ Nội vụ đã tham mưu trình lãnh đạo Bộ ký ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý hoạt động KH&CN của Bộ, điều chỉnh quy định về xếp loại nhiệm vụ KH&CN làm căn cứ nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ.

Việc quản lý các nhiệm vụ KH&CN theo một quy trình chặt chẽ, thống nhất từ khâu xác định danh mục, đến nghiệm thu cơ sở, nghiệm thu chính thức. 100% các nhiệm vụ KH&CN sau khi nghiệm thu đề được chuyển giao tới các đơn vị quản lý chức năng trước khi công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ. Tư vấn, trình lãnh đạo Bộ ký Quyết định bổ nhiệm chủ nhiệm đề tài và ký Hợp đồng đối với 04 nhiệm vụ (trong số 23 nhiệm vụ thuộc chương trình trọng điểm) thực hiện năm 2021. Đã nghiệm thu và chuẩn bị nghiệm thu chính thức 04 đề tài thuộc Chương trình.

Bên cạnh đó, tiếp tục duy trì vận hành Cơ sở dữ liệu KH&CN của Bộ Nội vụ, thường xuyên cập nhật thông tin kết quả các nhiệm vụ KH&CN đã nghiệm thu; đồng thời, thường xuyên cập nhật danh sách các chuyên gia, nhà khoa học; các hội đồng nghiệm thu phục vụ công tác quản lý khoa học và nhu cầu khai thác, tham khảo các kết quả nghiên cứu khoa học phục vụ nhiệm vụ chuyên môn cũng như quản lý nhà nước của các công chức, viên chức Bộ Nội vụ.

TS. Lê Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước báo cáo kết quả hoạt động KH-CN năm 2021 và phương hướng hoạt động KH-CN năm 2022

Công tác quản lý, phối hợp và điều phối giữa cơ quan đầu mối quản lý KH&CN Bộ Nội vụ với các đầu mối KH&CN của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ trong công tác triển khai, thực hiện nhiệm vụ KH&CN được duy trì và đổi mới như: Tổ chức giao ban với các chủ nhiệm đề tài năm 2021, hướng dẫn triển khai, ký cam kết tiến độ hoàn thành, nghiệm thu theo tiến độ đối với các chủ nhiệm đề tài, định kỳ báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ KH&CN…

Về triển khai các hoạt động KH&CN, trong năm 2021 các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ đã tích cực triển khai thực hiện nhiều hoạt động KH&CN với 39 đề tài, dự án (trong đó 20 đề tài khoa học cấp Bộ, 02 đề tài khoa học cấp tỉnh và 07 dự án điều tra, khảo sát cấp Bộ); đã tổ chức nghiệm thu chính thức 13 đề tài cấp Bộ và 03 dự án cấp Bộ; tổ chức nghiệm thu cơ sở 19 đề tài và 07 dự án cấp Bộ. Trong năm đã giải quyết dứt điểm tình trạng nợ đọng những nhiệm vụ KH-CN từ năm 2020 trở về trước. Đã tổ chức 24 hội thảo, tọa đàm trong nước và quốc tế.

TS. Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước phát biểu tại Hội nghị

Ngoài ra, các đơn vị trực thuộc Bộ còn triển khai thực hiện nhiều đề tài khoa học cấp cơ sở (cấp Học viện, cấp Viện, cấp Trường) và các đề tài khoa học của sinh viên. Công chức, viên chức của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ đã tích cực viết bài và đăng trên Tạp chí Tổ chức nhà nước; Tạp chí Quản lý nhà nước, Tạp chí Khoa học nội vụ và một số tạp chí, chuyên san nghiên cứu khoa học, Trang thông tin điện tử trong và ngoài Bộ; viết báo cáo tham luận, tham dự các hội thảo khoa học trong và ngoài nước; biên dịch sách, tài liệu, tư liệu nghiệp vụ;… và các hoạt động thông tin khoa học khác.

PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội phát biểu tại Hội nghị

Các khoa, phân viện,… của các đơn vị trực thuộc Bộ còn tổ chức nhiều cuộc hội nghị và các buổi thảo luận chuyên đề, sinh hoạt khoa học khác; biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ công tác giảng dạy và đào tạo: các đơn vị giảng dạy của Bộ như Học viện Hành chính Quốc gia, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã biên soạn nhiều giáo trình, chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng, sổ tay tình huống phục vụ giảng dạy, tập bài giảng phục vụ công tác giảng dạy và đào tạo của Trường, Học viện.

Để chuẩn bị cho công tác năm 2022, cơ quan đầu mối quản lý hoạt động KH&CN của Bộ đã tổ chức triển khai đến các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ đăng ký đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2022, Hội đồng tư vấn rà soát và để thống nhất danh mục trình Lãnh đạo Bộ ký Quyết định phê duyệt. Theo đó, danh mục các nhiệm vụ KH-CN năm 2022 gồm 12 đề tài khoa học cấp Bộ (trong đó có 02 đề tài thực hiện theo phương thức tuyển chọn) và 04 dự án khảo sát, điều tra cấp bộ; đã tổ chức họp xét duyệt 12 thuyết minh đề tài KH&CN để hoàn thiện hồ sơ Báo cáo kế hoạch ngân sách năm 2022 của Bộ gửi Bộ KH&CN. Lãnh đạo Bộ đã ký Quyết định phê duyệt kết quả xét chọn, tuyển chọn các nhiệm vụ KH-CN năm 2022 của Bộ Nội vụ.

TS. Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ phát biểu tại Hội nghị

Bên cạnh các kết quả đã đạt được, báo cáo cũng nêu lên một số hạn chế, vướng mắc trong việc xác định nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của các đơn vị vẫn chưa được cải thiện. Một số đơn vị trực thuộc Bộ đăng ký đề xuất nhiều nhiệm vụ nhưng đa phần các nhiệm vụ khoa học chưa phù hợp, chưa gắn với nhu cầu của thực tiễn quản lý; nhiều trường hợp còn hạn chế trong việc xác định đối tượng, phạm vi nghiên cứu; vấn đề nghiên cứu chưa thật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và của Bộ;…; việc ứng dụng kết quả của các nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ vào thực tiễn còn chưa đáp ứng được mong đợi; việc phổ biến, tuyên truyền, quảng bá các kết quả nghiên cứu của các nhiệm vụ khoa học cấp bộ nhằm truyền tải, nhân rộng tri thức khoa học đến với các công chức, viên chức trong Bộ cũng như bên ngoài còn hạn chế; kinh phí đầu tư cho các hoạt động nghiên cứu KH&CN còn hạn chế, số lượng đề tài cấp Bộ được phê duyệt triển khai hàng năm còn ít so với nhu cầu nghiên cứu thực tiễn phục vụ quản lý nhà nước của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ. Kinh phí thực tế dành cho triển khai nghiên cứu của mỗi đề tài hằng năm tuy có tăng hơn những năm trước (do số lượng đề tài ít hơn), nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu nghiên cứu khảo sát thực tiễn để có những luận cứ khoa học cho những đề xuất giải pháp kiến nghị, điều đó đã ảnh hưởng đến chủ nhiệm đề tài cũng như chất lượng nghiên cứu. Mặt khác, do tình hình dịch bệnh kéo dài, việc tổ chức một số hoạt động KH&CN phải lùi tiến độ (hội thảo, họp Hội đồng KH&CN, Hội đồng nghiệm thu; việc khảo sát thực tế của các nhiệm vụ KH&CN…).

Hội nghị thống nhất báo cáo phương hướng hoạt động KH&CN năm 2022 của Bộ Nội vụ với các nhiệm vụ trọng tâm như: triển khai các nhiệm vụ thuộc chương trình trọng điểm cấp Bộ thực hiện trong năm 2022; vận hành, thường xuyên cập nhật Cơ sở dữ liệu KH&CN của Bộ Nội vụ; tăng cường công tác thông tin, phổ biến và chuyển giao kết quả nghiên cứu thông qua các hình thức đa dạng và triển khai sớm việc xây dựng Danh mục nhiệm vụ KH&CN năm 2023.

Tại Hội nghị, trên cơ sở đề nghị của Thứ trưởng Triệu Văn Cường, các thành viên Hội đồng khoa học Bộ đã thảo luận và đưa ra các ý kiến về hoạt động KH&CN tại đơn vị mình cũng như, phân tích, làm rõ những nguyên nhân hạn chế, vướng mắc trong hoạt động KH&CN của Bộ năm 2021; các ý kiến tập trung vào việc nâng cao chất lượng của các sản phẩm khoa học, gắn kết giữa cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước với nhiệm vụ và thụ hưởng kết quả nghiên cứu; thực hiện nghiêm túc Quy chế quản lý hoạt động KH&CN; xác định và phân loại các nhiệm vụ khoa học công nghệ để phân bổ cho các đơn vị phù hợp,…

Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, PGS.TS Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng khoa học Bộ Nội vụ đánh giá cao ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng, đồng thời yêu cầu cơ quan đầu mối quản lý hoạt động KH&CN của Bộ (Viện KHTCNN) tiếp thu các ý kiến của Hội đồng để hoàn thiện dự thảo Báo cáo. Đồng thời, đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quan tâm đầu tư hơn nữa cơ sở vật chất nhằm thực hiện nghiên cứu khoa học đạt hiệu quả cao; phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa đơn vị quản lý nhà nước với đơn vị nghiên cứu khoa học nhằm tận dụng kinh nghiệm quản lý, dữ liệu quản lý cho công tác nghiên cứu./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Bà Nguyễn Bích Thủy, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính phát biểu tại Hội nghị


Bà Nguyễn Thị Nga, Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước phát biểu tại Hội nghị

TS. Dương Quang Tung, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước phát biểu tại Hội nghị

TS. Đinh Duy Hòa, Nguyên Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ phát biểu tại Hội nghị

PGS. TS. Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu tại Hội nghị

Tin, ảnh: Đỗ Hồng