Video giới thiệu

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 25.173.655

Khách Online : 11

Hội nghị Hội đồng khoa học Bộ Nội vụ

16:58 18/05/2022 | Lượt xem : 237

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 237

Ngày 18/5/2022, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị Hội đồng khoa học Bộ Nội vụ nhằm sơ kết, đánh giá hoạt động khoa học, công nghệ (KHCN) 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động khoa học, công nghệ 6 tháng cuối năm 2022 của Bộ Nội vụ. PGS.TS Triệu Văn Cường - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng khoa học Bộ, chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các thành viên Hội đồng khoa học Bộ Nội vụ, đại diện lãnh đạo các đơn vị quản lý khoa học của các đơn vị trực thuộc Bộ, lãnh đạo Viện Khoa học tổ chức nhà nước và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Viện.

PGS.TS Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng khoa học Bộ phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tại Hội nghị, TS. Nguyễn Huyền Hạnh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã trình bày Báo cáo tình hình hoạt động khoa học và công nghệ 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động khoa học, công nghệ 6 tháng cuối năm 2022 của Bộ Nội vụ. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2022, các hoạt động KHCN của Bộ nội vụ đã có những kết quả đáng ghi nhận. Công tác quản lý khoa học ngày càng đi vào nề nếp từ khâu xác định nhiệm vụ, giao nhiệm vụ, quản lý thực hiện, nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN và chuyển giao, ứng dụng vào thực tiễn các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ. Các tổ chức khoa học trực thuộc Bộ đã tích cực triển khai các hoạt động KHCN, đặc biệt một số đơn vị đã có những thành tích nổi bật. Cụ thể: Học viện Hành chính Quốc gia đã tích cực và trúng tuyển 02 đề tài khoa học cấp quốc gia thực hiện trong giai đoạn 2022 - 2025; tổng số đề tài, dự án khoa học cấp Bộ được triển khai và tiếp tục thực hiện là 12 đề tài, 04 dự án điều tra khảo sát, 06 đề tài thuộc chương trình trọng điểm cấp Bộ, 01 chương trình cấp Bộ; Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính (Học viện Hành chính Quốc gia) gửi hồ sơ tham gia xét chọn đề tài khoa học cấp tỉnh năm 2022 - 2023 với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn; các đơn vị thuộc Bộ còn triển khai thực hiện 28 đề tài khoa học cấp cơ sở được phê duyệt và các đề tài khoa học của sinh viên. Đồng thời, tổ chức 18 cuộc hội thảo, tọa đàm trong nước và quốc tế; các khoa, phân viện,… của các đơn vị trực thuộc Bộ còn tổ chức nhiều hội thảo và các buổi thảo luận chuyên đề, sinh hoạt khoa học khác. Các giảng viên, nghiên cứu viên của Học viện Hành chính Quốc gia, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã tích cực viết và được công bố nhiều bài báo khoa học trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, các công chức, viên chức của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ đã tích cực viết bài và đăng trên Tạp chí Tổ chức nhà nước, Tạp chí Quản lý nhà nước, Tạp chí Khoa học Nội vụ. Nhìn chung, hầu hết các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ cho đến nay không còn tình trạng nợ đọng đề tài.

Tuy nhiên, Báo cáo cũng chỉ ra một số hạn chế, vướng mắc còn tồn tại trong hoạt động KHCN của Bộ, cụ thể như: việc xác định nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của các đơn vị vẫn chưa được cải thiện. Các đầu mối quản lý khoa học của các đơn vị trực thuộc Bộ chưa phát huy vai trò trong việc rà soát, lựa chọn từ những đề xuất của các cá nhân, chưa có sự trao đổi thống nhất với lãnh đạo đơn vị, do đó đa phần các nhiệm vụ xác định chưa phù hợp, chưa gắn với nhu cầu của thực tiễn quản lý của Bộ; việc ứng dụng kết quả của các nhiệm vụ KHCN cấp Bộ vào thực tiễn còn hạn chế; việc phổ biến, tuyên truyền, quảng bá các kết quả nghiên cứu của các nhiệm vụ khoa học cấp bộ nhằm truyền tải, nhân rộng tri thức khoa học đến với các công chức, viên chức trong Bộ cũng như bên ngoài còn hạn chế; kinh phí đầu tư cho hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ còn hạn chế…

TS Nguyễn Huyền Hạnh, Phó Viện trưởng Viện KHTCNN trình bày dự thảo Báo cáo tại Hội nghị

Trong 6 tháng cuối năm 2022, hoạt động KHCN của Bộ sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như đôn đốc và tổ chức nghiệm thu các nhiệm vụ KHCN thực hiện trong năm 2022 đúng thời hạn và có chất lượng; trình lãnh đạo Bộ ban hành Quyết định phê duyệt kết quả xét chọn, tuyển chọn nhiệm KHCN năm 2023 và hướng dẫn các chủ nhiệm, tổ chức chủ trì nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện thuyết minh để tiến hành ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ trong đầu năm 2023; triển khai thực hiện Quy chế quản lý hoạt động KHCN của Bộ Nội vụ; triển khai tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ nghiên cứu khoa học cho cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Nội vụ năm 2022; vận hành Cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ. Đảm bảo việc nhập liệu hệ thống cơ sở dữ liệu về KHCN của Bộ Nội vụ được cập nhật thường xuyên; tăng cường công tác thông tin, phổ biến và chuyển giao kết quả nghiên cứu thông qua các hình thức: phục vụ xây dựng chủ trương, chính sách, văn bản pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành; tổ chức các hội nghị, hội thảo; xuất bản các ấn phẩm; đăng tải các bài viết trên các tạp chí chuyên ngành; phổ biến tuyên truyền, quảng bá trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, Trang thông tin điện tử của Viện Khoa học tổ chức nhà nước; hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức…

PGS.TS Nguyễn Minh Phương nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội phát biểu tại Hội nghị

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Nguyễn Thị Bích Thủy phát biểu tại Hội nghị

TS. Nguyễn Đăng Quế, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu tại Hội nghị

Bên cạnh đó, các thành viên Hội đồng khoa học đều đánh giá hoạt động KHCN 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2022 của Bộ Nội vụ đã được chuẩn bị công phu, tổng hợp được tương đối đầy đủ kết quả và tiến độ triển khai các nhiệm vụ KHCN của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ. Trong 6 tháng đầu năm hoạt động quản lý khoa học đã có nhiều chuyển biến mới như tiến độ thực hiện đề tài nhanh hơn, chấm dứt tình trạng nợ đọng đề tài, quy trình quản lý khoa học được thực hiện chặt chẽ hơn. Qua đó cho thấy, Viện Khoa học tổ chức nhà nước, đơn vị đầu mối giúp Bộ trưởng quản lý thống nhất các hoạt động KHCN của Bộ đã bám sát và nắm bắt được tình hình triển khai nghiên cứu khoa học của từng đơn vị, chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế, vướng mắc còn tồn đọng…

Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Triệu Văn Cường đánh giá cao ý kiến xây dựng của các thành viên Hội đồng, đồng thời yêu cầu Viện Khoa học tổ chức nhà nước tiếp thu các ý kiến của Hội đồng, hoàn thiện báo cáo. Thứ trưởng cũng đề nghị Viện Khoa học tổ chức nhà nước tiếp tục triển khai kế hoạch hoạt động KHCN theo chương trình, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022. Ngoài ra Viện cần chủ động phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Nội vụ nghiên cứu đề xuất các nguồn kinh phí phục vụ cho nghiên cứu khoa học; chú trọng việc lựa chọn các đề tài cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, tránh tình trạng trùng lắp với các đề tài đã được thực hiện./.

Tin và ảnh: Đỗ Hồng