Video giới thiệu
Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 23.931.901

Khách Online : 37

Hội nghị công chức, viên chức Viện Khoa học tổ chức nhà nước năm 2020

15:31 19/12/2020 | Lượt xem : 692

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 692

Ngày 18/12/2020, tại Trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2020 (Hội nghị).

Ông Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước và bà Đỗ Thị Thu Hằng, Chủ tịch Công đoàn Viện Khoa học tổ chức nhà nước đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có ông Vũ Đăng Minh, Chánh Văn Phòng Bộ - Chủ tịch Công đoàn Bộ Nội vụ và toàn thể lãnh đạo, viên chức và người lao động của Viện.

Ông Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng Viện KHTCNN phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo Tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021 của Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ và Báo cáo công tác Thanh tra nhân dân năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021.

Ông  Lê Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện KHTCNN trình bày dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021

Theo Báo cáo, năm 2020, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ, sự quyết tâm, nỗ lực đoàn kết của toàn thể lãnh đạo, viên chức và người lao động, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã chủ động, tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cụ thể: Viện đã phối hợp với Sở Nội vụ Đà Nẵng thực hiện Đề án Thí điểm chính quyền đô thị của Thành phố Đà Nẵng; hoàn thành nhiệm vụ “Nghiên cứu lý luận về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp”; tổ chức thành công Hội thảo: “Bộ Nội vụ - 75 năm xây dựng và phát triển”; tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống của Viện Khoa học tổ chức nhà nước; tiếp tục triển khai Biên soạn và xuất bản Lịch sử Chính phủ Việt Nam giai đoạn 1945 - 2015; trình Bộ trưởng ký ban hành Quyết định số 374/QĐ-BNV ngày 03/6/2020 phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ công chức, viên chức ngành Nội vụ giai đoạn 2020 - 2025; tổ chức xây dựng Tài liệu bồi dưỡng và tổ chức 01 lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ công chức của Bộ Nội vụ năm 2020; tham gia các Tổ biên tập và góp ý kiến dự thảo nghị định, thông tư, và dự thảo các đề án, quyết định, quy chế khác,…Tập thể công chức, viên chức và người lao động của Viện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp tốt trong triển khai và hoàn thành các nhiệm vụ công tác như nghiên cứu khoa học, quản lý khoa học; kế hoạch, tài chính; thông tin khoa học; hành chính quản trị… kết quả có những cải tiến theo chiều hướng tích cực cả về nội dung và chất lượng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong năm 2020, Viện cũng còn một số hạn chế còn tồn tại như: Một số công việc, triển khai đề tài, dự án đôi khi vẫn còn chậm tiến độ; trách nhiệm, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của một bộ phận viên chức, người lao động chưa cao, vẫn còn vi phạm; trình độ năng lực của một số viên chức còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu công việc; cơ chế tài chính triển khai các công việc của Viện vẫn còn chậm, chưa phục vụ tốt hoạt động chuyên môn của Viện; một số quy chế, quy định nội bộ chưa được sửa đổi, hoàn thiện kịp thời; việc gửi báo cáo định kỳ của một số đơn vị chưa được thực hiện đầy đủ.

Ông Vũ Đăng Minh, Chánh Văn Phòng Bộ - Chủ tịch Công đoàn Bộ Nội vụ phát biểu ý kiến

Trên cơ sở những kết quả, thành tích đã đạt được, Dự thảo Báo cáo đã xác định phương hướng và các nhiệm vụ cụ thể trọng tâm trong năm 2020. Đồng thời, đưa ra các giải pháp thực hiện như: Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Viện, lãnh đạo đơn vị thuộc Viện trong việc triển khai các đề tài, dự án; tiếp tục bổ sung, kiện toàn viên chức quản lý, nhân sự các đơn vị thuộc Viện; các đơn vị chủ động bám sát Chương trình công tác năm 2021 triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tài chính – kế toán phục vụ chung hoạt động của Viện; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện Văn hóa công vụ tại Viện; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tạo điều kiện để các viên chức trẻ tham gia nghiên cứu khoa học và các công việc khác của Viện.

Bà Trần Thị Vân, Chánh Văn phòng trình bày Báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ năm 2020

Ông Nguyễn Văn Thảo, Trưởng ban Thanh tra nhân dân báo cáo kết quả thanh tra nhân dân năm 2020

Công tác thực hiện Quy chế dân chủ và Thanh tra nhân dân của Viện trong năm 2020 cũng đã đạt được những kết quả tích cực. Các thông tin được thông báo đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạch. Mọi thắc mắc, phản ánh của công chức, viên chức và người lao động đều được quan tâm, giải quyết, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo. Nội bộ đoàn kết, tư tưởng ổn định, cá nhân gắn bó với tập thể cơ quan, đơn vị. Từ đó, củng cố niềm tin của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị tiếp tục nỗ lực phấn đấu làm việc, góp phần tích cực vào việc xây dựng cơ quan, đơn vị và tổ chức đoàn thể ngày càng vững mạnh.

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị của Viện, đại diện Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên Viện đã thảo luận, đóng góp ý kiến tập trung vào một số nội dung như: Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu và quản lý khoa học; sắp xếp, kiện toàn tổ chức và nhân sự; ứng dụng công nghệ thông tin; quản trị nội bộ, cơ chế tài chính, hoạt động hợp tác quốc tế và biện pháp nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ công chức, viên chức và người lao động, công tác bồi dưỡng chuyên môn cho các viên chức trẻ…

Thay mặt lãnh đạo Viện, Ông Tạ Ngọc Hải, Phó Viện trưởng đã công bố các quyết định khen thưởng công chức, viên chức đạt các danh hiệu thi đua trong năm 2020.

Tiếp sau phần tổng kết công tác năm 2020, Bà  Đỗ Thị Thu Hằng, Chủ tịch Công đoàn Viện đã phát động phong trào thi đua, kêu gọi toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Viện quyết tâm đoàn kết, phấn đấu, nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị của cơ quan và tổ chức đoàn thể trong năm 2021.

Bà Đỗ Thị Thu Hằng, Chủ tịch Công đoàn phát động phong trào thi đua năm 2021

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Ông Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng tiếp thu cảm ơn ý kiến góp của Chánh Văn Phòng Bộ, cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Lãnh đạo Bộ, sự phối hợp của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ. Đồng thời, thay mặt toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Viện hứa sẽ tiếp tục khẳng định và phát huy vai trò là cơ quan nghiên cứu đầu ngành về khoa học tổ chức, tổ chức nhà nước, tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cung cấp những luận cứ lý luận khoa học và thực tiễn giúp Lãnh đạo Bộ Nội vụ nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học, phục vụ có hiệu quả công tác quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ đa ngành, đa lĩnh vực. Nhân dịp năm cũ sắp qua năm mới sắp tới 2021, Viện trưởng Nguyễn Ngọc Vân chúc các quý vị đại biểu cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động Viện Khoa học tổ chức nhà nước một năm mới hạnh phúc, sức khỏe và thành công trong công tác./.

Tin, ảnh: Đỗ Hồng

Tin khác