Một số điểm đáng chú ý tại Thông tư 05/2021/TT-BNV

17:53 27/08/2021 | Lượt xem : 164

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 164

Ngày 12/8/2021, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 5/2021/TT-BNV về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Theo đó, Sở Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có nhiệm vụ và quyền hạn như sau: trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành các quyết định thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án và chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về ngành, lĩnh vực nội vụ trên địa bàn cấp tỉnh; tổng hợp cơ cấu ngạch công chức của cơ quan, tổ chức thuộc Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;…

Ngoài ra, trường hợp không thành lập chi cục và tổ chức tương đương chi cục trực thuộc Sở Nội vụ thì Sở Nội vụ thực hiện các nhiệm vụ sau đây: Tổ chức phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở đáp ứng đủ tiêu chí thành lập phòng theo quy định của pháp luật hoặc giao một phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở thực hiện nhiệm vụ về ngành, lĩnh vực đó; Tổ chức lại Trung tâm Lưu trữ lĩnh vực cấp tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở theo đúng quy định;…

Tải Thông tư tại đây: thong-tu-5-2021-tt-bnv.pdf

Nguồn: Thuvienphapluat.vn

Video giới thiệu
Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 23.931.906

Khách Online : 32