Dự kiến từ 2024, bắt buộc kiểm định chất lượng đầu vào mới được thi tuyển công chức

10:05 08/08/2022 | Lượt xem : 143

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 143

Theo dự thảo, từ năm 2024, người tham gia thi tuyển công chức bắt buộc phải đạt kết quả kiểm định chất lượng đầu vào.

Thực hiện Nghị quyết số 26 ngày 19-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc “Thống nhất việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức để các địa phương, cơ quan, đơn vị lựa chọn, tuyển dụng theo yêu cầu, nhiệm vụ”, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức của Quốc hội đã có quy định về việc thực hiện kiểm định chất lượng đầu vào công chức theo lộ trình của Chính phủ.

Mới đây, Bộ Nội vụ đã công bố Dự thảo Nghị định của Chỉnh phủ quy định chi tiết về nội dung này.

Những đối tượng phải kiểm định chất lượng đầu vào

Theo dự thảo, người tham gia thi tuyển vào làm công chức trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện thì thuộc đối tượng kiểm định chất lượng đầu vào.

Kết quả kiểm định chất lượng đầu vào công chức có giá trị sử dụng trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày có quyết định phê duyệt của Bộ Nội vụ. Trong thời hạn kết quả kiểm định còn giá trị, người đạt kết quả kiểm định được đăng ký thi tuyển vào làm công chức tại các Bộ, ngành, địa phương trong phạm vi toàn quốc.

Không thực hiện việc kiểm định chất lượng đầu vào theo quy định tại Nghị định này đối với người được tuyển dụng vào công chức thông qua xét tuyển hoăc tiếp nhận theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 37 Luật Cán bộ, công chức được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Điều kiện đăng ký kiểm định chất lượng đầu vào

Điều 3 Dự thảo Nghị định quy định người có đủ các điều kiện sau đây, không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký tham gia kiểm định chất lượng đầu vào công chức:

(i) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.

(ii) Đủ 18 tuổi trở lên.

(III) Có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc bằng tốt nghiệp chuyên môn ở trình độ đào tạo phù hợp với yêu cầu kiểm định.

Còn đối với những người không cư trú tại Việt Nam hoặc mất/bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục thì không đủ điều kiện đăng ký kiểm định.

Hình thức, nội dung kiểm định

Thực hiện chủ trương đổi mới về nội dung và hình thức trong thi tuyển công chức, Bộ Nội vụ đề nghị việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức được thực hiện bằng hình thức thi trắc nghiệm trên máy vi tính, nội dung kiểm định không chỉ đánh giá về việc hiểu biết chung của thí sinh dự thi về chủ trương, đường lối của Đảng, Hiến pháp, pháp luật về quản lý Nhà nước mà yêu cầu thí sinh hiểu về quyền, nghĩa vụ, chức trách, nhiệm vụ của công chức, kiến thức về văn hóa, lịch sử, đạo đức công vụ…

Ngoài ra, nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng các câu hỏi kiểm định sẽ tập trung đánh giá năng lực tư duy, nhận thức, khoa học, năng lực ứng dụng vào thực tiễn của thí sinh.

Đối với ngoại ngữ và tin học, dự thảo Nghị định đề xuất không yêu cầu phải thi vì theo yêu cầu chuẩn đầu ra về ngoại ngữ của sinh viên tốt nghiệp các trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cử nhân đều yêu cầu đáp ứng trình độ ngoại ngữ bậc 3.

Đồng thời, tại các cơ sở giáo dục đại học hiện quy định chuẩn đầu ra trình độ ngoại ngữ đối với sinh viên khi tốt nghiệp theo Quyết định số 1400/QĐ-TTg, mà chuẩn đầu ra về trình độ ngoại ngữ đó phù hợp với yêu cầu về trình độ ngoại ngữ tương ứng với ngạch công chức tham gia dự tuyển. Đối với tin học, do hiện nay yêu cầu sử dụng công nghệ thông tin trong các cơ sở giáo dục cũng như quy định việc tổ chức thi tuyển trên máy tính cũng là bước kiểm tra kiến thức và kỹ năng sử dụng tin học.

Tuy nhiên, đối với những vị trí việc làm yêu cầu phải có trình độ ngoại ngữ hay tin học ở trình độ cao thì cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức có thể yêu cầu kiểm tra tại lúc thực hiện quy trình tuyển dụng công chức.

Dự kiến, việc yêu cầu bắt buộc người đăng ký tham gia thi tuyển công chức phải đạt kết quả kiểm định chất lượng đầu vào công chức được thực hiện kể từ ngày 1-1-2024.

Việc tổ chức thi tuyển công chức tiếp tục được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 138/2020 đến hết ngày 31-12-2023. Trong thời gian này, người đạt kết quả kiểm định chất lượng đầu vào khi tham gia thi tuyển không phải thực hiện thi vòng 1.

Nguồn: Plo.vn

Video giới thiệu

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 25.366.195

Khách Online : 25