Đề xuất công chức nghỉ hưu sớm được nâng bậc lương, trợ cấp 3 tháng lương

15:33 02/03/2022 | Lượt xem : 2371

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 2371

(Dân trí) - Nhiều chính sách khuyến khích đối với công chức nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng đang được đề xuất xây dựng. Các chính sách được thiết kế theo hướng có lợi cho người lao động.

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức, trong đó có nội dung liên quan tới trường hợp công chức nghỉ hưu sớm. 

Bổ sung trường hợp được nghỉ hưu sớm

Bên cạnh việc giữ nguyên 2 trường hợp công chức được hưởng chế độ thôi việc như hiện nay, dự thảo bổ sung thêm trường hợp công chức có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng.

Quy định được cho là nhằm thực hiện chủ trương khuyến khích nghỉ hưu trước tuổi đối với công chức (trường hợp này không thuộc đối tượng tinh giản biên chế như Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế). Đồng thời, bước đầu thực hiện đối với đối tượng là công chức, khi ổn định về chính sách sẽ đánh giá tác động, xem xét, sửa đổi, bổ sung để áp dụng chính sách tương tự đối với đội ngũ viên chức.

Đối với đội ngũ công chức cấp xã, dự thảo chưa đề cập hướng bổ sung quy định nhằm thực hiện chế độ khuyến khích nghỉ hưu trước tuổi để bảo đảm tính ổn định của đội ngũ này.

Được biết, quy định hiện hành nêu rõ 2 trường hợp công chức được hưởng chế độ thôi việc. Đó là nghỉ theo nguyện vọng và được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền đồng ý hoặc do 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ theo quy định tại khoản 3 Điều 58 Luật Cán bộ, công chức.

 Thêm chế độ trợ cấp thôi việc 

Với công chức có kết quả hoàn thành nhiệm vụ, dự thảo quy định, khi có nguyện nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng thì ngoài chế trợ cấp thôi việc quy định chung và chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, công chức còn được hưởng thêm các chế độ hỗ trợ bổ sung.

Cụ thể, được trợ cấp 3 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động.

Đồng thời, công chức sẽ được nâng bậc lương, nâng ngạch trước thời hạn. Cụ thể như sau:

Công chức chưa xếp bậc lương cuối cùng ở ngạch hiện giữ mà trong thời gian giữ bậc luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không bị kỷ luật và tại thời điểm nghỉ hưu trước tuổi còn thiếu từ 1-12 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định thì được nâng bậc lương trước thời hạn để nghỉ hưu.

Công chức đang hưởng bậc lương cuối cùng hoặc đang hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch hiện giữ, đã có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, không bị kỷ luật trong thời gian 3 năm cuối trước khi nghỉ hưu thì được nâng ngạch không qua thi lên ngạch trên liền kề để nghỉ hưu. 

Bên cạnh đó, dự thảo cũng giữ nguyên phần quy định hiện hành với công chức thôi việc nhằm tương thích với quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và không ảnh hưởng tới Quỹ bảo hiểm xã hội.

Cụ thể, công chức thôi việc được hưởng trợ cấp thôi việc, cứ mỗi năm làm việc được tính bằng 1/2 tháng lương hiện hưởng, gồm mức lương theo ngạch, bậc, phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và hệ số chênh lệch bảo lưu lương (nếu có). Mức trợ cấp thấp nhất bằng 1 tháng lương hiện hưởng. 

Xác định thời điểm nghỉ hưu

Dự thảo bổ sung quy định về việc xác định thời điểm nghỉ hưu cho phù hợp với Luật Lao động năm 2019, cụ thể: Trường hợp hồ sơ của công chức không xác định được ngày, tháng sinh mà chỉ có năm sinh thì lấy ngày 1 tháng 1 của năm sinh để làm căn cứ xác định thời điểm nghỉ hưu và thời điểm hưởng chế độ hưu trí.

dantri.com.vn

Video giới thiệu

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 25.173.720

Khách Online : 39