Đã có Nghị định 138/2020/NĐ-CP về tuyển dụng công chức

14:47 07/12/2020 | Lượt xem : 263

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 263

Chính phủ ban hành Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Đã có Nghị định 138/2020/NĐ-CP về tuyển dụng công chức (Ảnh minh họa)

Theo đó, việc tuyển dụng công chức phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế. Cơ quan tuyển dụng công chức khi xây dựng kế hoạch tuyển dụng phải căn cứ vào các nội dung sau đây:

- Số lượng biên chế công chức được giao và số lượng biên chế công chức chưa sử dụng của cơ quan quản lý công chức;

- Số lượng biên chế cần tuyển dụng của vị trí việc làm;

- Hình thức và nội dung thi tuyển hoặc xét tuyển;

- Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển ở từng vị trí công tác...

Nghị định này chính thức có hiệu lực từ ngày 01/12/2020 và bãi bỏ Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và văn bản sửa đổi, bổ sung.

Đồng thời, quy định về những người là công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập nêu tại Điều 11 Nghị định 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 cũng được bãi bỏ.

Nguồn: Luatvietnam.vn

Thông báo

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

Số liệu thống kê

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 23.646.127

Khách Online : 15