12 văn bản QPPL lĩnh vực công chức, viên chức hết hiệu lực

15:58 22/01/2021 | Lượt xem : 263

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 263

Ngày 21/01/2021, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 56/QĐ-BNV về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật (Văn bản QPPL) hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2020.

Theo đó, đối với lĩnh vực công chức – viên chức, Bộ Nội vụ ban hành danh mục 12 văn bản QPPL hết hiệu lực sau đây:

1. Nghị định 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (Hết hiệu lực từ 29/9/2020).

2. Nghị định 34/2011/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức (Hết hiệu lực từ 20/9/2020).

3. Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức (Hết hiệu lực từ 20/8/2020).

4. Nghị định 88/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức (Hết hiệu lực từ 20/8/2020).

5. Nghị định 35/2005/NĐ-CP về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức (Hết hiệu lực từ 20/9/2020).

6. Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (Hết hiệu lực từ 01/12/2020).

7. Nghị định 93/2010/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (Hết hiệu lực từ 01/12/2020).

8. Thông tư 13/2010/TT-BNV (Hết hiệu lực từ 01/12/2020).

9. Thông tư 05/2012/TT-BNV (Hết hiệu lực từ 01/12/2020).

10. Thông tư 03/2015/TT-BNV (Hết hiệu lực từ 01/12/2020).

11. Thông tư 12/2012/TT-BNV (Hết hiệu lực từ 29/09/2020).

12. Quyết định 27/2003/QĐ-TTg (Hết hiệu lực từ 01/12/2020).

Quyết định 56/QĐ-BNV có hiệu lực từ ngày 21/01/2021.

Nguồn: Thuvienphapluat.vn

Video giới thiệu
Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 23.838.826

Khách Online : 19