Video giới thiệu

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 25.278.811

Khách Online : 36

Đại hội Đảng bộ Viện Khoa học tổ chức nhà nước lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020

09:25 24/03/2015 | Lượt xem : 5709

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 5709

Chấp hành Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Kế hoạch số 31-KH/ĐUBNV ngày 02/12/2014 của Đảng ủy Bộ Nội vụ về tiến hành Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Bộ Nội vụ, trong hai ngày 19 và 20/3/2015, Đảng bộ Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức Đại hội Đảng bộ Viện lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020. 

Đồng chí Mai Thanh Bình - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nội vụ, tham dự và chỉ đạo Đại hội. Các đại biểu tham dự Đại hội gồm có các  đồng chí Nguyễn Văn Hoán - Ủy viên Ban chấp hành, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Hà Thị Trang – Phó Trưởng ban Ban tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nội vụ và đại diện 27 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Nội vụ cùng toàn thể đảng viên Đảng bộ Viện Khoa học tổ chức nhà nước.


Đồng chí Trần Văn Ngợi – Bí thư Đảng bộ Viện, Quyền Viện trưởng phát biểu khai mạc Đại hội

Viện Khoa học tổ chức nhà nước là đơn vị được Đảng bộ Bộ Nội vụ tin tưởng, tín nhiệm lựa chọn là đơn vị tổ chức Đại hội điểm Đảng bộ cấp cơ sở trong toàn Đảng bộ Bộ Nội vụ. Đây là vinh dự hết sức to lớn nhưng cũng đòi hỏi trách nhiệm rất cao đối với tập thể cấp ủy và toàn thể đảng viên của Đảng bộ Viện. Đảng ủy Viện khoa học tổ chức đã nghiêm túc nghiên cứu các hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên và triển khai tổ chức các đại hội Chi bộ thuộc Viện từ ngày 12 đến 17/3/2015, tiến tới chuẩn bị chu đáo cho Đại hội Đảng bộ Viện.


Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Là một Đảng bộ còn non trẻ mới được thành lập từ tháng 4/2014 trên cơ sở Chi bộ Viện Khoa học tổ chức nhà nước, đến nay Đảng bộ Viện đã kiện toàn tổ chức, nhân sự và đi vào hoạt động nền nếp với 3 chi bộ, 32 đảng viên. Trong nhiệm kỳ 2014-2015 vừa qua, Đảng bộ Viện đã phát huy tinh thần đoàn kết của các đảng viên, lãnh đạo tập thể Viện đạt được thành tích cao trên nhiều mặt… Tập thể cấp ủy Đảng bộ Viện đã có sự đồng thuận, nhất trí cao có sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, động viên, nhắc nhở kịp thời các bộ phận, đảng viên, quần chúng duy trì kỷ luật lao động, thực hiện nhiệm vụ công tác được giao. Các đảng viên trong Đảng bộ có tư tưởng chính trị vững vàng. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng đúng mức, đảm bảo chất lượng. Đảng bộ chú trọng đến công tác lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội. Công đoàn, Đoàn Thanh niên đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức mình, nhiều hoạt động có ý nghĩa đã được tổ chức.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, Đảng bộ Viện vẫn còn một số hạn chế, tồn tại như: Trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, việc triển khai một số ít đề tài, chuyên đề, dự án còn bị chậm về thời gian, tiến độ thực hiện; Đội ngũ Đảng viên, nghiên cứu viên có trình độ, năng lực, kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu cao còn mỏng, chưa đáp ứng được thực tế ngày càng gia tăng các nhiệm vụ và yêu cầu nâng cao chất lượngchuyên môn…

Để khắc phục những hạn chế trên, Đại hội đã thảo luận và thông qua các  phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2015-2020, trong đó đã xác định các chỉ  tiêu về chuyên môn nghiệp vụ, về công tác cán bộ, tổ chức Đảng và phát triển Đảng cụ thể như: Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Viện Khoa học tổ chức nhà nước phấn đấu đến năm 2020 tăng 30 % số lượng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ do các phòng nghiên cứu, nghiên cứu viên của Viện thực hiện; tăng 50 % số lượng các nhiệm vụ khoa học công nghệ do tổ chức, cá nhân thuộc Bộ thực hiện, đảm bảo 100% nhiệm vụ khoa học, công nghệ được nghiệm thu, đánh giá từ Khá trở lên. Phấn đấu Đảng bộ đạt danh hiệu “trong sạch, vững mạnh” hoàn thành tốt nhiệm vụ; 2/3 các chi bộ thuộc Đảng bộ đạt danh hiệu “trong sạch vững mạnh” 5 năm liên tục. 100% đảng viên đạt danh hiệu “Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ” trong đó có 15% - 20% đạt danh hiệu “Đảng viên đủ tư cách hoành thành xuất sắc nhiệm vụ”. Kiện toàn, bổ sung đủ đội ngũ lãnh đạo Viện theo yêu cầu nhiệm vụ, chỉ tiêu được phê duyệt. Phấn đấu đến năm 2020 đội ngũ viên chức khoa học, công nghệ của Viện sẽ có 3 Phó giáo sư, 10 tiến sỹ, 35 thạc sỹ được đào tạo về những chuyên ngành có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.


Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nội vụ Mai Thanh Bình phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Mai Thanh Bình – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nội vụ đánh giá thời gian qua, cấp ủy các cấp và đảng viên trong Đảng bộ Viện đã nghiêm túc quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của cấp trên về đại hội đảng các cấp. Đảng bộ đã có sự chuẩn bị về kế hoạch, nội dung chương rình, về thủ tục nguyên tắc cơ bản đã bám sát các quy định của Trung ương và kế hoạch, hướng dẫn của Đảng ủy Bộ. Đồng chí đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của tập thể cấp ủy cũng như của các đảng viên của Đảng bộ Viện vượt lên trên những khó khăn của một đơn vị đảng bộ cơ sở mới được thành lập để đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ; đồng thời đề nghị Đảng bộ Viện tiếp tục phát huy những thành tích  đã đạt được, tích cực thực hiện các nhiệm vụ: xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện những chủ trương, phương hướng, nhiệm vụ đã xác định trong Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ Viện trình Đại hội, Kế hoạch triển khai phải được cụ thể hóa thành nhiệm vụ chính trị của từng chi bộ, từng đảng viên; tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị do lãnh đạo Bộ giao và các nhiệm vụ chuyên môn của Viện; chú trọng xây dựng và phát triển đội ngũ viên chức khoa học của Viện…; Xây dựng các tổ chức đảng về mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức là nhiệm vụ cơ bản để đáp ứng tăng cường sức chiến đấu và vai trò lãnh đạo của Đảng, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 01 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về nâng cao chất lượng Chi bộ và tổ chức tự phê bình và phê bình theo Kế hoạch và Nghị quyết năm 2015 của Đảng ủy Bộ; Tập trung vào việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ trên tất cả các lĩnh vực về công tác của Đảng bộ, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh… ;Tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên trên các mặt: lập trường tư tưởng, ý thức tổ chức kỷ luật, quan hệ chính trị - xã hội và lối sống.…

Đại hội cũng đã thông qua Đề án nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ Viện KHTCNN nhiệm kỳ 2015 – 2020 và tiến hành bầu nhân sự khóa mới và bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ và đúng theo quy định, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Viện khóa II nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 07 đồng chí, đồng chí Trần Văn Ngợi – Quyền Viện trưởng – là Bí thư, đồng chí Lê Anh Tuấn là Phó Bí thư.

Đ/c Nguyễn Văn Hoán và đ/c Mai Thanh Bình tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Viện KHTCNN khóa II nhiệm kỳ 2015-2020

          Phát biểu tại Đại hội, Đồng chí Bí thư Đảng ủy Trần Văn Ngợi thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ Viện khóa II nhiệm kỳ 2015 – 2020 nhận nhiệm vụ và bày tỏ sự cảm ơn Đảng ủy Bộ Nội vụ đã quan tâm lãnh đạo và hướng dẫn tận tình, sát sao, sự tham gia đầy đủ của các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ giúp công tác tổ chức Đại hội thành công tốt đẹp./.

         

Một số hình ảnh của Đại hội:

Đ/c Lê Anh Tuấn – Đảng ủy viên - trình bày Báo cáo chính trị của Đại hội

Đ/c Chu Tuấn Tú – Đảng ủy viên - trình bày báo cáo Kiểm điểm của cấp ủy

Đ/c Đỗ Thị Thu Hằng – Phó Chủ tịch Công đoàn Viện trình bày báo cáo tham luận

Các đại biểu tham dự Đại hội


Biểu quyết thông qua các Văn kiện của Đại hội


Các đảng viên bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Viện khóa II


Các đại biểu tham dự chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm với Ban chấp hành

 Đảng bộ Viện khóa II

Tin: Nguyễn Hà; Ảnh: Anh Ngọc

Tin khác